רשות המיסים קבעה מספר הקלות מיוחדות למשרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל
ההקלות כוללות פריסת תשלומים של חובות מס, אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון, אי הטלת עיצומים, הארכת תוקף של אישורי ניכוח מס במקור ואי דרישת הצהרת הון
הקלות אלה הן בנוסף לאורכות שניתנו במסגרת הארכת תקופות ודחיית מועדים בהליכי מס ותשלומים לרשויות
למידע נוסף ראו אתר רשות המיסים

תקציר

משרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל זכאים להקלות שונות ברשות המיסים.

הקלות בפריסת תשלומים בגין חובות מס

 • תחולת ההקלות לפריסת התשלומים היא עד ליום 31.12.2024 או עד להודעה אחרת בהתאם למצב הלחימה.
אזהרה
החובות שבפריסת התשלומים יישאו הצמדה וריבית לתקופת הפריסה.

פריסת תשלומים בגין חובות במס הכנסה

 • ניתן לפרוס חובות בגין מקדמות מס הכנסה ומקדמות רווח הון לשנת המס 2024 ל-10 תשלומים.
 • פריסת חובות מס הכנסה בגין דוחות שנתיים לשנים 2023-2022 כולל טרום שומה:
  • חובות שומה עד לסכום של 500,000 ₪ - ניתן לפרוס ל-24 תשלומים.
  • חובות שומה בסכום שמעל 500,000 ₪ - ניתן לפרוס ל-30 תשלומים.
 • פריסה של חובות מס הכנסה בגין שומות שהוצאו במהלך השנים 2024-2023 לשנים קודמות:
  • חובות שומה עד לסכום של 500,000 ₪ - ניתן לפרוס ל-24 תשלומים.
  • חובות שומה בסכום שמעל 500,000 ₪ - ניתן לפרוס ל-30 תשלומים.

הקלות בפריסת תשלומים בגין חובות למס ערך מוסף (מע"מ)

 • ניתן לפרוס חובות מס בגין דוחות שוטפים לשנים 2024-2023 ל-10 תשלומים.
 • פריסת חובות מס בגין שומות שהוצאו במלך השנים 2024-2023 לשנים קודמות:
  • חובות שומה עד לסכום של 500,000 ₪ - ניתן לפרוס ל-24 תשלומים.
  • חובות שומה בסכום שמעל 500,000 ₪ - ניתן לפרוס ל-30 תשלומים.

הקלות בפריסת תשלומים בגין חובות למיסוי מקרקעין

 • ניתן לפרוס חובות מס מעסקאות שבוצעו בשנים 2024-2023 ושל חובות מס בגין שומות שהוצאו במהלך השנים 2024-2023 לשנים קודמות:
  • חובות עד לסכום של 500,000 ₪ - פריסה ל-24 תשלומים.
  • חובות עד בסכום של מעל 500,000 ₪ - פריסה ל-30 תשלומים.

אורכות להגשת דו"ח שנתי לשנת 2022

 • למי שמועד ההגשה של הדו"ח השנתי היה לאחר 31.08.2023 - תינתן אורכה לתאריך 30.06.2024.
 • למי שמועד ההגשה היה עד 31.08.2023 - לא יוטלו עיצומים בגין התקופה שמ-07.10.2023 ועד 90 יום לאחר מועד השחרור ממילואים.

אורכות להגשת הצהרת הון

 • למי שמועד ההגשה של הצהרת ההון היה לאחר 31.08.2023 - תינתן אורכה לתאריך 30.06.2024.
 • למי שמועד ההגשה היה עד 31.08.2023 - לא יוטלו עיצומים בגין התקופה שמ-07.10.2023 ועד 90 יום לאחר מועד השחרור ממילואים.

הארכת תוקף של אישורי ניכוי מס במקור

 • אישורי ניכוי מס במקור שתוקפם עד ל- 31.03.2024 הוארכו עד ל- 30.09.2024 (גם אם ישנם ליקויים).

הצהרת הון

 • לא יידרשו הצהרות הון ממשרתי מילואים עד 90 יום לאחר מועד השחרור ממילואים.

מי זכאי?

 • מי שמשרתים במילואים במלחמת חרבות ברזל.

תהליך מימוש הזכות

 • ככל שניתן - ההקלות ניתנות באופן אוטומטי, באמצעות עדכון מערכות רשות המיסים. במקרים שבהם אין אפשרות כזו - יש להגיש בקשה לרשות המיסים.
 • באיזור האישי שבאתר רשות המיסים יופיע קישור לרשימת ההטבות שמשרתי המילואים זכאים להן. אם ההודעה אינה מופיעה - יש לפנות באמצעות מערכת פניות הציבור באתר הרשות בבקשה לעדכן את הזכאות להקלות.
 • במקרים שבהם נדרשות הקלות נוספות, ניתן לפנות לרשות המיסים באמצעות מערכת פניות הציבור, ולבחור בנושא "משרתי מילואים - מלחמת חרבות ברזל". פניות בנושא זה ייקבלו עדיפות בטיפול.

חשוב לדעת

 • החובות שבפריסת התשלומים יישאו הצמדה וריבית לתקופת הפריסה.
ראו גם

גורמים מסייעים


גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים