מעסיקים המעוניינים לפטר עובדים ועובדים המעוניינים להתפטר, מחויבים לעשות זאת בהתראה מראש ובכתב
מעסיק אינו רשאי לחזור בו מהודעת הפיטורים, ועובד אינו רשאי לחזור בו מהודעת ההתפטרות, אלא בהסכמה של שניהם, או אם הדבר נעשה ב"עידנא דריתחא" (שעת כעס)
למרות זאת כאשר עובד מתחרט על הודעת התפטרות שנתן, חובה על המעסיק להקשיב לו ולאפשר לו לשכנעו להחזירו לעבודה, ובמקרה שמסרב להחזירו - עליו לנמק זאת
המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולנתק את יחסי העובד-מעסיק עימו באופן מיידי, בתנאי שישלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא
אסור למעסיק לכפות על עובד לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם הדבר נעשה בתום לב ומשיקולים של צרכי עבודה ובתנאי שלפחות 14 ימים מתקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה


מעסיקים המעוניינים לפטר עובד, ועובדים המעוניינים להתפטר מעבודתם, מחויבים לתת הודעה מוקדמת בכתב.

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים והמעסיקים.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים