אסירים זכאים להתייחד עם בני זוגם גם אם הם בני אותו מין
הכללים שחלים על התייחדות אסירים הטרוסקואליים חלים גם על התייחדות אסירים עם בני זוג מאותו המין


התייחדות היא אישור (היתר) לפגישה אינטימית של האסיר/ה או העציר/ה ובני זוגם.

  • האישור להתייחדות ניתן לאסירים או עצורים שעומדים בתנאים מסוימים. למידע נוסף ראו כאן.
  • למרות שהתייחדות בין בני זוג מאותו מין לא מוסדרת בפקודת נציבות שירותי בתי הסוהר, בית-המשפט קבע שיש לפרש את נהלי שירות בתי הסוהר ככאלה שחלים גם על קיום יחסי אישות בין בני זוג מאותו המין.

התייחדות אסירים בתקופת הקורונה

  • נכון ל-14.03.2022 התייחדות אסירים תתאפשר בכפוף לביצוע בדיקת PCR בתוקף של 72 שעות או בדיקת אנטיגן מוסדי של המתייחד/ת בתוקף של 24 שעות.

מי זכאי?

  • אסיר או עצור שמעוניין להתייחד עם בן זוגו.
  • אסירה או עצורה שמעוניינת להתייחד עם בת זוגה.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.