הממונה על חוק עבודת נשים אחראית על יישום הוראות חוק עבודת נשים.
לפרטי ההתקשרות עם הממונה, ראו "תחום עבודת נשים" בדף מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה.

פרטים

שיוך:משרד העבודה
דוא"ל:Hasdara.Woman@labor.gov.il
כתובת:רחוב כנפי נשרים 5, ירושלים.
טלפון:03-7347916
074-7605109
פקס:074-7993008

תפקיד

  • אכיפת חוק עבודת נשים.
  • בחינת בקשות של מעסיקים לפיטורי נשים המוגנות על פי חוק עבודת נשים ומתן היתרים במקרה שהבקשה מוצדקת.

נושאים וזכויות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע