הקדמה:

תלמידים עם נכות פיזית מוטורית ושיתוק מוחין (CP) הלומדים במסגרות החינוך המיוחד זכאים להתאמות בבחינות הבגרות


תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד זכאים להתאמות בבחינות הבגרות בכדי לאפשר להם שוויון הזדמנויות בהיבחנם.

התאמות לכלל תלמידי החינוך המיוחד

 • ההתאמות הבאות, אשר אינן משנות את מהות הבחינה, ניתנות עבור כלל מקצועות הלימוד:
  • תוספת זמן של 50%
  • הרחבת אפשרויות הבחירה (בתיאום עם המפקח במשרד החינוך המרכז את לימודי המקצוע)
  • התעלמות משגיאות כתיב
 • התאמות נוספות הניתנות על-פי מקצועות הלימוד הספציפיים:

התאמות נוספות לתלמידים עם נכות פיזית מוטורית ו- .C.P

 • תלמידים עם נכות פיזית מוטורית ו- .C.P, זכאים בנוסף להתאמות הבאות:
  • הנגשת הכתיבה באמצעים טכנולוגיים ייחודיים, כולל מחשבים מיוחדים (החומר יוצמד למחברת הבחינה ויישלח למרכז הבדיקות).
  • תלמיד שאינו כותב ומתקשה בדיבור, ייבחן ע"י מורה מטעם ביה"ס שאינו מלמד את המקצוע, אך מכיר את דרכי התקשורת של התלמיד. השאלות יתבססו על שאלון רגיל והמורה יכתוב את התשובות על גבי מחברות בחינה רגילות.
  • באנגלית - כחלופה למרכיב הבחינה בעל פה שנדרש בה שטף מילולי, ההערכה תיעשה באמצעות עבודה בכתב, בהתאם למאפייני הנגשת הכתיבה הייחודיים לתלמיד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כיוון שבתהליך השמתו של התלמיד במסגרת החינוך המיוחד מוגשים לוועדת ההשמה מסמכים רשמיים וחוות דעת של מומחים שאבחנו והעריכו את כישוריו, אין צורך באבחונים מחודשים לקביעת ההתאמות.
 • הצוות החינוכי המלווה את התלמיד ובונה לו תכנית לימודים אישית (תל"א), ימליץ לגבי סוגי ההתאמות הדידקטיות והמקצועיות המיטביות עבורו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים