אסיר ציון העומד במבחן הכנסות יכול להגיש בקשה לקבלת גמלה חודשית
אם יקבל גמלה, יזכה להטבות נוספות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מי שהוכר כאסיר ציון ועומד במבחן הכנסות יכול להגיש בקשה לקבלת גמלה חודשית.

  • הזכאות לתגמול תלויה בהכנסות המבקש ובהכנסות בן/בת הזוג.
  • ההכנסות הנלקחות בחשבון לצורך חישוב מבחן ההכנסות הן: הכנסה מעבודה, פנסיה, נכסים או הכנסות מנכסים, רווחי הון וגמלאות.
  • הכנסות אלה נלקחות בחשבון, בין אם הן מגיעות מישראל או מחוצה לה.
  • לא ייחשבו הכנסות כגון תגמול לאסיר ציון נכה, קצבת ילדים, מענק חודשי של הסוכנות היהודית ושילומים מגרמניה.

שלבי ההליך

המוסד לביטוח לאומי
תחום אסירי ציון
שד' וייצמן 13
ירושלים מיקוד 91909
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות