הקדמה:

בעקבות משבר הקורונה, משרד הפנים מחלק לאוכלוסיות הזכאים כרטיסים נטענים לרכישת מזון בשווי של מאות שקלים לאדם ואלפי שקלים למשפחה
התושבים הבדואים ביישובים הבלתי מוכרים שאינם רשומים במרשם האוכלוסין ובתעודת הזהות כתושבי רשות כלשהי, אך עונים על מבחן ההכנסות, צריכים להגיש בקשה לקביעת זכאותם
המועד האחרון להגשת הבקשות הוא ה-16.05.2021
ניתן להתקשר למוקד התמיכה 073-3320890 בשעות המפורטות באתר התכנית
ראו מידע נוסף בשפות עברית וערבית באתר משרד הפנים

בעקבות משבר הקורונה, משרד הפנים מחלק לאוכלוסיות הזכאים כרטיסים נטענים לרכישת מזון.

 • התושבים הבדואים ביישובים הבלתי מוכרים שאינם רשומים במרשם האוכלוסין ובתעודת הזהות כתושבי רשות כלשהי, אשר עומדים בתנאי הזכאות ובמבחן ההכנסות, צריכים להגיש בקשה לקביעת זכאותם.
שימו לב
המועד האחרון להגשת הבקשה הוא ה-16.05.2021.
 • הכרטיסים מאפשרים לרכוש מזון ומוצרי בסיס חיוניים בנקודות מכירה ברחבי הארץ - ראו רשימת מוקדי המכירה וכן מפה לאיתור נקודות המכירה (רשימת המוקדים תצורף גם לכרטיסים שיישלחו לזכאים).
 • לא ניתן לרכוש בכרטיסים מוצרי טבק, חשמל ואלכוהול.
 • הכרטיסים יוטענו ב-3 פעימות, שיחלו במהלך החודשים מרץ-אפריל 2021.
 • בכל פעימה ייטענו:
  • 300 ש"ח לזכאי/ת.
  • 300 ש"ח נוספים לבן/בת הזוג שמתגורר/ת עם הזכאי/ת.
  • 225 ש"ח לכל אדם נוסף שמתגורר עם הזכאי/ת.
  • בכל מקרה, שווי הכרטיסים לזכאים ולמי שמתגוררים עמם לא יעלה על 2,400 ש"ח בכל פעימה.
 • בכל כרטיס ניתן לטעון עד 1,000 ש"ח. יש לממש את הכרטיס בכל פעימה באופן שיאפשר את הטענתו בפעימה הבאה (ההטענה תיעשה מרחוק).
דוגמה
 • משפחה של שני הורים ו-5 ילדים שמתגוררים איתם זכאית ל-1,725 ש"ח.
 • הסכום יפוצל לשני כרטיסים שיישלחו למשפחה עם הפעימה הראשונה.
 • בפעימות הבאות הכרטיסים יוטענו מחדש, בתנאי שנעשה בהם שימוש בפעימה הקודמת שיאפשר לטעון את הסכום הנוסף.
 • חשוב לשמור את הכרטיס שחולק בפעימה הראשונה לשאר הפעימות.
 • זכאים שלא יספיקו לקבל את הכרטיסים במסגרת הפעימות ויגישו עד ל-16.05.2021 בקשה לקבלת ההטבה, יקבלו את הכרטיסים (רטרואקטיבית לכל הפעימות) במועד מאוחר יותר.

אוכלוסיית יעד ותנאים נוספים

 • מי שמתגורר ביישובים הבדואים הבלתי מוכרים וכן כל תושב שאינו רשום במחלקות הגבייה של הרשות המקומית כזכאי להנחה בארנונה, ואשר הכנסתו נמוכה בהתאם למפורט בהמשך.

גובה ההכנסות המותרות לצורך קבלת הכרטיס

 • למי שאינם זכאים אוטומטית להטבה, הזכאות תיקבע על-פי הכנסתם החודשית הממוצעת בשנת 2019 או בשנת 2020, ובהתאם למספר האנשים המתגוררים בדירה כמפורט בטבלה:
מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה (ברוטו) בשנת 2019 הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה (ברוטו) בשנת 2020
1 עד 2,881 ש"ח עד 2,889 ש"ח
2 עד 4,321 ש"ח עד 4,334 ש"ח
3 עד 5,011 ש"ח עד 5,027 ש"ח
4 עד 5,703 ש"ח עד 5,720 ש"ח
5 עד 7,121 ש"ח עד 7,239 ש"ח
6 עד 8,540 ש"ח עד 8,759 ש"ח
7 עד 11,452 ש"ח עד 11,821 ש"ח
8 עד 13,084 ש"ח עד 13,568 ש"ח
9 עד 14,715 ש"ח עד 15,316 ש"ח
10 ומעלה עד 1,635 ש"ח לנפש עד 1,702 ש"ח לנפש

חישוב ממוצע ההכנסה החודשית

שימו לב
 • תשלומים שהחוק לא קובע לגביהם במפורש כי הם אינם נחשבים להכנסה, יובאו בחשבון במסגרת מבחן ההכנסות.
 • כמו כן, ישנם מענקים שנקבע במפורש בחוק כי הם ייחשבו כהכנסה.
 • לדוגמה: מענק לעצמאים (פעימה ראשונה ופעימה שנייה) ומענק לשכירים בעלי שליטה ששולמו בעקבות משבר הקורונה.


למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • זכאים שלא קיבלו את הכרטיסים במסגרת הפעימות, יקבלו אותם במועד מאוחר יותר.
טיפ
ניתן להתקשר למוקד התמיכה 073-3320890. לפרטים על שעות הפעילות של המוקד ראו באתר התכנית.

פנייה למוקדי שירות לאחר קבלת הכרטיס

 • אם מתעוררת בעיה או שאלה לאחר שמקבלים את הכרטיס, ניתן לפנות למוקד אשל ירושלים (לתושבי מחוזות דרום, ירושלים, יהודה ושומרון ומרכז):
  • מוקד תמיכה לזכאים בטלפון 077-7711174 (בימים א'-ה' בשעות 09:00-18:00, בימי ו' בשעות 09:00-13:00)
  • מוקד אוטומטי לשפעול הכרטיסים בטלפון 077-7711175 (זמין 24/7)
 • תושבי הצפון יכולים לפנות למוקד פתחון לב:
 • ראו גם את פרטי ההתקשרות באתר המיזם.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים