הקדמה:

נכי צה"ל המקבלים סיוע במימון לימודיהם ומעוניינים בהמשך קבלת הסיוע לשנה נוספת, צריכים להגיש בקשה לאישור המשך המימון

נכי צה"ל המקבלים סיוע במימון לימודי הכשרה מקצועית או לימודי תואר ראשון, ומעוניינים בהמשך קבלת המימון מעבר לשנה הנוכחית, צריכים להגיש מחדש בקשת מימון עבור כל שנת לימודים נוספת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס בקשה לאישור המשך מימון לימודים.
 • אל הטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור מוסד הלימודים על סיום חובותיו של המבקש לגבי שנת הלימודים שהסתיימה.
  • גיליון ציונים.
  • אישור מוסד הלימודים על מעבר לשנת הלימודים החדשה.
 • את הבקשה והאישורים יש לשלוח לעובד הרווחה במחוז השיקום שמשוייכים אליו.
 • המשך המימון מאושר עבור שנה אחת. על-מנת להמשיך ולקבל את הסיוע, יש להגיש את הבקשה בכל שנה מחדש.

ערעור

 • מי שבקשתו נדחתה, רשאי לערער על ההחלטה לוועדת ערר בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות עובד השיקום.
 • המחוז יודיע מהי החלטת ועדת הערר למערער, ויפעל בהתאם להחלטה, עד 7 ימים מיום הגשת הערעור.
 • ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בבית המשפט.

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.