אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

החל משנת 2017, בני זוג של נפטרים שהוכרו לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, או חוק נכי המלחמה בנאצים ואשר קיבלו בעבר תגמולים מתוקף היותם בני זוג כאמור למשך 36 חודשים, זכאים מענק רבעוני בסך 2,500 ש"ח (10,000 ש"ח בשנה)
זכאות זו מתייחסת לאלמנות/ים של ניצולי שואה שנפטרו בתקופה שבין חודש אוגוסט 1995 לחודש יוני 2011, אשר קיבלו בזמנו קצבה למשך 36 חודשים מהרשות לזכויות ניצולי השואה
אלמנות/ים של ניצולי שואה אשר נפטרו החל מיום 01.06.2011, כבר זכאים לתגמול אלמנים לכל החיים. לפרטים נוספים ראו: תגמול לשאירים של ניצולי שואה שקיבלו תגמול ממשרד האוצראלמנות/ים של ניצולי שואה או נכי המלחמה בנאצים אשר קיבלו בחייהם תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר או תגמול לנכי המלחמה בנאצים,ולאחר פטירתם של בני זוגם ניצולי השואה, קיבלו קיצבה למשך 36 חודשים, זכאים החל משנת 2017 למענק רבעוני בסך 2,500 ₪ (10,000 ש"ח לשנה).

  • זכאות זו מתייחסת לאלמנות/ים של ניצולי שואה שנפטרו בתקופה שבין חודש אוגוסט 1995 לחודש יוני 2011, אשר קיבלו בזמנו קצבה למשך 36 חודשים מהרשות לזכויות ניצולי השואה
  • אלמנות/ים של ניצולי שואה אשר נפטרו החל מיום 01.06.2011, כבר זכאים לתגמול אלמנים לכל החיים. לפרטים נוספים ראו:תגמול לשאירים של ניצולי שואה שקיבלו תגמול ממשרד האוצר.
  • הרשות לזכויות ניצולי שואה פועלת לאיתור יזום של הזכאים, ולפיכך בשלב זה אין צורך לפנות בעניין למשרדי הרשות.
  • המענקים לשני הרבעונים הראשונים של שנת 2017 ישולמו עד סוף חודש יוני.

מי זכאי?

  • אלמנות/נים של ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים העומדים בכל התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

* הרשות לזכויות ניצולי השואה פועלת לאיתור יזום של הזכאים, ולפיכך בשלב זה אין צורך לפנות בעניין למשרדי הרשות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.
  • ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים