אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

עולה, המשרת במילואים ועומד בתנאים, עשוי להיות זכאי להשתתפות משרד העלייה והקליטה במימון קורס פסיכומטרי
הסיוע שיינתן הוא עד 5,000 ש"ח ובכל מקרה, הסיוע לא יעלה על 80% מעלות הקורס
עולה המקבל סיוע במימון קורס פסיכומטרי מגורם ממשלתי אחר, לא זכאי לסיוע בהשתתפות
ניתן להגיש בקשות לקבלת הסיוע עד ליום 31.12.2018
למידע נוסף ראו באתר משרד הקליטה


משרד העלייה והקליטה, מעניק לעולים, המשרתים שירות מילואים פעיל, סיוע במימון קורס פסיכומטרי.

 • הסיוע שיינתן הוא עד 5,000 ש"ח ובכל מקרה, הסיוע לא יעלה על 80% מעלות הקורס.
 • ניתן להגיש בקשות לקבלת הסיוע עד ליום 31.12.2018.

מי זכאי?

 • הסיוע בהשתתפות יינתן למבקש שעומד בכל התנאים הבאים:
  1. עולה/אזרח עולה/קטין חוזר שטרם חלפו 10 שנים מהתאריך בו קיבל מעמד ועד להגשת הבקשה לסיוע.
  2. בעל תעודת עולה/זכאות עצמאית (כלומר, הסיוע לא יינתן לבני עולים).
  3. עד גיל 32 (ביום הגשת הבקשה).
  4. שרת בשירות מילואים פעיל 20 ימים לפחות בשלוש השנים האחרונות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה לצורך קבלת מידע על אופן הגשת הבקשה. לפרטי יצירת קשר, לחץ כאן.

חשוב לדעת

 • מבקש שהגיש בקשה לקבלת המלגה לפני תום תקופת הזכאות שלו (משך השנים בארץ, גיל וכו'), יהיה זכאי למלגה, גם אם הטיפול בבקשה ומימושה יימשך מעבר לתקופת הזכאות.
 • מי שמקבל סיוע בהשתתפות/מימון קורס פסיכומטרי מגורם ממשלתי אחר, אינו זכאי להשתתפות.
 • עולה שקיבל/מקבל סיוע מוגדל ממשרד העלייה והקליטה בתחום הלימודים, למעט מענק נמלטים, אינו זכאי להשתתפות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים