הקדמה:

לאחר שבקשה לצו קיום צוואה מפורסמת בעיתונות וברשומות, ניתן להגיש התנגדות כדי למנוע את מתן הצו
את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון, במסירה ידנית או במשלוח בדואר (פירוט בהמשך הדף)
את ההתנגדות יש להגיש בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה על הגשת הבקשה למתן הצו ובתנאי שטרם ניתן הצו
הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 964 ש"ח (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף ראו התנגדות למתן צו קיום צוואה באתר הרשם לענייני ירושה

לאחר שמוגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה, מפורסמת בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על הגשת הבקשה, כדי לאפשר הגשת התנגדות על-ידי מי שמעוניין כי לא יינתן הצו.

 • את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה בעיתונות וברשומות.
 • הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 964 ש"ח (נכון לשנת 2021).
שימו לב

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם רשאי להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.
  2. טרם ניתן צו קיום צוואה.
  3. מתקיימים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
   • האדם שמת ערך צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
   • הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של האדם שמת או שנפלו בה פגמים.
   • הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או אונס.
   • אחד היורשים (הזוכים) המופיעים בצוואה, השתתף בעשייתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה.
הערת עריכה
המקרים לא לקוחים מגוב או מהחוק והיו בערך לפני שנעשו בו שינויים, לבדוק אם כדאי להשאיר את זה או לסייג את זה, אותו כנ"ל בהתנגדות לצו ירושה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:51, 1 ביוני 2020 (IDT)

למי ואיך פונים

תשלום אגרה

מילוי והגשת ההתנגדות

 • על ההתנגדות לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • שם ומספר תעודת הזהות של המתנגד.
  • שם ומספר תעודת הזהות של האדם שמת.
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל הזוכים (היורשים) המופיעים בצוואה.
  • נימוקי ההתנגדות עצמה ומסמכים התומכים בה (במידת הצורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין אשר תומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח - אם המתנגד מיוצג על ידי עורך-דין.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת ההתנגדות ובדיקתה, הרשם לענייני ירושה יעביר הן את הבקשה למתן צו קיום צוואה והן את ההתנגדות, לבית-המשפט לענייני משפחה שיכריע בעניין.
טיפ
ניתן לאתר את פרטי התיק (מספר התיק ובית-המשפט אליו הועברה הבקשה) באמצעות מערכת מקוונת באתר הרשם לענייני ירושה.

חשוב לדעת

 • ניתן לבדוק, באמצעות המערכת המקוונת כי התיק מתנהל אצל הרשם, שכן אם התיק הועבר לבית-המשפט, יש להגיש את ההתנגדות לבית-המשפט (ולשלם אגרה לבית-המשפט).
 • לכל מסמך המוגש לרשם לענייני ירושה אשר כתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון. (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
 • לאחר שניתן הצו, הדרך לבטל או לתקן אותו היא לא באמצעות הגשת התנגדות (המידע בדף זה), אלא באמצעות הגשת בקשה לתיקון צו קיום צוואה או בקשה לביטול צו קיום צוואה.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת ההתנגדות ומסמכים מקוונים אחרים.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים