הפורטל מרכז מידע ספציפי לנשים עובדות, כולל התייחסות לנושא הכאוב של הטרדה מינית.

לנשים עובדות מגיעה שורה של זכויות המשתנות בהתאם למצבן האישי (הריון, הורות, חד הוריות וכד'). בנוסף, נשים עובדות זכאיות להטבות שונות ממוסדות ממשלתיים ועירוניים.

חשוב: לנשים עובדות שהן אמהות חד הוריות מגיעות זכויות נוספות. אם אתן חד הוריות מומלץ לכן לבדוק את זכויותיכן גם בפורטל משפחות חד הוריות.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים