הקדמה:

עסקים הזכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית), עשויים להיות זכאים להנחה של 95% בארנונה, לתקופות שבין ה-01.06.2020 ועד ל-30.06.2021
עסקים הזכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות עבור התקופה שבין ה-01.09.2020 ל-31.10.2020, עשויים להיות זכאים להנחה של 100% בארנונה, עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2020
ההנחה לא תינתן לנכסים המשמשים למגורים
ההנחה ניתנת בנוסף לפטור מארנונה שניתן לעסקים שנפגעו בגל הראשון של הקורונה בחודשים מרץ עד מאי 2020


עסקים שנקבע לגביהם שהם זכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית), עשויים להיות זכאים להנחה של 95% בארנונה, לתקופות שבין ה-01.06.2020 ועד ל-30.06.2021.

שימו לב
עסקים שנקבע לגביהם שהם זכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות עבור התקופה 01.09.2020 - 31.10.2020 עשויים להיות זכאים להנחה של 100% בארנונה עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2020.
 • הזכאות נבחנת לתקופות של חודשיים, החל מה-01.05.2020 ועד ל-30.04.2021. עסק שנקבע לגביו שהוא זכאי למענק סיוע לגבי אחת התקופות האלו, והוא עומד בתנאים לקבלת ההנחה בארנונה, יקבל הנחה מסכום הארנונה של התקופה העוקבת:
  • הנחה בארנונה עבור חודשים יוני, יולי ואוגוסט 2020 - תקבע לפי זכאות למענק וירידה במחזור העסקאות בתקופה 01.05.2020 - 30.06.2020.
  • הנחה בארנונה עבור חודשים ספטמבר ואוקטובר 2020 - תקבע לפי זכאות למענק וירידה במחזור העסקאות בתקופה 01.07.2020 - 31.08.2020.
  • הנחה בארנונה עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2020 - תקבע לפי זכאות למענק וירידה במחזור העסקאות בתקופה 01.09.2020 - 31.10.2020.
  • הנחה בארנונה עבור חודשים ינואר ופברואר 2021 - תקבע לפי זכאות למענק וירידה במחזור העסקאות בתקופה 01.11.2020 - 31.12.2020.
  • הנחה בארנונה עבור חודשים מרץ ואפריל 2021 - תקבע לפי זכאות למענק וירידה במחזור העסקאות בתקופה 01.01.2021 - 28.02.2021.
  • הנחה בארנונה עבור חודשים מאי ויוני 2021 - תקבע לפי זכאות למענק וירידה במחזור העסקאות בתקופה 01.03.2021 - 30.04.2021.

מי זכאי?

זכאות להנחה של 95% בארנונה

 • עסק שמתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. הוא מחזיק בנכס שאינו למגורים
  2. נקבע לגביו שהוא זכאי למענק סיוע לעסקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות לגבי תקופה מהתקופות הבאות (תקופת זכאות):
   • 01.05.2020 - 30.06.2020
   • 01.07.2020 - 31.08.2020
   • 01.09.2020 - 31.10.2020
   • 01.11.2020 - 31.12.2020
   • 01.01.2021 - 28.02.2021
   • 01.03.2021 - 30.04.2021
  3. הרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בהתאם לנתוני רשות המיסים, כי הוא זכאי להנחה.
  4. מי שנקבע לגביו כי הוא זכאי למענק סיוע באחת התקופות שבין ה-01.05.2020 ל-31.10.2020, נדרש שיתקיים לגביו גם אחד מהתנאים הבאים:
   • עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 אינו עולה על 200 מיליון ש"ח: בתקופה שלגביה נקבע שהוא זכאי למענק סיוע (תקופת הזכאות) חלה ירידה של למעלה מ-60% במחזור העסקאות שלו ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2019 (תקופת הבסיס).
   • עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 הוא מעל 200 מיליון ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח: בתקופת שלגביה נקבע שהוא זכאי למענק סיוע חלה ירידה של למעלה מ-80% ממחזור העסקאות שלו ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2019.
   • עסק שהחל את פעילותו בתקופה שבין 01.01.2020 ל-29.02.2020.
שימו לב
חישוב מחזור העסקאות של עסק שהחל את פעילותו לאחר ה-1 לחודש בתקופת הבסיס (בשנת 2019)
 • עסק שהחל את פעילותו בשנת 2019, לאחר ה-1 לחודש שבתקופת הבסיס (התקופה המקבילה לתקופת הזכאות ב-2020), מחזור העסקאות שלו ב-2019 יחושב מה-1 לחודש שאחרי תחילת הפעילות ועד ה-29.02.2020. סכום זה יחולק במספר חודשי הפעילות בתקופה זו, ויוכפל ב-2.
 • לדוגמה: עסק שהחל לעבוד ב-08.09.2019 - מחזור העסקאות שלו לשנת 2019 יחושב לפי סכום מחזור העסקאות של העסק מה-01.10.2019 ועד ה-29.02.2020 (5 חודשי פעילות). כדי לחשב את מחזור העסקאות לתקופה המקבילה לתקופת הזכאות - הסכום של מחזור העסקאות בתקופה זו יחולק ב-5 (כדי לחשב את מחזור העסקאות החודשי) ויוכפל ב-2 (כל תקופת זכאות היא של חודשיים).

זכאות להנחה של 100% בארנונה עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2020

 • עסק שמתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. הוא מחזיק בנכס שאינו למגורים
  2. נקבע לגביו שהוא זכאי למענק סיוע לעסקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות לגבי התקופה 01.09.2020 - 31.10.2020.
  3. הרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בהתאם לנתוני רשות המיסים, כי הוא זכאי להנחה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בטופס מקוון.
 • לצורך הגשת הבקשה יש לקבל אישור מרשות המיסים על זכאות למענק הוצאות קבועות:
  • עבור עסק עם מחזור הכנסות של עד 300 אלף ש"ח בשנת 2019 - ניתן להגיש את הבקשה למענק הוצאות קבועות באמצעות קישור זה באתר רשות המיסים.
  • עבור עסק עם מחזור הכנסות של מעל 300 אלף ש"ח בשנת 2019 - ניתן להגיש את הבקשה למענק הוצאות קבועות באמצעות קישור זה באתר רשות המיסים.
 • בטופס יש לבחור את כל הרשויות המקומיות בהן העסק מחזיק בנכסים ומשלם עליהם ארנונה שלא למגורים (ההגשה לכלל הרשויות היא בטופס אחד).
 • על מנת לקבל את ההנחה בארנונה, יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המיסים. ללא הסכמה זו לא ניתן יהיה לקבל את ההנחה מארנונה.
 • הרשות המקומית תקבל מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מידע על העסקים הזכאים להנחה, ותעניק להם את ההנחה באופן אוטומטי. העסק יקבל עדכון מהרשות המקומית.
 • ניתן להגיש בקשה נפרדת לגבי כל תקופה (מהתקופות המפורטות למעלה), וניתן גם להגיש בקשה שתתייחס לגבי מספר תקופות. בכל מקרה, יש להגיש אישור זכאות למענק מרשות המיסים לגבי כל תקופה בנפרד.
הערת עריכה
בתקנות כתוב שניתן להגיש בקשה נפרדת לגבי כל תקופה וניתן גם להגיש בקשה שתתייחס למספר תקופות. לעומת זאת באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים כתוב שיש להגיש אישור זכאות ובקשה לסוכנות על כל תקופה בנפרד. צריך לבדוק איך מנוסח הטופס. הטופס טרם פורסם.
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 11:04, 27 בספטמבר 2020 (IDT)
 • עוסק מורשה, שהמחזור השנתי שלו ב-2019 מעל 300 אלף ש"ח, תאגידים ושותפויות רשומות (ללא תלות בגובה המחזור) - נדרשים לצרף מסמך "הודעה בדבר תשלום מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות" מרשות המיסים. ראו דוגמה לאישור הנדרש.
  הערת עריכה
  המידע הזה מופיע באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, אבל לא מופיע בתקנות.
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 19:06, 29 בספטמבר 2020 (IDT)
 • את הבקשות ניתן להגיש עד ל-31.12.2022. לא יתקבלו בקשות לאחר מועד זה.
 • למידע נוסף ניתן לפנות למוקד הפניות הטלפוני של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: 3569* שלוחה 2.

חשוב לדעת

 • עסקים (כולל עמותות), שבשל הנחיות משרד הבריאות או תקנות שעת החירום לא הורשו לפעול במהלך תקופת משבר הקורונה, זכאים לפטור מארנונה עבור חודשים מרץ, אפריל ומאי 2020 או להנחה של 25% מהארנונה עבר כל שנת 2020. למידע נוסף ראו הנחה בארנונה לעסקים ולעמותות בתקופת משבר קורונה.
 • הזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד לסוף שנת 2021 (עד ה-31.12.2021). אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד מועד זה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים