הקדמה:

המועצה להתנדבות חיפה, שנקראה בהמשך עמותת מעוף חברתי, הוקמה על ידי מספר ארגוני מתנדבים כגוף מקצועי שנועד לתמוך בעבודת ההתנדבות בעיר חיפה. במסגרת המועצה התקיימו פורומים שונים של למידה ועשייה משותפת של קבוצות ארגונים שונות.

העמותה הפסיקה לפעול בסוף שנת 2013.

פרטי הארגון

שנת הקמה:1983
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

המטרות שהוגדרו לעמותה

  • לחזק את הארגונים החברתיים הפועלים בחיפה.
  • לקדם את ההתנדבות בחיפה.
  • לאפשר ולקדם שתופי פעולה בין ארגונים, בין מגזרים ובין קהילות שונות.
  • לתאם בין משאבי הקהילה וההתנדבות בשגרה ובחירום.
  • לקדם את המודעות הציבורית לפעילות הארגונים ולנושאים חברתיים.
  • להגביר את השפעת החברה האזרחית על תהליכי קבלת ההחלטות בחיפה.

סניפים

לא נמצאו לארגון סניפים מקבלי קהל באתר גיידסטאר. לחצו כאן למעבר לדף המידע של העמותה באתר גיידסטאר.
אם אתם נציגי העמותה, מומלץ להירשם לגיידסטאר.