עובדת שעברה הפלה רשאית להיעדר מעבודתה 7 ימים על חשבון ימי המחלה שצברה
באישור רופא, ניתן להיעדר עד 6 שבועות מהעבודה
במקרה של הפלה לאחר 22 שבועות היריון (לידה שקטה) זכאית העובדת לחופשת לידה וכן לזכויות נוספות כמו יולדת של תינוק חי
אין לפטר עובדת או להקטין את היקף משרתה, בתקופה שבה נעדרה מעבודתה בשל הפלה
למידע נוסף ראו חוק עבודת נשים

עובדת שהפילה זכאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה.

 • אם בעקבות ההפלה מצב בריאותה מחייב היעדרות ארוכה יותר, העובדת זכאית להיעדר למשך פרק הזמן שקבע הרופא, ועד לתקופה של 6 שבועות.
 • היעדרות מהעבודה עקב הפלה נחשבת ככל היעדרות בגין מחלה, והעובדת זכאית לקבל שכר בהתאם. למידע נוסף ראו ימי מחלה.
 • אסור למעסיק לפטר את העובדת בתקופה שנעדרה מעבודתה עקב הפלה.
 • במקרה שעובדת נעדרה מעבודתה עקב הפלה והמעסיק מעוניין לפטר אותה, תקופת היעדרותה לא תיחשב במניין ימי ההודעה המוקדמת.
 • אין לפגוע בהיקף משרתה או בהכנסתה של העובדת בתקופת היעדרות זו, אלא בהיתר מאת משרד העבודה .
טיפ
זכויות נוספות במקרה של הפסקת היריון לאחר 22 שבועות של היריון

מי זכאי?

 • עובדת שעברה הפלה.
  • חוק הביטוח הלאומי מגדיר "לידה" כלידת ולד חי (בכל אחד משבועות ההיריון) או לידה אחרי 22 שבועות של היריון.
  • בהתאם לכך, הפרשנות המקובלת היא שנשים שעברו הפלה או הפסקת היריון אחרי השבוע ה-22 נחשבות כנשים שילדו, והן זכאיות לזכויות והגנות חוקיות כמו נשים שילדו תינוק חי (כגון מענק לידה, חופשת לידה ודמי לידה), למעט זכויות שקשורות לטיפול בילד (כמו התפטרות או חלוקת חופשת הלידה עם בן/בת הזוג). לעומתן נשים שעברו הפלה במהלך השבוע ה-22 או לפני כן אינן זכאיות לזכויות של יולדות, אלא לזכויות המפורטות בדף זה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • אם עובדת פוטרה שלא כדין במהלך היעדרותה מהעבודה בגין הפלה, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות להן היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והיא מעולם לא פוטרה.
 • במקרים מסוימים (כאשר העובר מת לפני הלידה ולאחר השבוע ה-20 להיריון או כאשר העובר מת טרם השבוע ה-20 אך משקלו עלה על 500 גרם) ניתנת להורים האפשרות לבחור את הליך הפרידה ומידת מעורבותן בלוויה ובקבורה. למידע נוסף ראו נוכחות הורים בטקס קבורה לאחר אבדן היריון.
 • במקרה שהעובר מת ברחם, זכאית האם להוצאת העובר המת מהרחם בהקדם האפשרי, ולכל היותר בתוך 3 ימים מהמועד בו אובחן אבדן ההיריון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים