הקדמה:

נכי צה"ל שמקבלים סיוע במימון הלימודים ומעוניינים להמשיך לקבל את הסיוע שנה נוספת, צריכים להגיש בקשה לאישור המשך המימון

נכי צה"ל שמקבלים סיוע במימון לימודי הכשרה מקצועית או לימודי תואר ראשון, ומעוניינים להמשיך לקבל את המימון מעבר לשנה הנוכחית, צריכים להגיש מחדש בקשת מימון עבור כל שנת לימודים נוספת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס בקשה לאישור המשך מימון לימודים.
 • אל הטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור ממוסד הלימודים על סיום חובותיו של המבקש לגבי שנת הלימודים שהסתיימה.
  • גיליון ציונים.
  • אישור ממוסד הלימודים על מעבר לשנת הלימודים החדשה.
 • את הבקשה והאישורים יש לשלוח לעובד הרווחה במחוז השיקום שמשוייכים אליו.
 • המשך המימון מאושר עבור שנה אחת. כדי להמשיך ולקבל את הסיוע, יש להגיש את הבקשה בכל שנה מחדש.

ערעור

 • מי שבקשתו נדחתה, יכול לערער על ההחלטה לוועדת ערר בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות עובד השיקום.
 • המחוז יודיע מהי החלטת ועדת הערר למערער, ויפעל בהתאם להחלטה, עד 7 ימים מיום הגשת הערעור.
 • ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בבית המשפט.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.