קרובי משפחה של חללי מערכות ישראל או של חללי פעולות איבה זכאים להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון ולקבל את שכרם הרגיל
עובדים שאינם קרובי משפחה של החללים יכולים לקחת יום חופש רגיל על חשבון ימי החופשה השנתית שלהם

תקציר

עובדים רשאים להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון, בהתאם לתנאים שמפורטים בהמשך.

מי זכאי?

בני משפחה שכולים

 • שכירים זכאים להיעדר מהעבודה ולקבל שכר רגיל, אם הם בני משפחה של חללי מערכות ישראל או של חללי פעולת איבה באחת מדרגות הקרבה הבאות:
  • הורים
  • סבים וסבתות (החלל הוא/היא הנכד/ה)
  • בני/בנות זוג
  • ילדים
  • אחים ואחיות
 • למעסיק אסור לחייב את העובד/ת להתייצב לעבודה באותו יום.
 • העובד/ת זכאי/ת לשכר רגיל עבור יום זה למרות שנעדר/ה מהעבודה.
 • אסור למעסיק לנכות לעובד/ת ימי חופשה או רכיב שכר כלשהו עקב ההיעדרות ביום הזיכרון.
שימו לב
ביום האזכרה הפרטית של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה, קרובי המשפחה זכאים לקחת יום בחירה (על חשבון ימי החופשה השנתית שלהם).

עובדים אחרים

 • לעובדים שאינם קרובי משפחה של חללי מערכות ישראל או של חללי פעולות איבה, יום הזיכרון הוא יום בחירה.
 • עובדים שטרם ניצלו באותה שנה שני ימי בחירה, זכאים להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון, בתנאי שהודיעו למעסיק על ההיעדרות לפחות 30 ימים מראש.
 • למעסיק אסור לסרב לבקשת העובד להיעדר ביום הבחירה.
 • עובד שכבר ניצל שני ימי בחירה במהלך אותה שנה יכול לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה ביום הזיכרון. המעסיק לא חייב להסכים לבקשה, אך הוא נדרש לנמק את סירובו מטעמים ענייניים שקשורים לצורך שלו בעובד באותו היום.
 • העובדים יהיו זכאים לתשלום דמי חופשה עבור אותו יום, וממכסת ימי החופשה השנתית שנצברה לזכותם ינוכה יום אחד.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע למעסיק על ההיעדרות הצפויה.
 • עובדים שמעוניינים לנצל את יום הזיכרון כיום בחירה חייבים להודיע על כך למעסיק לפחות 30 יום מראש.

חשוב לדעת

 • למרות ההיעדרות, קרובי המשפחה נחשבים כמי שעבדו באותו יום, ולכן אם מדובר בעובד יומי/שעתי, הוא יהיה זכאי לקבל דמי חגים עבור יום העצמאות (למרות שהתנאי לתשלום דמי חגים לעובדים שעתיים או יומיים הוא שהעובד לא נעדר מהעבודה יום לפני החג ויום לאחריו. במקרה הזה העובד אמנם נעדר ביום שלפני חג העצמאות, אבל החוק קובע שהעובד במקרה כזה נחשב למי שעבד באותו יום).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים