הקדמה:

עובדים שמתגוררים לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת מדי שנה, זכאים לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה לכך. לפרטים על הזכאות בשנת המס הנוכחית ראו זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה
אם חלפה שנת המס ניתן להגיש בקשה להחזר מס
דף זה מפרט את רשימות היישובים שזיכו בהטבה בשנות המס הקודמות


עובדים שהתגוררו לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת מדי שנה, זכאים לזיכוי ממס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, פנסיה, תשלומים מקופות גמל, מענק פרישה וכו'), עד תקרה מסוימת. גובה הזיכוי והתקרה משתנים מיישוב ליישוב.

 • למידע נוסף על הזכאות ולרשימת היישובים שמזכים בשנת המס הנוכחית ראו זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה.
 • אם חלפה שנת המס ניתן להגיש בקשה להחזר מס.
 • בדף זה מפורטות רשימות היישובים שזיכו בהטבה בשנות המס הקודמות.

יישובים שההטבה ניתנה בהם בשנת המס 2021

 • נכון לשנת 2021 נקבעו כמה סוגים של יישובים המזכים בהטבת מס:
  1. יישובים שניתנת בהם הטבה בתנאים קבועים במשך כל השנה - לרשימת היישובים בנספח א' (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה).
   • בהתאם להבהרת רשות המסים מיום 03.05.2021, הישוב קורנית נכלל ברשימת ישובים זו, ויזכה להטבה במשך כל שנת 2021.
   • בהתאם להבהרת רשות המסים מיום 21.06.2021, צורף הישוב שיזף לרשימת הישובים המזכה בהטבת מס (זיכוי של 7% עד לתקרת הכנסה של 13,640 ש"ח בשנה).
  2. יישובים שבהם תקופת ההטבה מוארכת עד ל-07.06.2021 לתושבים שהיו זכאים לה לפני שנת המס 2019- לרשימת היישובים בנספח ב' (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה).
   • בהתאם להבהרת רשות המסים מיום 03.05.2021, הישוב קורנית מזכה בהטבה עד סוף שנת 2021 ולא עד חודש יולי.
  3. יישובים שההטבה ניתנת בהם בתנאים מועדפים יותר עד ל-07.06.2021 ולאחר מכן התקרה ושיעור ההנחה פוחתים- לרשימת היישובים בנספח ג' (כולל שיעורי ההטבה ותקרות ההטבה).
  4. יישובים שההטבה ניתנת בהם בתנאים מועדפים יותר החל מה-17.06.2020- לרשימת היישובים ושיעורי ההטבה בשנת 2021 בנספח ד' (ושיעורי ההטבה בשנת 2020).
 • תושבי אילת זכאים לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד, וזאת עד להכנסה של 241,080 ש"ח ברוטו (נכון ל-2021).

יישובים שההטבה ניתנה בהם בשנת המס 2020

 • נכון לשנת 2020 נקבעו כמה סוגים של יישובים המזכים בהטבת מס:
  1. יישובים שניתנה בהם הטבה בתנאים קבועים במשך כל השנה- לרשימת היישובים (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה).
  2. יישובים שתחילה נקבעה לגביהם הטבה רק במחצית הראשונה של השנה (עד סוף יוני 2020), ובהמשך הטבה זו הוארכה עד סוף דצמבר 2020- לרשימת היישובים (שיעור ההטבה ותקרת ההטבה שצוינו בטבלה עד ל-26.06.2020 רלוונטיים עד סוף 2020).
  3. יישובים שתחילה נקבעה לגביהם הטבה בתנאים מועדפים יותר רק במחצית הראשונה של השנה, ובהמשך הטבה זו הוארכה עד סוף דצמבר 2020- לרשימת היישובים (שיעור ההטבה ותקרת ההטבה שצוינו בטבלה עד ל-26.06.2020 רלוונטיים עד סוף 2020).
  4. יישובים שניתנה בהם הטבה בתנאים מסוימים במחצית הראשונה של השנה והטבה בשיעורים/תקרות גבוהים יותר במחצית השנייה של השנה-
   • בעקבות תיקון לחוק, ביישובים מסויימים נקבעה זכאות גבוהה יותר החל מה-17.06.2020.
   • לרשימת היישובים (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה בכל אחת מהתקופות).
 • תושב אילת היה זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד, וזאת עד להכנסה של 242,520 ש"ח ברוטו, נכון לשנת 2020.

יישובים שההטבה ניתנה בהם בשנת המס 2019

 • בשנת 2019 נקבעו 3 סוגים של יישובים המזכים בהטבת מס:
  1. יישובים שניתנת בהם הטבה בתנאים קבועים במשך כל השנה - לרשימת היישובים (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה).
  2. יישובים שניתנת בהם הטבה רק במחצית הראשונה של השנה (עד ה-30.06.2019). ביישובים אלה יהיו העובדים זכאים בכל חודש להטבה עד לתקרה חודשית של 1/12 מהתקרה השנתית וזאת במשך 6 חודשים (ינואר עד יוני) - לרשימת היישובים (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה).
  3. יישובים שניתנת בהם הטבה בתנאים מסוימים במחצית הראשונה של השנה והטבה בשיעורים/תקרות נמוכים יותר במחצית השנייה של השנה - לרשימת היישובים (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה בכל אחת מהתקופות). ביישובים אלה:
   • מי שזכאותו להטבת מס נקבעה לפני שנת 2019, יהיה זכאי לתנאי ההטבה הגבוהים במחצית השנה הראשונה של השנה ולתנאים המופחתים במחצית השנייה.
   • מי שהפך רק בשנת 2019 להיות תושב ביישוב המזכה בהטבה, יהיה זכאי למשך כל תקופת זכאותו לתנאי ההטבה הרשומים לגבי המחצית השנייה של השנה.
 • תושב אילת זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד, וזאת עד להכנסה של 241,800 ש"ח ברוטו (על-פי סעיף 11 לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985).
  • לצורך הטבה זו בלבד (החל מה-01.01.2016), מתייחסים גם אל הכנסה מקצבת פנסיה כהכנסה שצמחה או הופקה באילת (אם מקבל הקצבה הוא תושב אילת), ומסכום מס ההכנסה שמוטל על הקצבה ינוכה הזיכוי בשיעור 10% עד לתקרה שצוינה.

רשימת היישובים שההטבה ניתנה בהם בשנת המס 2018

אזהרה
הגדלה רטרואקטיבית בהטבת המס ליישובים מסוימים
במסגרת תיקון לחוק שפורסם ב-26.07.2018, הוגדלה הטבת המס המוענקת לחלק מהיישובים, המופיעים ברשימה זו.
 • הטבת המס המוגדלת ליישובים אלה חושבה רטרואקטיבית מתחילת שנת 2018.
 • מעסיקים שניכו מס ביתר מעובדיהם בחודשים ינואר-יוני, וסכום זה גבוה מסכום המס שעליהם לנכות ולהעביר לפקיד השומה בחודש יולי, זכאים להחזר הסכום העודף. לקבלת ההחזר, על המעסיקים לפנות למשרדי השומה בבקשה לתיקון דוחות 102 בגין החודשים הקודמים, החל מחודש יוני וחודשים קודמים במידת הצורך.
 • בשנת המס 2018 תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 7% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 132,000 ש"ח (ברוטו):
  • אבטליון, אבן שמואל, אורים, אחוזם, אחיהוד, איתן, אליאב, אליפלט, אלמגור, אלמוג, אמירים, אמנון, אמציה, אניעם, אפק, אשבול, אשבל, אשחר, אשרת, בוסתן הגליל, בטחה, בירייה, בית הגדי, בית העמק, בני יהודה, בקעות, ברוש, ג'ולס, גבולות, גבעולים, גבעות בר, גבעת יואב, גדות, גילון, גילת, גינוסר, גיתה, גיתית, גלגל, גשור, דבירה, דמיידה, הר עמשא, הררית, ורד יריחו, זוהר, חד-נס, חוג'יראת (ד'הרה), חולתה, חוקוק, חזון, חלוץ, חלץ, חמרה, חצרים, חרשים, טל-אל, יד נתן, יובלים, יודפת, יושיביה, ייט"ב, יסעור, יעד, כורזים, כחל, כישור, כלנית, כמון, כנף, כפר הנשיא, כפר חנניה, כפר יאסיף, כפר מסריק, כפר שמאי, כרכום, כרמי קטיף, כרמיאל, כרמים, לבון, לבנים, להב, לוחמי הגטאות, לוטם, לכיש, לפידות, מבועים, מגדל, מורשת, מזרעה, מחנה יוכבד, מחנה יפה, מחניים, מירב, מכורה, מכמנים, מלילות, מנוחה, מנוף, מסילות, מסלול, מעגלים, מעלה גלבוע, מעלה גמלא, מצפה אבי"ב, מצפה שלם, משמר הירדן, משמר הנגב, נאות גולן, נבטים, נהורה, נוגה, נווה זוהר, נועם, ניר דוד (תל עמל), ניר ח"ן, ניר משה, ניר עקיבא, נירן, נס עמים, נתיב הגדוד, עוצם, עין גב, עין המפרץ, עין חצבה, עמוקה, עמיעד, עמקה, עצמון שגב, פורייה - כפר עבודה, פורייה - נווה עובד, פורייה עילית, פטיש, פלך, פעמי תש"ז, פרוד, צביה, צורית, קדמת צבי, קדרים, קורנית, קלחים, קלע, ראש פינה, רביד, רגבה, רוויה, רוח מדבר, רוחמה, רמות, רנן, רקפת, רשפים, שדה דוד, שדה משה, שדה צבי, שובל, שורשים, שזור, שחר, שיבולים, שיטים, שכניה, שלווה, שלווה במדבר, שלוחות, שמרת, שעל, שפר, שקף, שרשרת, תאשור, תדהר, תובל, תומר, תלמי ביל"ו, תלמים.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 9% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 156,000 ש"ח (ברוטו):
  • אשלים, גונן, טללים, יחיעם, להבות הבשן, מדרשת בן גוריון, מחנה טלי, משאבי שדה, נתיב השיירה, עברון, עיר אובות, עכו, שבי ציון.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 10% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 162,000 ש"ח (ברוטו):
  • אבו סנאן, אבירים, אבן מנחם, אבנת, אדורה, אשכולות, בן עמי, בני דקלים, בענה, ג'דיידה-מכר, גורן, גורנות הגליל, דייר אל-אסד, הילה, זרועה, חגי, חוסן, חצור הגלילית, טבריה, טמרה, טנא, טפחות, ירכא, כאבול, כליל, כרמל, מג'ד אל-כרום, מחנה יתיר, מנות, מעונה, מצדות יהודה, נטור, נטע, נמרוד, סח'נין, סנסנה, עין גדי, עראבה, פדויים, צאלים, צוריאל, קליה, קצרין, ראמה, רתמים, שדה בוקר, שחרות, שמעה, שני.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 186,000 ש"ח (ברוטו):
  • כפר רוזנואלד (זרעית), שומרה, שתולה.
 • תושב כפר ורדים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 159,120 ש"ח (ברוטו).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 12% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 192,000 ש"ח (ברוטו):
  • אבו קורינאת, אבו תלול, אבני איתן, אודם, אום בטין, אור הגנוז, אורטל, איילת השחר, אילון, אילות, אל-רום, אל סייד, אלומות, אלי-עד, אליפז, אלקוש, אספר, אפיק, אפיקים, ארגמן, אשדות יעקב (איחוד), אשדות יעקב (מאוחד), אשל הנשיא, באר אורה, באר מילכה, בוקעאתא, ביר הדאג', בית הלל, סבית הערבה, בית זרע, בית יוסף, בית שאן, בני נצרים, בר יוחאי, ג'ש (גוש חלב), געתון, גרופית, גשר, גשר הזיו, דגניה א', דגניה ב', דייר חנא, דלתון, דן, דריג'את, האון, הגושרים, חוסהייה, חמדיה, חמדת, חספין, חצבה, טובא-זנגרייה, טירת צבי, יאנוח-ג'ת, יהל, יונתן, יטבתה, יסוד המעלה, יפית ירדנה, כברי, כדיתה, כחלה, כמאנה, כמהין, כנרת (מושבה), כנרת (קבוצה), כפר בלום, כפר גלעדי, כפר חושן, כפר חרוב, כפר סאלד, כפר רופין, כרם בן זמרה, לוטן, לימן, מבוא חמה, מגאר, מולדה, מחולה, מיצר, מירון, מכחול, מנחמיה, מסדה, מעגן, מעוז חיים, מעון, מצובה, מרום גולן, מרחב עם, משואה, משכיות, נאות הכיכר, נאות מרדכי, נאות סמדר, נוב, נווה, נווה אור, נווה אטי"ב, נווה איתן, נווה חריף, נחף, ניצנה (קהילת חינוך), ניצני סיני, נעמ"ה, סאג'ור, סאסא, סוסיה, סלמה, סמר, סער, ספיר, עבדון, עזוז, עידן, עין אל-אסד, עין הנצי"ב, עין זיוון, עין יהב, עין יעקב, עין תמר, עלמה, עמיר, ערב אל נעים, עתניאל, פארן, פני חבר, פצאל, פקיעין חדשה, צבעון, צופר, צוקים, צפת, קטורה, קצר א-סר, קרית ארבע, קשת, ראס אל-עין, רביבים, רועי, רותם, רחוב, ריחאנייה, רמות נפתלי, רמות מגשימים, שאר ישוב, שדה אליהו, שדה אליעזר, שדה נחום, שדה נחמיה, שדי תרומות, שדמות מחולה, שומרייה, שייח' דנון, שמיר, שניר, שעב, שער הגולן, תל קציר, תל תאומים, תלם, תפרח, תראבין א-צאנע (ישוב).
 • תושב נהריההיה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 12% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 204,000 ש"ח (ברוטו).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 13% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 216,000 ש"ח (ברוטו):
  • אביבים, אדמית, אלוני הבשן, בצת, ברעם, דוב"ב, דישון, דפנה, חניתה, יובל, יערה, יפתח, יראון, כפר ראש הנקרה, מטולה, מלכייה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, מתת, נטועה, עראמשה.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 14% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 234,000 ש"ח (ברוטו):
  • בית ג'ן, ג'ש (גוש חלב), חורפיש, כסרא-סמיע, מסעדה, מעיליא, מעלות-תרשיחא, עין קנייא, פסוטא, פקיעין (בוקייעה).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 16% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 204,000 ש"ח (ברוטו):
  • נתיבות, רהט.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 16% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 192,000 ש"ח (ברוטו):
  • דימונה, ירוחם, ערד.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 18% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 234,000 ש"ח (ברוטו).
  • אופקים, חורה, כסיפה, לקיה, מצפה רמון, ערערה-בנגב, שגב-שלום, תל שבע.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 19% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 252,000 ש"ח (ברוטו):
  • מג'דל שמס, ע'ג'ר, קריית שמונה, שלומי.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 241,080 ש"ח (ברוטו):
  • אבשלום, אוהד, אור הנר, איבים, ארז, בארי, ברור חיל, גבים, גברעם, דורות, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרם שלום, כרמייה, מבטחים, מבקיעים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, צוחר, רעים, שדה ניצן, שדי אברהם, שדרות, שובה, שוקדה, שלומית, תושייה, תלמי אליהו, תלמי יוסף, תקומה.
 • תושב אילת היה זכאי בשנת המס 2018 לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד, וזאת עד להכנסה של 238,920 ש"ח ברוטו (על-פי סעיף 11 לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985).
  • לצורך הטבה זו בלבד (החל מ-01.01.2016), מתייחסים גם אל הכנסה מקצבת פנסיה כהכנסה שצמחה או הופקה באילת (אם מקבל הקצבה הוא תושב אילת), ומסכום מס ההכנסה שמוטל על הקצבה ינוכה הזיכוי בשיעור 10% עד לתקרה שצוינה.

רשימת היישובים שההטבה ניתנה בהם בשנת המס 2017

 • להלן רשימת היישובים שנהנו מההטבה בשנת המס 2017 (לרשימת היישובים שנהנו מההטבה בשנים קודמות ראו רשימת היישובים בשנת 2016 ורשימת היישובים בשנת 2015 בהמשך דף זה).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 7% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 132,000 ש"ח (ברוטו):
  • אבו סנאן, אבו קורינאת, אבו תלול, אבן שמואל, אבנת, אדורה, אום בטין, אורים, אחיהוד, איתן, אל סייד, אליפלט, אלמגור, אלמוג, אמירים, אמנון, אמציה, אניעם, אספר, אפק, אשבול, אשכולות, אשרת, בוסתן הגליל, בטחה, ביר הדאג', בירייה, בית הגדי, בית העמק, בני דקלים, בני יהודה, בקעות, ג'ולס, גבולות, גבעולים, גבעת יואב, גדות, גילת, גינוסר, גיתה, גיתית, גלגל, גשור, דייר אל-אסד, דייר חנא, דריג'את, הר עמשא, הררית, ורד יריחו, זרועה, חגי, חד-נס, חולתה, חוקוק, חזון, חלץ, חמרה, טבריה, טנא, יאנוח-ג'ת, יושיביה, ייט"ב, יסעור, ירכא, כורזים, כחל, כחלה, כליל, כלנית, כנף, כפר הנשיא, כפר חנניה, כפר יאסיף, כפר מסריק, כפר שמאי, כרכום, כרמי קטיף, כרמיאל, כרמל, לבנים, לוחמי הגטאות, לפידות, מבועים, מגדל, מולדה, מזרעה, מחנה יתיר, מחניים, מירב, מכורה, מכחול, מלילות, מלכישוע, מסילות, מסלול, מעגלים, מעון, מעלה גלבוע, מעלה גמלא, מצדות יהודה, מצפה שלם, משמר הירדן, נאות גולן, נגוהות, נווה זוהר, נועם, נטור, נטע, ניר דוד (תל עמל), ניר משה, ניר עקיבא, נירן, נס עמים, נתיב הגדוד, סאג'ור, סוסיה, סח'נין, סנסנה, עין גב, עין גדי, עין המפרץ, עמוקה, עמיעד, עמקה, עתניאל, פדויים, פורייה - כפר עבודה, פורייה - נווה עובד, פורייה עילית, פטיש, פעמי תש"ז, פרוד, צאלים, קדמת צבי, קדרים, קלחים, קליה, קלע, קצר א-סר, קצרין, ראמה, ראש פינה, רביד, רגבה, רוויה, רוח מדבר, רוחמה, רמות, רנן, רשפים, שדה דוד, שדה צבי, שומרייה, שזור, שיבולים, שלווה, שלווה במדבר, שלוחות, שמעה, שמרת, שני, שעל, שפר, שרשרת, תומר, תלם, תלמי ביל"ו, תלמים, תרבין א-צאנע.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 9% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 156,000 ש"ח או ל-7% עד להכנסה של 132,000 ש"ח (ברוטו):
  • אשלים, גונן, טללים, יחיעם, להבות הבשן, מדרשת בן גוריון, משאבי שדה, נתיב השיירה, עברון, עכו, רתמים, שבי ציון, שדה בוקר.
  • מי שהיה תושב אחד הישובים הללו ביום 31.12.2015 או קודם לכן, זכאי לזיכוי ממס בשיעור 9% עד להכנסה של 156,000 ש"ח.
  • מי שהפך לתושב אחד הישובים האלה החל מיום 01.01.2016 או מאוחר יותר, זכאי לזיכוי ממס בשיעור 7% עד להכנסה של 132,000 ש"ח.
  • למידע נוסף ראו הודעה למעסיקים מיום 26.02.2017 - הטבות מס לישובים- סעיף 11 לפקודת מס הכנסה- סעיף (ג) להוראות המעבר.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 10% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 162,000 ש"ח (ברוטו):
  • אבירים, אבן מנחם, אילון, אלומות, אפיקים, ארגמן, אשדות יעקב (איחוד), אשדות יעקב (מאוחד), בית הלל, בית הערבה, בית זרע, בית יוסף, בן עמי, בני נצרים, בענה, ג'דיידה-מכר, גורן, גורנות הגליל, געתון, גשר, גשר הזיו, דגניה א', דגניה ב', האון, הילה, חוסן, חוסנייה, חמדיה, חצור הגלילית, טירת צבי, טמרה, טפחות, יסוד המעלה, יפית, ירדנה, כאבול, כברי, כנרת (מושבה), כנרת (קבוצה), כפר רופין, לימן, מג'ד אל-כרום, מגאר, מחולה, מנות, מנחמיה, מסדה, מעגן, מעוז חיים, מעונה, מעיליא, מעלות-תרשיחא, מצובה, משואה, נהרייה, נווה, נווה אור, נווה איתן, נווה זיו, נחף, נעמ"ה, סלמה, סער, עראבה, ערב אל נעים, פני חבר, פצאל, צוריאל, קרית ארבע, ראס אל-עין, רביבים, רועי, רחוב, רמות נפתלי, שאר ישוב, שדה אליעזר, שדה נחום, שדי תרומות, שדמות מחולה, שחרות, שיטים, שיח' דנון, שעב, שער הגולן, תל קציר, תל תאומים, תפרח.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 186,000 ש"ח (ברוטו):
  • אדמית, בצת, חניתה, כפר ראש הנקרה, כפר רוזנואלד (זרעית), שומרה שתולה.
 • תושב כפר ורדים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 158,640 ש"ח (ברוטו).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 12% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 192,000 ש"ח (ברוטו):
  • אודם, אור הגנוז, אורטל, איילת השחר, אילות, אל-רום, אלי-עד, אליפז, אלקוש, אפיק, באר אורה, באר מילכה, בוקעאתא, בית ג'ן, בית שאן, בר יוחאי, ג'ש (גוש חלב), גרופית, דלתון, דן, הגושרים, חורפיש, חמדת, חספין, חצבה, טובא-זנגרייה, יהל, יונתן, יטבתה, כדיתה, כמהין, כסרא-סמיע, כפר בלום, כפר גלעדי, כפר חושן, כפר חרוב, כפר סאלד, כרם בן זמרה, לוטן, מבוא חמה, מיצר, מירון, מסעדה, מרום גולן, מרחב עם, משכיות, נאות הכיכר, נאות מרדכי, נאות סמדר, נוב, נווה אטי"ב, נווה חריף, ניצנה (קהילת חינוך), ניצני סיני, נמרוד, סאסא, סמר, ספיר, עבדון, עזוז, עידן, עין אל-אסד, עין הנצי"ב, עין זיוון, עין חצבה, עין יהב, עין יעקב, עין קנייא, עין תמר, עיר אובות, עלמה, עמיר, פארן, פסוטה, פקיעין (בוקייעה), פקיעין חדשה, צבעון, צופר, צוקים, צפת, קטורה, קשת, ריחאנייה, רמות מגשימים, שדה אליהו, שדה נחמיה, שמיר, שניר
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 13% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 216,000 ש"ח (ברוטו):
  • אביבים, אלוני הבשן, ברעם, דוב"ב, דישון, דפנה, יובל, יערה, יפתח, יראון, מטולה, מלכייה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, מתת, נטועה, עראמשה.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 13% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 174,000 ש"ח (ברוטו):
  • אופקים, נתיבות, רהט.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 16% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 204,000 ש"ח (ברוטו):
  • חורה, כסיפה, לקיה, ערערה-בנגב, שגב-שלום, תל שבע.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 16% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 192,000 ש"ח (ברוטו):
  • דימונה, ירוחם, ערד.
 • תושב שלומי זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 17% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 222,000 ש"ח (ברוטו).
 • תושב מצפה רמון זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 18% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 234,000 ש"ח (ברוטו).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 19% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 252,000 ש"ח (ברוטו):
  • מג'דל שמס, ע'ג'ר, קריית שמונה.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 241,080 ש"ח (ברוטו):
  • אבשלום, אוהד, אור הנר, איבים, ארז, בארי, ברור חיל, גבים, גברעם, דורות, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרם שלום, כרמייה, מבטחים, מבקיעים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, צוחר, רעים, שדה ניצן, שדי אברהם, שדרות, שובה, שוקדה, שלומית, תושייה, תלמי אליהו, תלמי יוסף, תקומה.
 • תושב אילת זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד, וזאת עד להכנסה של 238,200 ש"ח ברוטו (על-פי סעיף 11 לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985).
  • לצורך הטבה זו בלבד (החל מ-01.01.2016), מתייחסים גם אל הכנסה מקצבת פנסיה כהכנסה שצמחה או הופקה באילת (אם מקבל הקצבה הוא תושב אילת), ומסכום מס ההכנסה שמוטל על הקצבה ינוכה הזיכוי בשיעור 10% עד לתקרה שצוינה.

רשימת היישובים שההטבה ניתנה בהם בשנת המס 2016

להלן רשימת היישובים שנהנו מההטבה בשנת המס 2016 (לרשימת היישובים שנהנו מההטבה בשנת 2015 ראו בהמשך דף זה).

 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 7% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 132,000 ש"ח (ברוטו):
  • אבו סנאן, אבו קורינאת, אבו תלול, אדורה, אום בטין, אורים, אחיהוד, איילת השחר, אל סייד, אליפלט, אלמגור, אלמוג, אמירים, אמנון, אניעם, אפק, אשבול, אשכולות, אשל הנשיא, אשרת, בוסתן הגליל, בטחה, ביר הדאג', בירייה, בית הגדי, בית העמק, בני יהודה, בני נצרים, בקעות, ג'ולס, גבולות, גבעולים, גבעת יואב, גדות, גילת, גינוסר, גיתה, גיתית, גלגל, גשור, דייר חנא, דריג'את, הר עמשא, ורד יריחו, זרועה, חגי, חד-נס, חולתה, חוקוק, חזון, חמרה, טבריה, טמרה, טנא, טפחות, יאנוח-ג'ת, יושיביה, ייט"ב, יסעור, כורזים, כחל, כחלה, כליל, כלנית, כנף, כפר הנשיא, כפר חנניה, כפר יאסיף, כפר מסריק, כפר שמאי, כרכום, כרמיאל, כרמל, לבנים, לוחמי הגטאות, לפידות, מבועים, מגדל, מולדה, מחניים, מירב, מכורה, מכחול, מלילות, מלכישוע, מסילות, מסלול, מעגלים, מעון, מעלה גלבוע, מעלה גמלא, מצדות יהודה, מצפה שלם, משמר הירדן, נאות גולן, נגוהות, נווה, נווה זוהר, נטור, ניר דוד (תל עמל), ניר משה, ניר עקיבא, נירן, נס עמים, נתיב הגדוד, סאג'ור, סוסיה, סנסנה, עין אל-אסד, עין גב, עין גדי, עין המפרץ, עמוקה, עמיעד, עמקה, עתניאל, פדויים, פורייה - כפר עבודה, פורייה - נווה עובד, פורייה עילית, פטיש, פני חבר, פעמי תש"ז, פרוד, צאלים, קדמת צבי, קדרים, קלחים, קלע, קצר א-סר, קצרין, קריית ארבע, ראמה, ראש פינה, רביד, רגבה, רוויה, רוח מדבר, רוחמה, רמות, רנן, רשפים, שדה צבי, שזור, שיבולים, שלווה במדבר, שלוחות, שמעה, שמרת, שני, שעל, שפר, שרשרת, תומר, תלם, תלמי ביל"ו, תפרח, תרבין א-צאנע.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 9% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 156,000 ש"ח או ל-7% עד להכנסה של 132,000 ש"ח (ברוטו):
  • אשלים, גונן, טללים, יחיעם, להבות הבשן, מדרשת בן גוריון, משאבי שדה, נתיב השיירה, עברון, עכו, רתמים, שבי ציון, שדה בוקר.
  • מי שהיה תושב אחד הישובים הללו ביום 31.12.2015 או קודם לכן, זכאי לזיכוי ממס בשיעור 9% עד להכנסה של 156,000 ש"ח.
  • מי שהפך לתושב אחד הישובים האלה החל מיום 01.01.2016 או מאוחר יותר, זכאי לזיכוי ממס בשיעור 7% עד להכנסה של 132,000 ש"ח.
  • למידע נוסף ראו הודעה למעסיקים מיום 26.02.2017 - הטבות מס לישובים- סעיף 11 לפקודת מס הכנסה- סעיף (ג) להוראות המעבר.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 10% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 162,000 ש"ח (ברוטו):
  • אבנת, אילון, אלומות, אפיקים, ארגמן, אשדות יעקב (איחוד), אשדות יעקב (מאוחד), בית הערבה, בית זרע, בית יוסף, בן עמי, בענה, ג'דיידה-מכר, געתון, גשר, גשר הזיו, דגניה א', דגניה ב', דייר אל-אסד, האון, חמדיה, חמדת, טירת צבי, יסוד המעלה, יפית, ירדנה, ירכא, כאבול, כברי, כנרת (מושבה), כנרת (קבוצה), כפר רופין, לימן, מג'ד אל-כרום, מגאר, מזרעה, מחולה, מנחמיה, מסדה, מעגן, מעוז חיים, מעיליא, מעלות-תרשיחא, מצובה, משואה, משכיות, נאות סמדר, נהרייה, נווה אור, נווה איתן, נחף, נעמ"ה, סח'נין, סער, עין הנצי"ב, עראבה, פצאל, צפת, קליה, רועי, רותם, רחוב, שדה אליהו, שדה נחום, שדי תרומות, שדמות מחולה, שחרות, שיטים, שעב, שער הגולן, תל קציר, תל תאומים.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 168,000 ש"ח (ברוטו):
  • אדמית, בצת, חניתה, כפר ראש הנקרה, עראמשה.
 • תושב כפר ורדים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 159,120 ש"ח (ברוטו).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 12% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 192,000 ש"ח (ברוטו):
  • אבירים, אבן מנחם, אבני איתן, אודם, אור הגנוז, אורטל, אילות, אל -רום, אלי-עד, אליפז, אלקוש, אפיק, באר אורה, באר מילכה, בוקעאתא, בית ג'ן, בית הלל, בית שאן, בר יוחאי, גורן, גורנות הגליל, גרופית, דלתון, דן, הגושרים, הילה, חוסן, חספין, חצבה, חצור הגלילית, טובא-זנגרייה, יהל, יונתן, יטבתה, כדיתה, כמהין, כסרא-סמיע, כפר בלום, כפר גלעדי, כפר חושן, כפר חרוב, כפר סאלד, כרם בן זמרה, לוטן, מבוא חמה, מיצר, מירון, מנות, מסעדה, מעונה, מרום גולן, נאות הכיכר, נאות מרדכי, נוב, נווה אטי"ב, נווה זיו, נווה חריף, ניצנה (קהילת חינוך), ניצני סיני, נמרוד, סאסא, סמר, ספיר, עבדון, עזוז, עידן, עין זיוון, עין חצבה, עין יהב, עין יעקב, עין קנייא, עין תמר, עיר אובות, עלמה, עמיר, פארן, פסוטה, פקיעין (בוקייעה), פקיעין חדשה, צבעון, צופר, צוקים, צוריאל, קטורה, קשת, ריחאנייה, רמות נפתלי, רמת מגשימים, שאר ישוב, שדה אליעזר, שדה נחמיה, שמיר, שניר
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 13% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 198,000 ש"ח (ברוטו):
  • אביבים, אלוני הבשן, ברעם, דוב"ב, דישון, דפנה, יובל, יערה, יפתח, יראון, כפר רוזנואלד (זרעית), מטולה, מלכייה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, מתת, נטועה, שומרה, שתולה.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 13% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 174,000 ש"ח (ברוטו):
  • אופקים, נתיבות, רהט.
 • תושב ערד זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 13% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 162,000 ש"ח (ברוטו).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 16% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 204,000 ש"ח (ברוטו):
  • חורה, כסיפה, לקיה, ערערה-בנגב, שגב-שלום, תל שבע.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 16% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 192,000 ש"ח (ברוטו):
  • דימונה, ירוחם.
 • תושב שלומי זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 17% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 204,000 ש"ח (ברוטו).
 • תושב מצפה רמון זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 18% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 222,000 ש"ח (ברוטו).
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 19% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 234,000 ש"ח (ברוטו):
  • מג'דל שמס, ע'ג'ר, קריית שמונה.
 • תושב אחד מהיישובים הבאים זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 241,080 ש"ח (ברוטו):
  • אבשלום, אוהד, אור הנר, איבים, ארז, בארי, ברור חיל, גבים, גברעם, דורות, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרם שלום, כרמייה, מבטחים, מבקיעים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, צוחר, רעים, שדה ניצן, שדי אברהם, שדרות, שובה, שוקדה, שלומית, תושייה, תלמי אליהו, תלמי יוסף, תקומה.
 • תושב אילת זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד, וזאת עד להכנסה של 238,920 ש"ח ברוטו (על-פי סעיף 11 לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985).
  • לצורך הטבה זו בלבד (החל מ-01.01.2016), מתייחסים גם אל הכנסה מקצבת פנסיה כהכנסה שצמחה או הופקה באילת (אם מקבל הקצבה הוא תושב אילת), ומסכום מס ההכנסה שמוטל על הקצבה ינוכה הזיכוי בשיעור 10% עד לתקרה שצוינה.

רשימת היישובים שההטבה ניתנה בהם בשנת המס 2015

 • תושב אחד מהיישובים הבאים היה זכאי בשנת 2015 לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 241,080 ש"ח (ברוטו):
  • אביבים, אבירים, אבן מנחם, אדמית, אור הגנוז, אילון, אלקוש, בית ג'אן (החל ממאי 2013), בית הלל, הרעם, בצת, בר יוחאי, גורן, גוש חלב, געתון, גרנות הגליל, גשר הזיו, דובב, דישון, דלתון, דן, דפנה, הגושרים, הילה, זיו הגליל, זרעית, חוסן, חניתה, חורפיש, יערה, יפתח, יראון, כברי, כיסרא-סמיע (החל ממאי 2013), כפר בלום, כסרא סמיע (החל משנת 2013), כפר גלעדי, כפר יובל, כפר סאלד, כרם בן זמרה, לימן, מזרעה (החל ממאי 2013), מטולה, מירון, מלכיה, מנות, מנרה, מעונה, מעיליה, מעין ברוך, מעלות תרשיחא, מצובה, מרגליות, משגב עם, מתת, נאות מרדכי, נהריה, נטועה, סאסא, סער, ספסופה, עבדון, עין יעקב, עלמה, עמיר, עראמשה, פאסוטה, פקיעין, פקיעין החדשה, צבעון, צוריאל, ראג'ר, ראש הנקרה, ריחניה, רמות נפתלי, שאר ישוב, שדה אליעזר, שדה נחמיה, שומרה, שלומי, שמיר, שניר, שתולה.
  • רשימת היישובים מפורטת בתוספת הראשונה (חלק א') לפקודת מס הכנסה. הישובים בית ג'אן, כיסרא-סמיע ומזרעה הוספו לרשימה החל מחודש מאי 2013 בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון.
  • שינוי בשנת 2015 - לפי סעיף 3(ה) לחוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015, מי שהיה במשך כל שנת המס 2015 תושב היישובים מזרעה, בית ג'ן, או כסרא סמיע, היה זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 11% עד לתקרת הכנסה של 160,560 ש"ח (ברוטו).
 • תושב אזור קו עימות דרומי, היה זכאי בשנת 2015 לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 241,080 ש"ח (ברוטו):
  • יישובי עוטף עזה (ישובים שהבתים בהם, כולם או חלקם, שוכנים בטווח של 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה). ברשימת ישובי עוטף עזה נכללים היישובים הבאים: אבשלום, אור הנר, ברור חיל, איבים, ארז, בארי, גבים, גברעם, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם שלום, מבטחים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדי אברהם, שדרות, שובה, שוקדה, תושיה, תלמי יוסף, תקומה.
  • ישובים ואזורים נוספים שקובע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.
  • הטבה זו בתוקף עד סוף שנת המס 2016 (כלומר עד יום 31.12.2016).
 • תושב קרית שמונה, היה זכאי בשנת 2015 לזיכוי ממס בשיעור של 22% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 241,080 ש"ח (ברוטו).
 • תושב מצפה רמון, היה זכאי בשנת 2015 לזיכוי ממס בשיעור של 22% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 160,560 ש"ח (ברוטו).
 • תושב דימונה או ירוחם, היה היה זכאי בשנת 2015 בשנת 2015 לזיכוי ממס בשיעור של 18% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 160,560 ש"ח (ברוטו).
 • תושב אופקים, ערוער, תל שבע או מועצה אזורית רמת הנגב, היה זכאי בשנת 2015 לזיכוי ממס בשיעור של 14% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 160,560 ש"ח (ברוטו).
 • תושב בן עמי, גונן, יחיעם, יסוד המעלה, כפר ורדים, להבות הבשן, נתיב השיירה, נתיבות, עברון, עכו, שבי ציון ושייח' דנון, היה זכאי בשנת 2015 לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 160,560 ש"ח (ברוטו).
 • תושב מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד היה זכאי בשנת 2015 לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד להכנסה של 160,560 ש"ח (ברוטו) (הנחיית רשות המסים שביטלה זכאות זו החל מיום 01.12.2015 אינה תקפה עוד, וזאת בהתאם לסעיף 3(ה) לחוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015. להבהרות נוספות ראו חוזר מס הכנסה).
 • תושב אילת היה זכאי בשנת 2015 לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות עד לסכום של 227,640 ש"ח (ברוטו) (על-פי סעיף 11 לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985).


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים