מי שנתקל בגילויי גזענות ואפליה על רקע גזענות יכול להגיש תלונה אל היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות
התלונה יכולה להיות מוגשת על ידי כל אדם, כנגד משרדי הממשלה ויחידות הסמך
בנוסף, ניתן להגיש תלונה בשל גילויי גזענות ואפליה בתקשורת, באינטרנט ובמוסדות ציבוריים (כולל מקומות בילוי)
למידע נוסף ראו הגשת תלונה על גזענות באתר היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות

תקציר

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות פועלת למניעת גילויי גזענות ואפליה על רקע גזענות כלפי אוכלוסיות שונות, ביניהן החברה הערבית, יוצאי אתיופיה, חרדים, עולים ממדינות שונות ובני עדות המזרח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם שנתקל בגילויי גזענות ואפליה בנושאים הבאים:
  • התנהגות גזענית במרחב הציבורי ובמוסדות ציבור, כולל מקומות בילוי גם אם אינם בבעלת של רשות ציבורית (ראו איסור אפליה במקומות ציבוריים).
  • התנהגות גזענית של עובדי רשויות ציבוריות.
  • התנהגות גזענית של מעסיקים בשירות הציבורי.
  • התנהגות גזענית של גורמי אכיפת חוק.
  • מופעי גזענות בתקשורת.
  • מופעי גזענות במרחב הציבורי, לרבות מופעים בתקשורת המגוונת ובכלל מופעי גזענות ברשת האינטרנט.

למי ואיך פונים

שימו לב
ניתן למלא את הטופס במספר שפות: עברית, אנגלית, ערבית, רוסית ואמהרית.
ניתן לעבור משפה לשפה באמצעות כפתור הגלובוס הנמצא בחלק העליון השמאלי של הטופס.
 • התלונה תכלול, ככל הניתן, את הנתונים הבאים:
  • פרטי מתלונן (כולל פרטי קשר),
  • פרטי הגורם נגדו מתלוננים,
  • תאריך האירוע,
  • תיאור מהלך האירוע,
  • עדים לאירוע (אם יש).
טיפ
הימנעות מפירוט מידע בנוגע לזהות הגורם הפוגע, עלולה לעכב את הטיפול בתלונה ואת מיצוי הטיפול בתלונה.
 • עם זאת, לצורך מיצוי הטיפול בתלונה, יתקיים קשר עם מגישה התלונה במסגרתו, יתבקש המתלונן להשלים פרטים החסרים לצורך קידום הטיפול בתלונה.

שלבי ההליך

 • ככלל, הטיפול בתלונה המתקבלת ביחידה ייעשה בשיתוף פעולה מלא עם המתלונן ובהסכמתו, תוך התייחסות ומתן הסברים למתלונן לגבי סוגיות מורכבות ורגישות שעשויות לעלות עקב הטיפול בתלונה.

תלונה שנמצאת בתחום סמכותה של היחידה

 • היחידה תפנה את התלונה לגורם המטפל הרלוונטי, שיתבקש לטפל בתלונה תוך זמן שיוגדר במכתב העברת התלונה.
 • זמן טיפול בתלונה לא יעלה על 30 ימים.
 • אם זמן הטיפול עולה על 30 ימים, תעקוב היחידה אחר התפתחות הטיפול ומיצוי הטיפול עד ל"סגירת מעגל" עם המתלונן.
 • במקביל לטיפול בתלונה על ידי הגורם הרלוונטי אליו הופנתה התלונה, תקיים היחידה קשר עם המתלונן, אשר יעודכן על תחילת הטיפול בתלונה ואופן בירור התלונה על ידי היחידה.

תלונה שאינה בתחום סמכותה של היחידה

 • אם התלונה אינה כנגד משרד ממשלתי או יחידת סמך, או שהתלונה אינה באחד הנושאים המפורטים בתפקיד היחידה, תפעל היחידה באופן הבא:
  • אם לדעת היחידה, בתלונה מתעוררת שאלה חשובה, או על פני הדברים מתגלה ליקוי גדול בפעולות הקשורות לשירות לציבור של אותה רשות, תשקול היחידה להפנות את תשומת ליבה של הרשות לתלונה ולמשמעותה.
  • בכל מקרה אחר, שאינו מעלה שאלה עקרונית לדעת היחידה, יופנה המתלונן למבקר המדינה או לבית המשפט.

חשוב לדעת

 • הגשת התלונה אינה מונעת או מעכבת את המתלונן מלממש כל זכאות אחרת המוקנית לו על פי הדין.
דוגמה
אדם שהופלה בכניסה למועדון או למסעדה בשל מוצאו, ראשי להגיש לבית המשפט תביעת פיצויים כנגד בעלי המקום במקביל להגשת התלונה.
 • מי שנתקל בגילויי אפליה וגזענות ברשות המסים (במשרדי המכס, מע"מ, מס הכנסה או מיסוי מקרקעין), יכול לפנות גם לממונים על מניעת גזענות ברשות המסים. למידע נוסף ראו באתר רשות המסים בישראל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים