אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

מי שהופנה לשירות התעסוקה והתייצבותו הייתה חלקית מפני שפנה באמצע החודש, זכאי לתשלום עבור אותו חודש

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית דין אזורי לעבודה, ירושלים
מס' תיק:
ב"ל 11451/05
תאריך:
30.03.2006

התובעת הגישה בקשה לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) ב-05.08.2004 והחלה להתייצב ב-08.08.2004. מכיוון שהתייצבותה הייתה חלקית, לא קיבלה תשלום עבור חודש זה.
בית המשפט פסק כי הפונה זכאית לתשלום עבור אותו החודש והסתמך על פסקי דין בעניינים דומים:

  • בדב"ע נד/151-04 נקבע: למרות שהגמלה משולמת רק בעבור התקופה שתחילתה ב-1 לחודש שבו הוגשה למוסד לביטוח לאומי התביעה לגמלה, השר רשאי לקבוע בתקנות נסיבות שבהן תשולם הגמלה ממועד מוקדם יותר ולתקופה שקבע.
  • בהתאם לפסק דין מאוחר יותר (דב"ע נז/ 0-65): מאחר שהתובע הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לקצבת הבטחת הכנסה באמצע החודש, ולאור הוראות סעיף 14(א) לחוק הביטוח הלאומי, אישר בית המשפט כי תשולם לו הגמלה החל מהראשון לחודש שבו הוגשה התביעה.
  • על-פי פסק דין נוסף (בבל' 002727/02): תובע שהופנה לשירות התעסוקה ובחודש הגשת התביעה דרש עבודה בכל ימי ההתייצבות ממועד ההפניה, אך התייצבותו חלקית היות שפנה באמצע החודש - אין לדחות את תביעתו בגין התייצבות חלקית, אלא לאחר שניתנה לתובע הזדמנות לדרוש עבודה חודש מלא. כלומר, יש להחליט מה דין התביעה רק לאחר קבלת הנתונים של החודש שלאחר הגשת התביעה.

משמעות

  • מי שהופנה לשירות התעסוקה, אך התייצבותו הייתה חלקית מפני שפנה באמצע החודש, אין למנוע ממנו תשלום של אותו חודש.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.