הקדמה:

שוטרים בתפקיד זכאים להצביע בקלפי צבאית ביום הבחירות לרשויות המקומיות
שוטרים שביום הבחירות יוצבו ביישוב מחוץ לאזור הקלפי שלהם ויקבלו תעודת הצבעה מיוחדת, יוכלו להצביע מכל קלפי אזרחית
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן
למידע נוסף ראו בחירות ברשויות המקומיות - הצבעת חיילים באתר משרד הפנים


שימו לב
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן.

שוטרים שנמצאים בתפקיד ביום הבחירות לרשויות המקומיות רשאים להצביע בקלפיות המיוחדות לחיילים הפרוסות במחנות צבא ברחבי הארץ ואשר מיקומן נמסר למפקדיהם.

 • שוטרים שביום הבחירות יוצבו ביישובם מחוץ לאזור הקלפי שלהם, יוכלו להצביע מכל קלפי אזרחית ביישוב, אם הוכנה להם מבעוד מועד תעודת הצבעה מיוחדת.

מי זכאי?

 • אנשי משטרה הנמצאים בתפקיד ביום הבחירות.

תהליך מימוש הזכות

הצבעה בקלפי צבאית

 • מקום הקלפיות המוצבות במחנות צה"ל ושעות פעילותן יימסרו לשוטרים על ידי מפקדיהם.
 • ניתן להגיע לכל אחת מהקלפיות עם אחת מהתעודות המזהות:
  • תעודת זהות.
  • רישיון נהיגה תקף נושא תמונה.
  • דרכון ישראלי תקף.
  • תעודת שוטר נושאת תמונה.
 • לפירוט הליך ההצבעה בקלפי צבאית, ראו הצבעת חיילים לרשויות המקומיות.

הצבעה בקלפי אזרחית שלא רשומים אליה

 • שוטרים שעד 45 ימים לפני יום הבחירות ידוע כי יוצבו באותו יום בתפקיד ביישובם, אך מחוץ לאזור הקלפי שלהם, יקבלו תעודת הצבעה מיוחדת לשוטר ובה רשומים מספר תעודת הזהות, המספר האישי במשטרה ושם הרשות המקומית שבה מצביעים.
 • שוטר שהוצאה לו תעודת הצבעה לשוטר רשאי להצביע בכל קלפי בתחום אותה רשות מקומית, ובלבד שהופיע במדי שוטר והציג תעודת זהות ותעודת שוטר.
 • לפירוט הליך ההצבעה בקלפי אזרחית, ראו הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות.
 • לאחר שהצביע, ימסור השוטר ליושב ראש ועדת הקלפי את תעודת ההצבעה לשוטר. יושב ראש ועדת הקלפי יחתום על התעודה ויצרף אותה לפרוטוקול ועדת הקלפי, שתטביע חותמת המעידה שהשוטר הצביע.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים