אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

ניצולי שואה בעלי הכנסה ברוטו עד 6,000 ש"ח זכאים לסיוע בשיפוצים בביתם
השיפוצים נעשים במגוון תחומים: שיפוצים כלליים, צביעה, טיח, שרברבות וחשמל


"חיים בכבוד" הינו פרויקט מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל במימון החברה לאיתור והשבת רכוש נספי השואה. במסגרת הפרויקט נערכות מגוון עבודות שיפוץ בביתם של ניצולים העומדים בתנאים.

נותני השירות

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל במימון החברה לאיתור והשבת רכוש נספי השואה.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

ניצולי שואה הזכאים לאחת הקצבאות המפורטות להלן, והנם בעלי הכנסה חודשים של עד 6,000 ש"ח (ברוטו), זכאים להגיש בקשה להיכלל בפרויקט:

אופן קבלת השירות

  • יש למלא את טופס הבקשה ולחתום עליו.
  • יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
  1. אישור קבלת רנטה בריאותית מממשלת גרמניה (BEG), או אישור קבלת רנטה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, או אישור קבלת תגמולים ממשרד האוצר.
  2. תדפיס חשבון עו"ש מהבנק לשלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
  3. צילום ת.ז. (כולל ספח).
  • את טופס הבקשה והמסמכים הנוספים המצורפים, יש לשלוח ל"הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל", רח' תובל 5 (בית צרפת), ת.ד. 7197, ת"א-יפו, מיקוד 64734.
  • ניתן גם לשלוח את הבקשה באמצעות פקס: 03-6968294. יש לציין על-גבי הפקס, כי המדובר בטופס בקשה לפרויקט "חיים בכבוד", ואילו מסמכים מצורפים לבקשה.

עלות השירות

השירות ניתן בחינם.

חשוב לדעת

  • לא ניתן לקבל החזר לשיפוצים שנעשו בדירתו של ניצול שואה כנגד קבלות.

הרחבות ופרסומים

מקורות