המוסד לבטיחות ולגיהות הוא תאגיד ציבורי ללא כוונות רווח, שהוקם מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:info@osh.org.il
כתובת:רח' מזא"ה 22, ת"ד 1122, ת"א 61010
טלפון:03-5266444
פקס:03-5266457

תפקיד

תפקידי המוסד לבטיחות ולגיהות והמטרות שהוא הציב לעצמו הם קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה וצמצום מספר הנפגעים בתאונות עבודה ובמחלות מקצוע.

נושאים וזכויות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע