יועצי ההשמה בלשכות התעסוקה מסייעים לדורשי עבודה למצוא הכשרה מקצועית שמתאימה להם
עד לתחילת הקורס יש להמשיך להתייצב בלשכת התעסוקה ולהיות זמינים לעבודה
קבלת גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) או דמי אבטלה במהלך הקורס תיתכן בהתאם לתנאים שמפורטים בהמשך

תקציר

יועצי ההשמה בלשכות התעסוקה מסייעים לדורשי עבודה וממליצים עליהם כמועמדים למיון להכשרה מקצועית מטעם משרד העבודה.

 • מבחני ההתאמה ימומנו על-ידי המדינה.
 • באתר שירות התעסוקה ניתן למצוא את רשימת ההכשרות, ההשתלמויות והסדנאות שקיימות.
טיפ
 • מי שלומדים בהכשרה מקצועית ולא זכאים לדמי אבטלה עשויים לקבל מילגה חודשית (מילגת BOOST) בהתאם לתנאים.
 • למידע נוסף על תנאי הזכאות ועל הגשת הבקשה למילגה ראו אתר משרד העבודה.

מי זכאי?

 • כל דורש עבודה זכאי לקבל ייעוץ תעסוקתי חינם מטעם שירות התעסוקה בנושא הכשרה מקצועית או הסבה מקצועית. ההכשרה המקצועית עצמה מותנית בהפנית יועץ התעסוקה בלשכה ובמבחני התאמה.
 • גם מי שיש לו כבר מקצוע רשאי לקבל הכשרה (הסבה מקצועית) אם למקצוע שלמד אין דרישה במשק, אם הוא זקוק לעדכון מקצועי, או במקרה שמצב בריאותו אינו מאפשר לו לעסוק במקצועו.
 • מי שהופנה לקורס מקצועי, זכאותו לקורס נוסף מתחדשת אחת ל-3 שנים.

תהליך מימוש הזכות

פנייה ללשכת התעסוקה

 • יש לפנות ליועץ התעסוקה בלשכת התעסוקה הקרובה למקום המגורים, עם תעודות השכלה ומסמכים המעידים על הכשרה וניסיון תעסוקתי קודמים.
 • בלשכה תתקיים שיחה עם יועץ התעסוקה, שבה יידונו הנתונים האישיים של דורש העבודה, כגון: ניסיון, השכלה, העדפה אישית, שליטה בשפה העברית ומצב בריאותי, וזאת כדי למצוא את פתרונות ההכשרה המקצועית המתאימים לו ביותר.
 • אם יימצא קורס מתאים, ייתקבלו שני טפסים:
  • טופס הפניה למוסד ההכשרה, שאותו יש למסור אישית למוסד ההכשרה עד יום העבודה הבא.
  • טופס מעקב, שיש להחתימו במוסד ההכשרה ולהציגו למתאם ההשמה בהתייצבויות הבאות.

לפני תחילת הקורס

 • יש לשמור על קשר רצוף עם המוסד שמבצע את הקורס.
 • יש להמשיך להתייצב בלשכת התעסוקה לצורך חיפוש עבודה ואם נמצאה עבודה מתאימה יש לצאת לעבודה.

מהלך הקורס

 • פתיחת הקורסים מותנית במספר מועמדים מתאימים ובתהליכים ארגוניים ותקציביים.
 • מועדי פתיחת הקורסים הם משוערים וניתנים לשינוי.
 • הלימודים מתקיימים 5 ימים בשבוע ברוב שעות היום.
 • המשתתפים בקורסים עשויים לקבל פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה בהתאם למסלול ההכשרה. מומלץ לברר זאת מול הביטוח הלאומי.
  • לדוגמה: אדם שהופנה על ידי שירות התעסוקה לקורס של האגף להכשרה מקצועית שמתקיים 5 בקרים בשבוע, אינו צריך להתייצב בלשכה במהלך הקורס.
 • בסיום הקורס יקבל דורש העבודה תעודת מקצוע או תעודת גמר מטעם משרד העבודה, שתסייע במציאת עבודה קבועה.

תשלום עבור ההכשרה

 • ההכשרות המקצועיות מותנות בתשלום אגרה חודשית סמלית או שכר לימוד כפי שנקבע לכל הכשרה על ידי האגף להכשרה מקצועית.
 • יש לברר את גובה התשלום עבור ההכשרה הרצויה עם יועץ התעסוקה.
 • אוכלוסיות שונות זכאיות לקבל מימון של 65%-90% מעלות ההכשרה במסגרת תוכנית שוברים.

מקבלי הבטחת הכנסה או דמי אבטלה

שירותים נוספים ללא תשלום

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין