הקדמה:

לאחר שבקשה לצו קיום צוואה מפורסמת בעיתונות וברשומות ניתן להגיש התנגדות לקיומה
את ההתנגדות ניתן להגיש בתנאי שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, אך טרם ניתן הצו
הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 972 ש"ח (נכון לשנת 2020)
למידע נוסף ראו התנגדות למתן צו קיום צוואה באתר הרשם לענייני ירושה

לאחר פרסומה של בקשה לצו קיום צוואה בעיתונות וברשומות, ניתן להגיש התנגדות לקיומה.

 • את ההתנגדות יש להגיש למשרדי הרשם לענייני ירושה, בהתאם למקום מושבו של המנוח (המוריש).
הערת עריכה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:17, 26 במרץ 2020 (IST)
הערת עריכה
לתת אולי דוגמאות למקרים בהם מוגשות התנגדויות
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:21, 26 במרץ 2020 (IST)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם רשאי להגיש התנגדות, בתנאי שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה אך טרם ניתן הצו.
 • התנגדות לצו קיום צוואה ניתן להגיש במקרים הבאים:
  • המנוח הותיר צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
  • הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח או שנפלו בה פגמים.
  • הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או אונס.
  • אחד היורשים המוזכרים בצוואה השתתף בעשייתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה.
הערת עריכה
לנסות למצוא דוגמאות לפגמים, אולי היעדר חתימה/תאריך. האם יש עוד מקרים חוץ מאלו שפה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 18:17, 26 במרץ 2020 (IST)

למי ואיך פונים

 • את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות:
 • על ההתנגדות לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • נושא ההתנגדות.
  • נימוקי ההתנגדות.
  • מסמכים רלוונטיים עליהם מתבססת ההתנגדות.
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין אשר תומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.
  • קבלה על תשלום אגרה (ראו פירוט בהמשך).
  • טופס פתיחת הליך.
  • ייפוי כוח - אם המתנגד מיוצג על ידי עורך-דין.
שימו לב
 • לאחר שהוגשה בקשת התנגדות, הרשם לענייני ירושה יעביר את התיק לבית-המשפט לענייני משפחה.
 • ניתן לאתר את פרטי התיק (מספר התיק ובית-המשפט הספציפי אליו הועברה הבקשה) באמצעות מערכת מקוונת באתר הרשם לענייני ירושה.

תשלום אגרה

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים