אדם הזקוק לכיסא גלגלים יכול לקבל הלוואה למימון אבזרים לרכב שניתן להיכנס ולשבת או לנהוג בו בכיסא גלגלים
ההלוואה, בשיעור של 95% מערך האבזרים שאושרו, תהפוך למענק בתום חמש שנים
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מוגבלים בניידות הזקוקים לכיסא גלגלים, זכאים לקבלת הלוואה לרכישה ולהתקנה של אבזרים לרכב מותאם, בכפוף לתנאים שיפורטו בהמשך.

 • הסיוע ניתן למי שנוהג בעצמו ולמי שאחר נוהג בעבורו, בין אם מדובר בסיוע ראשון או בסיוע חוזר.
 • הסיוע ניתן בעבור אבזרים חדשים בלבד.
 • ההלוואה תהפוך למענק בתום חמש שנים, אלא אם כן המוסד לביטוח לאומי דרש להחזירה קודם לכן.

מי זכאי?

 • מוגבל בניידות המקבל קצבת ניידות, שעונה על התנאים הבאים:
  1. הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
  2. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שהרכב המתאים לו הוא רכב לאבזרים (רכב שניתן להיכנס לתוכו, או לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים), וכן קבע מהם האבזרים שהוא זקוק להם לצורך נהיגה או הסעה ברכב.
  3. הוא אינו זכאי לפי כל חוק או הסדר אחר לקבל אבזרים מסוג האבזרים המיוחדים או מענק לרכישת אבזרים ולהתקנתם ברכב, ואם הוא זכאי - בחר לקבל את ההלוואה במסגרת הסכם הניידות.
  4. הוא או האפוטרופוס שלו או מורשה נהיגה חתמו על כתב התחייבות ובו התחייבו, בין השאר, לבטח את האבזרים במלוא ערכם, כפי שהיה ביום שבו הותקנו ברכב, וכל עוד המוגבל בניידות מחזיק ברכב.

תהליך מימוש הזכות

 • תשלום הסיוע מתבצע בשלבים, כאשר התשלום הסופי מותנה בפעולות הבאות:
 • בדיקת הרכב לאחר שהותקנו בו האבזרים -
  • הבדיקה תתבצע בְּמכון שאושר על-ידי משרד התחבורה.
  • למי שנוהג בעצמו - יש לבדוק את הרכב לאחר שהותקנו בו האבזרים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ולקבל אישור מהמכון שהאבזרים הותקנו כהלכה ומשמשים את הנהג כנדרש.
 • רישום ברישיון הרכב של האבזרים שהותקנו בו.

שיעור ההלוואה

 • סכום ההלוואה הוא בשיעור של 95% מערך האבזרים שאושרו על-ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ואשר הותקנו ברכב.
 • הסכום מבוסס על מחירון אבזרים של המוסד לביטוח לאומי, ובו נקבע מחיר ממוצע לכל אבזר.

סיוע חוזר

 • מי שעונה על כל תנאי הזכאות למתן ההלוואה, יכול להגיש בקשה להלוואה נוספת לרכישת אבזרים אחת לחמש שנים.
 • בנסיבות מיוחדות יתכן ותאושר הלוואה נוספת לפני שחלפו חמש שנים.
 • מוגבל בניידות שקיבל הלוואה מיוחדת לרכישת אבזרים, יהיה זכאי להלוואה עומדת להחלפת רכבו בתום 60 חודשים ממועד קבלת ההלוואה העומדת שניתנה לרכישת הרכב שבו הותקנו האבזרים.

חובת ביטוח

 • כל מי שקיבל סיוע במימון אבזרים מתחייב לבטח את האבזרים במלוא ערכם לפי יום הרכישה ולשעבד את פוליסת הביטוח לטובת המוסד לביטוח לאומי.
 • קצבת הניידות המשולמת בעבור רכב לאבזרים מיוחדים כוללת גם מרכיב בעבור ביטוח מקיף של האבזרים במלוא ערכם - נכון ליום ההתקנה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל