הקדמה:

הסכם יחסי ממון נועד להגדיר כיצד יחולקו נכסיהם של בני זוג נשוי עם סיום נישואיהם
ההסכם צריך להיות מאושר על ידי הערכאה המוסמכת
מומלץ להסתייע בעורך דין בעריכת ההסכם
בקשה לאישור הסכם כרוכה בתשלום אגרה
לפרטים נוספים ראו חוק יחסי ממון בין בני זוג


חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע, כי בעת פטירה או גירושין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית מהרכוש והממון המשותף שצברו במהלך נישואיהם.

 • אם זוג נשוי מעוניין כי במקרה של סיום נישואיהם יופרדו הנכסים שצברו במשך השנים, כך שיהיו שייכים לכל אחד בנפרד ולא יחולקו שרירותית על פי כללי החוק, עליהם לעשות זאת בצורה מפורשת על ידי הסכם ממון.
 • בני זוג יכולים לערוך את הסכם הממון לפני נישואיהם (הסכם קדם נישואין), או במהלך הנישואים.
 • כאשר בני זוג שאינם נשואים, אך חיים ביחד, רוצים לערוך הסכם המסדיר את מערכת היחסים הכלכלית ביניהם, ניתן לעשות זאת ע"י הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור.

הקשר בין הסכם ממון לצוואה או ירושה

 • הסכם יחסי ממון קובע מהו הרכוש השייך לכל אחד מבני הזוג הנשואים.
 • אדם יכול להוריש (על פי צוואה או כללי חוק הירושה) רק נכסים וכספים שבבעלותו, או את החלק שלו בלבד בנכסים משותפים.
 • הסכם ממון קובע כיצד יחולקו הנכסים של בני זוג בינם לבין עצמם, ובכך קובע מהו היקף העיזבון של כל אחד מבני הזוג, ואילו צוואה קובעת כיצד יחולק אותו עיזבון.
דוגמה
 • בני זוג נשואים שלהם ילדים משותפים קבעו בהסכם ממון כי לכל מהם מחצית (50%) מהזכויות בדירה שבבעלותם.
 • לכן, כל אחד מהם יכול להוריש בצוואתו רק את החלק בדירה ששייך לו, כלומר עד מחצית מהזכויות בדירה.
 • בהיעדר צוואה, כל אחד מבני הזוג יירש מחצית מהזכויות של בן הזוג השני בדירה, כלומר 25% מהדירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג אשר עומדים להינשא, או שכבר נשואים.

שלבי ההליך

 • עקב מורכבות הנושא מומלץ להסתייע בעורך דין לעריכת ההסכם.
 • ההסכם טעון אישור רשמי של בית משפט לענייני משפחה, או נוטריון, לפי העניין:
  • אם מדובר בהסכם טרום נישואים, ניתן לאשרו אצל נוטריון (או רשם נישואין) ואין צורך לאשר אותו בבית המשפט או בבית הדין הדתי של בני הזוג.
  • הסכם שנערך לאחר שבני הזוג נישאו, צריך לקבל אישור של בית המשפט לענייני משפחה, או בית דין דתי (בית הדין הרבני במקרה של יהודים, בית הדין השרעי במקרה של מוסלמים, בית הדין הדרוזי וכו').
 • האישור יינתן רק לאחר שבית המשפט או הנוטריון נוכחו לדעת שבני הזוג גיבשו את ההסכם מרצונם החופשי, תוך הבנת המשמעות של ההסכם ותוצאותיו.
שימו לב
 • הסכם אשר לא אושר כדין על ידי בית המשפט או נוטריון, לפי העניין, לא ייחשב כהסכם ממון בהתאם לחוק, אך בנסיבות חריגות עשוי להיחשב כהסכם תקף.
 • בני הזוג יכולים להסכים בכתב כי נכסים מסויימים לא יהיו משותפים לצדדים, ואין צורך לאשר הסכם כאמור בבית משפט או אצל נוטריון. לפרטים נוספים ראו הסדר איזון משאבים.

חוקים ונהלים

פסקי דין

תודות