הקדמה:

הסדנא לידע ציבורי עוסקת במתן כלים ליצירת נורמות של שקיפות ועידוד השתתפות ציבורית.

פרטי הארגון

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

מטרות ותחומי פעילות

  • כנסת פתוחה - הצגת מידע על פעילות הכנסת והנבחרים.
  • תקציב פתוח - מערכת גרפית פשוטה להבנת עיקרי התקציב.
  • פרויקט המעקב אחרי דו"ח ועדת טרכטנברג - עדכונים שוטפים בנוגע ליישום המלצות הוועדה.
  • פרויקט מחסן הנתונים - יצירת תשתית מידע עבור אתרים המציגים מידע ציבורי.
  • פותחים את ועדת הכספים - חשיפת הציבור להעברות התקציביות לוועדת הכספים של הכנסת.
  • מפלגה פתוחה - סיוע לנציגי מפלגות לפעול למען ציבור בוחריהם.
  • רשויות מקומיות פתוחות - יצירת תקשורת פתוחה בין הרשויות המקומיות ובין התושבים.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל-זכות