חיילי מילואים זכאים להנחה חד פעמית ברכישת קרקע מרשות מקרקעי ישראל בהתאם לתנאים
שווי ההטבה יהיה בסכום של עד 75,000 ₪
למידע נוסף ראו אתר רשות מקרקעי ישראל

חיילי מילואים זכאים, בהתאם לתנאים, להנחה ברכישת קרקע בבנייה נמוכה (כגון בתים בודדים, קוטג'ים, בתים דו משפחתיים/ארבע משפחתיים, צמודי קרקע) מרשות מקרקעי ישראל.

 • ההנחה היא חד פעמית וניתנת עבור יחידת דיור אחת בלבד.

מי זכאי?

 • מי שמשתייכים למערך המילואים 6 שנים לפחות ועונים על אחד מהתנאים הבאים:
  1. הם בעלי אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי (ביצעו 6 שנים מצטברות שבהן הוגדרו "משרת מילואים פעיל", למידע נוסף ראו תעודת משרת מילואים פעיל). אישור שש-שנתי תקף עד 3 שנים מיום היציאה לפטור ממילואים.
  2. הם צברו 80 ימי מילואים במשך עד 6 שנים קלנדריות (אין חובה שבכל שנה בתקופה זו הם ביצעו שירות מילואים). זכאות זו תקפה עד 6 שנים מיום היציאה לפטור ממילואים.
 • תקופת הזכאות תמשך עד סיום מועדי ביצוע התשלום הקבועים בעסקה או עד 90 ימים מיום אישור העסקה (לפי המוקדם מביניהם).

רכישת קרקע למגורים באמצעות הגרלה או בפטור ממכרז

 • שיעורי ההנחה במחיר קרקע למגורים שנמכרת באמצעות הגרלה או בפטור ממכרז, בהתאם לאזור העדיפות הלאומית, לא תעלה על 75,000 ₪ (לא כולל מע"מ):
אזורי עדיפות שיעורי ההנחה
אזור עדיפות לאומית א' 35%
אזור עדיפות לאומית ב' 20%
[אזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית 10%

רכישת קרקע למגורים באמצעות מכרז פומבי

 • מי שזכו בקרקע למגורים בדרך של מכרז פומבי יהיו זכאים להנחה במחיר הקרקע מהמחיר שהציעו במכרז, על ידי הפחתת 15% לאחר קביעת הזוכה במכרז, ועד לסכום של 75,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
 • לפרטים על מכרזי מקרקעין, ראו באתר רשות מקרקעי ישראל.

רכישת קרקע למגורים באמצעות מכרז פומבי במסגרת חברות בעמותה

 • חייל מילואים שרכש קרקע למגורים במסגרת חברותו בעמותה שהשתתפה במכרז פומבי לרכישת המקרקעין, יוכל לקבל החזר של 15% מסך מרכיב הקרקע שרכש לצורך מגוריו, ובלבד שגובה ההחזר לא יעלה על 75,000 ₪ (לא כולל מע"מ).

הליך מימוש הזכות

מוקד טלפוני

חשוב לדעת

 • ייתכן כפל הנחות במחיר הקרקע, אך הנהלת רשות מקרקעי ישראל רשאית לקבוע כי לא יהיה כפל הנחות לגבי הנחות מסוימות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים