דף זה מרכז זכויות והטבות לבני משפחה של חטופים ונעדרים במלחמת חרבות ברזל
המידע מתעדכן באופן שוטף ולכן מומלץ לעקוב אחר דף זה
כולנו מתפללים בתקווה להשבת החטופים והנעדרים במהרה

ב-07.10.2023 התחילה מלחמת "חרבות ברזל" שבמהלכה נחטפו עשרות רבות של אזרחים וחיילים, ורבים אחרים נעדרים.

 • הסיטואציה הקשה אילצה את משפחות החטופים והנעדרים להפסיק את שגרת חייהם ולהתמודד עם מציאות חדשה שמשפיעה גם על מצבם הנפשי, הבריאותי, התעסוקתי, הכלכלי והמשפחתי.
 • הביטוח הלאומי יעניק למשפחות האזרחים החטופים והנעדרים את הזכויות שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה ומענקים נוספים.
 • משרד הביטחון יעניק זכויות דומות למשפחות החיילים החטופים והנעדרים.
 • הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפעילים מוקדי סיוע טלפוניים עבור המשפחות. ניתן גם להיעזר במרכז השליטה הלאומי לטיפול במשפחות הנעדרים והחטופים. מספרי הטלפון ודרכי ההתקשרות מפורטים בהמשך.
 • כמו כן, נקבעו הסדרים נוספים שנועדו להקל על ההתנהלות של המשפחות.
שימו לב
המידע בזכותון זה מרכז את הזכויות וההטבות העיקריות שניתנות למשפחות
כלל הזכויות שיינתנו למשפחות החטופים והנעדרים (מקרב האזרחים ומקרב החיילים) זהות לזכויותיהן של משפחות חללי פעולות איבה. ניתן למצוא את רשימת הזכויות המלאה והמידע המפורט על כל אחת מהן בפורטל משפחות חללי פעולות איבה.

תגמולים חודשיים

 • בני משפחה של נעדרים וחטופים זכאים לתגמול חודשי מהביטוח הלאומי (או ממשרד הביטחון במקרה של משפחות חיילים).
 • התגמול משולם לבני/בנות הזוג (נשואים או ידועים בציבור), לילדים ולהורים, ובמקרים מסוימים גם לגרושים ולגרושות.
 • הסכום משתנה בהתאם להרכב המשפחתי.
 • התגמולים פטורים מתשלום מס הכנסה.
שימו לב
שכר הטרחה שמותר לגבות על טיפול בתביעה לתגמולים לא יעלה על 553.41 ₪. למידע נוסף ראו הגבלת שכר טרחה על טיפול בתביעת תגמולים לפדויי שבי ולמשפחות של חטופים ונעדרים.

בני/בנות הזוג וילדיהם של החטופים והנעדרים

 • בני/בנות הזוג של החטופים והנעדרים זכאים לתוספת לתגמול החודשי עבור כל ילד עד גיל 21. לילד מעל גיל 21 שעדיין משרת בשירות חובה בצה"ל, התוספת תמשיך להיות משולמת עד לתום השירות, ובתנאי שגילו פחות מ-24 שנים.
 • מי שהייתה בהיריון בעת החטיפה או ההיעדרות תקבל תוספת בשיעור 1/3 מתגמוליה, החל מהחודש השביעי להיריון ועד ללידה. בנוסף, היא תקבל מענק חד פעמי לאחר הלידה.
 • ילד שחי בדירה נפרדת מההורה ומכלכל את עצמו זכאי לתגמול עד שימלאו לו 21 שנים (או יותר, אם הוא עדיין משרת בשירות חובה בצה"ל). עם קבלת התגמול, יפסיק ההורה לקבל את התוספת עבור הילד.
 • אם ילד זקוק לטיפול/השגחה במוסד או במסגרת אחרת מחוץ לבית מסיבה רפואית או חינוכית, הביטוח הלאומי רשאי לשלם את הוצאות הטיפול הרפואי או ההשגחה במקום התגמול החודשי.
סכומי התגמולים לבני/בנות הזוג
מספר הילדים סכום התגמול
0 9,986.76 ₪
1 12,330.49 ₪
2 14,031.52 ₪
3 15,732.54 ₪
4 17,433.57 ₪
5 19,134.6 ₪
6 20,835.62 ₪
7 ומעלה 22,536.64 ₪
 • בני/בנות זוג של חטופים או נעדרים שילדיהם הצעירים ביותר הגיעו לגיל 21 וטרם הגיעו לגיל 24 ("בגרו"), זכאים לתגמול בשיעור 89% מהתגמול הבסיסי שמשולם לבני/בנות זוג עם ילד אחד.
 • כמו כן משולמת עבור ילדים אלה תוספת לצרכים אישיים (תוספת הטבות סוציאליות כגילום חודשי).
 • כאשר הילד הצעיר ביותר יגיע לגיל 24 תשולם תוספת גילום בשיעור נמוך יותר.
סכומי התגמולים למי שילדיהם בגרו
מספר הילדים סכום התוספת סכום התגמול סכום התגמול+התוספת
0 440.09 ₪ 9,741.5 ₪ 10,181.59 ₪
1 1,335.84 ₪ 9,741.5 ₪ 11,077.34 ₪
2 2,231.59 ₪ 9,741.5 ₪ 11,973.09 ₪
3 3,127.34 ₪ 9,741.5 ₪ 12,868.84 ₪

ילדים ששני הוריהם נעדרים/חטופים וילדים יתומים מהורה אחד שההורה השני שלהם נעדר או נחטף

 • מי ששני הוריהם נעדרים או חטופים, ויתומים מהורה אחד שההורה השני שלהם נעדר או נחטף, זכאים לתגמול חודשי כמו נפגעי פעולת איבה מכוח אחד מההורים.
 • סכום התגמול:
  • עד גיל 18 - 5,743.88 ₪.
  • מגיל 18 ומעלה - 9,986.76 ₪.

הורי החטופים והנעדרים

 • הורי החטופים והנעדרים זכאים לתוספת לתגמול החודשי עבור אחים ואחיות של החטוף/הנעדר שתלויים בהם כלכלית וטרם מלאו להם 22.
סכומי התגמולים להורים
מספר האחים של החטוף/הנעדר תגמול לזוג הורים תגמול להורה יחיד
0 8,767.42 ₪ 7,013.93 ₪
1 10,520.9 ₪ 8,767.41 ₪
2 11,485.32 ₪ 9,731.83 ₪
3 12,449.74 ₪ 10,696.25 ₪
4 13,414.16 ₪ 11,660.67 ₪
5 14,378.58 ₪ 12,625.09 ₪
6 15,343 ₪ 13,589.51 ₪
7 16,307.42 ₪ 14,553.93 ₪
 • במקרה שההורים נפרדו, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם לכל אחד מהם תגמול שמגיע להורה יחיד (בשיעור 80% מהתגמול המשולם לזוג הורים).
 • הורים שהכנסותיהם מכל מקור שהוא (למעט קצבאות) לא עולות על 500 ₪ לזוג או 400 ₪ ליחיד, זכאים לתוספת לתגמול החודשי:
  • 1,120.99 ₪ לזוג הורים.
  • 1,401.87 ₪ להורה יחיד.
 • הורה שנשוי לבן זוג שאינו הורה של החטוף או הנעדר זכאי לתגמול שמשולם לזוג הורים (8,767.42 ₪). ההטבות שנלוות לתגמול יינתנו רק עבור ההורה של החטוף/הנעדר.
  • אם ההורה נפטר, בן הזוג שאינו הורה של החטוף או הנעדר יקבל את התגמול שמשולם לזוג הורים במשך 3 חודשים, החל מהחודש שאחרי חודש הפטירה.
  • אם בן הזוג שאינו ההורה של החטוף/הנעדר היה נשוי לפחות 3 שנים להורה שנפטר, הוא יהיה זכאי לתגמול בסכום ההפרש שבין הכנסתו לבין התגמול שמקבל הורה יחיד (7,013.93 ₪). זאת בתנאי שלא נישא מחדש.
  • אם ההכנסה של בן הזוג (מכל מקור שהוא) מגיעה לסכום התגמול ליחיד או גבוהה ממנו, לא ישולם לו תגמול.
 • הורים שהם אלמנים/אלמנות זכאים לקבל החל מגיל 67 תוספת למימון צרכים מיוחדים בסכום של 1,452 ₪ בחודש.
 • אם אחד מבני זוג שהם הורים של החטוף/הנעדר נפטר, ההורה שהתאלמן ימשיך לקבל את התגמול של זוג הורים ב-3 החודשים שאחרי הפטירה .
  • לאחר מכן, ישולם לו תגמול להורה יחיד.
  • כאשר ההורה יגיע לגיל 67 תשולם לו אוטומטית התוספת למימון צרכים מיוחדים.

גרושות וגרושים של החטופים והנעדרים

 • גרושה שלא נישאה שוב והחטוף/נעדר היה חייב במזונותיה זכאית לתגמול בהתאם לגובה המזונות, אם מתקיים לפחות אחד מהתנאים:
  • היא הייתה בת 40 או יותר בעת החטיפה/ההיעדרות
  • היא אם לילד (עד גיל 21) של החטוף/נעדר
 • גרושות וגרושים שיש עמם ילד (עד גיל 21) של החטופים או הנעדרים זכאים לתגמול חודשי עבורו, כאפוטרופסים.
  • התגמול הוא בסך 5,912 ₪.
  • לכל ילד נוסף תשולם תוספת של 1,418.88 ₪.

אחים ואחיות של החטופים והנעדרים

 • אחים/אחיות של החטופים והנעדרים זכאים לתגמול חודשי בסך 5,535.71 ₪ אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • הם התייתמו משני הוריהם.
  • טרם מלאו להם 18.
  • הכנסתם נמוכה מ-5,880.02 ₪ בחודש.
  • למי שהתייתמו לפני 07.10.2023 - האח/ות החטופ/ה או הנעדר/ת דאג/ה למחסורם.
  • אין להם אח או אחות אחר/ת בגיל 18 ומעלה עם יכולת השתכרות והכנסה של 5,880.02 ₪ לפחות בחודש.

מידע נוסף

מענקים

שימו לב
 • שכר הטרחה המקסימלי שמותר לגבות על טיפול בתביעת זכאות לתגמולים ולמענקים הוא 473 ₪ בתוספת מע"מ. כלומר, לכל היותר 553.41 ₪

זכאות כנפגעי עבירה

 • בני משפחה של חטופים זכאים לזכויות שניתנות לנפגעי עבירה.
 • הזכאות נקבעת לבני המשפחה לפי סדר הקדימויות הבא:
  1. בן/בת הזוג
  2. ילדים
  3. הורים
  4. אחים ואחיות
  5. סבים או נכדים
  6. דוד/ה או אחיין/אחיינית
  7. אפוטרופוס - (אם מונה בעבר) כאשר אין קרוב משפחה מבין אלה שצוינו
 • בן המשפחה שזכאי לקבל את הזכויות רשאי להסכים בכתב שהן יינתנו לאדם אחר מטעמו. עליו להוסיף הצהרה על קרבה אישית בין החטוף לאותו אדם.
 • להרחבה על זכויות אלה ראו נפגעי עבירה.
שימו לב
אם אחת מהזכויות (כולל מסירת מידע) עלולה לפגוע בפרטיות של החטוף, פרקליטות המחוז עשויה לקבוע כי הזכות לא תינתן לבן המשפחה.

מימון הוצאות הגעה מחו"ל לבני משפחה של חיילים

סיוע ותמיכה נפשית

 • עובדי השיקום של הביטוח הלאומי יוצרים קשר עם בני המשפחה ועומדים לרשות הזכאים במתן ייעוץ, הדרכה והכוונה.
 • בני המשפחה של החטופים והנעדרים (הורים, בני/בנות זוג, ילדים ואחים) זכאים למימון טיפול פסיכולוגי או טיפול רגשי.
 • הביטוח הלאומי מקיים קבוצות תמיכה בהנחיית אנשי מקצוע כדי לספק סיוע נפשי, אישי וקבוצתי. לבירור על קבוצות מתאימות יש לפנות למחלקת השיקום בביטוח הלאומי.
 • בנוסף לסיוע מהביטוח הלאומי, ניתן לפנות למרכזים לתמיכה נפשית לנפגעי טראומה וחרדה שפתח משרד הבריאות בבתי החולים סורוקה בבאר שבע ושערי צדק בירושלים, וכן למרכזי חוסן.
 • קופות החולים מפעילות קווי סיוע ומוקדי ייעוץ טלפוני למתן תמיכה נפשית-רגשית. ניתן להתקשר 24 שעות ביממה למוקדים אלה:
  • כללית: 03-7472010
  • מכבי: *3555
  • לאומית: *507
  • מאוחדת: *3833

בריאות וטיפולים רפואיים

שימו לב
 • המוסד לביטוח לאומי אחראי על הטיפול במשפחות החטופים והנעדרים.
 • כדי לממש את הזכויות שמפורטות בפרק זה יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולא לקופות החולים.

השתתפות בתשלום דמי ביטוח בריאות

 • הורים ובני זוג (נשואים או ידועים בציבור) של נעדרים וחטופים זכאים להשתתפות חלקית בתשלום דמי ביטוח בריאות.
 • מי ששני הוריו חטופים או נעדרים או מי שהתייתם מאחד מהוריו וההורה השני חטוף או נעדר זכאי גם כן להשתתפות בתשלום דמי ביטוח בריאות.
 • סכום ההשתתפות יועבר לבני המשפחה על-ידי המוסד לביטוח לאומי באמצעות התגמול החודשי.
 • ההשתתפות זהה לזו שניתנת לבני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • למידע נוסף ראו השתתפות בדמי ביטוח בריאות לבני משפחה של חללי פעולת איבה.

נסיעות לטיפולים רפואיים

 • הורים ובני זוג (נשואים או ידועים בציבור) של נעדרים וחטופים, שלא יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית מסיבות רפואיות, זכאים למימון נסיעות במונית ובאמבולנס לצורך טיפול רפואי בבית חולים או במרפאת מומחים באזור המגורים.
 • המימון יינתן עבור עד 10 נסיעות בחודש (5 הלוך ו-5 חזור), או ללא הגבלה על נסיעות לטיפולים כימותרפיים או לטיפולי דיאליזה.
 • גובה ההשתתפות בנסיעה במונית לא יעלה על 107 ₪ לכל כיוון.
 • המימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בדומה למימון שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • למידע נוסף ראו מימון נסיעות לטיפול רפואי לבני משפחה של חלל פעולת איבה.

מימון תרופות

 • בני משפחה של חטופים ונעדרים זכאים למימון תרופות שרכשו לפי מרשם רפואי בבתי מרקחת של קופות החולים ובבתי מרקחת שבהסדר עם קופת החולים.
 • לא ניתן לקבל החזר על תרופת מרשם שנרכשה בבית מרקחת פרטי אם היא לא ממומנת על-ידי קופת החולים.
 • המימון ניתן עבור:
  • תרופות מרשם קבועות לטיפול במחלות כרוניות או במחלות ממושכות
  • תרופת מרשם לא קבועה שעלתה מעל 26 ₪
  • ויטמינים - בתנאי שהם רשומים כתרופה בתקנות הרוקחים ונרכשו בהוראת רופא כטיפול רפואי במחלה
 • המימון לא יינתן עבור תוספי מזון.
 • המימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בדומה למימון שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • למידע נוסף ראו מימון תרופות לבני משפחה של חלל פעולת איבה.

התייעצות רפואית

 • בני משפחה של חטופים ונעדרים זכאים לסיוע במימון התייעצות עם רופא מומחה לגבי בעיה רפואית או התערבות כירורגית.
 • ניתן לקבל את המימון פעם בשנה, עד לסכום של כ-915 ₪ (נכון ל-2023). המימון יינתן כהחזר על הסכום שהוציאו בפועל אחרי מיצוי זכויותיהם בקופת החולים.
 • המימון לא יינתן עבור התייעצות לגבי טיפולים או ניתוחים קוסמטיים או להתייעצות עם פסיכיאטר.
 • המימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בדומה למימון שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • למידע נוסף ראו התייעצות רפואית לבני משפחה של חלל פעולת איבה.

טיפולי שיניים

 • בני משפחה של חטופים ונעדרים זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים.
  • ההורים זכאים להחזר בשיעור של 50% מהסכום ששילמו בפועל עבור טיפולי השיניים.
  • ילדים עד גיל 18 זכאים להחזר של עד 50% מהתשלום בפועל, ועד סכום של כ-4,386 ₪ בשנה (נכון ל-2023).
  • ילדים בגיל 21-18 זכאים להחזר של עד 50% מהתשלום בפועל, ועד סכום של כ-7,500 ₪.
  • להחזר של עד 50% מהתשלום בפועל, ועד סכום של כ-16,434 ₪ בשנה (נכון ל-2023), זכאים:
   • בני/בנות הזוג של החטופים והנעדרים.
   • ילדים מגיל 18 ומעלה ששני הוריהם נעדרים או חטופים, או שהם התייתמו מהורה אחד וההורה השני נעדר או נחטף.
 • המימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בדומה למימון שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • יש לפנות מראש לביטוח הלאומי, כדי לקבל אישור לטיפול המתוכנן.
 • למידע נוסף ראו טיפולי שיניים לבני משפחה של חלל פעולת איבה.

החלמה אחרי טיפולים אונקולוגיים או אשפוז

 • בני משפחה של חטופים או נעדרים שאושפזו למשך לפחות 4 לילות בבית חולים או עברו טיפולים אונקולוגיים, זכאים למימון עבור עד 7 ימים בבית מלון.
 • המימון ניתן להורים, בני/בנות זוג, וכן לילדים ששני הוריהם חטופים או נעדרים או שהתייתמו מאחד ההורים וההורה השני נעדר או חטוף.
 • ניתן לנצל את הזכאות במהלך 6 שבועות אחרי תום תקופת האשפוז או סדרת הטיפולים.
 • התשלום מחושב לפי תעריף יום הבראה בשירות הציבורי - 471.4 ₪ לכל יום.
 • המימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בדומה למימון שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • למידע נוסף ראו החלמה אחרי טיפולים אונקולוגיים או אשפוז לבני משפחה של חללי פעולת איבה.

סיוע במימון מוסד סיעודי או שיקומי

 • הורים ובני/בנות זוג של חטופים או נעדרים שמתאשפזים בבית חולים שיקומי, במחלקה לסיעודיים מורכבים בבית חולים או בהוספיס, זכאים לקבל סיוע במימון הסכום שלא מכוסה על-ידי קופות החולים.
 • הסיוע במימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בדומה לסיוע שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • למידע נוסף ראו תשלום למוסד רפואי או לבית אבות עבור בני משפחה של חלל פעולת איבה.

תשלום עבור מטפל סיעודי

 • בני משפחה של חטופים או נעדרים שזקוקים לעזרה בביצוע פעולות היום יום בגלל מצבם הבריאותי עשויים לקבל השתתפות במימון מטפל סיעודי.
 • הזכאות מותנית בכך שהם מתגוררים בקהילה (בביתם או במחלקה לעצמאיים בבית אבות/בית דיור מוגן) ולא זכאים לסיוע דומה ממקור אחר (כגון גמלת סיעוד, קצבת שירותים מיוחדים או גמלה מקבילה ממשרד הביטחון).
 • המימון יינתן עבור עד 80 שעות טיפול בחודש, בהתאם למצב התפקודי ובניכוי השתתפות עצמית. לזוג הורים יינתן מימון של עד 120 שעות טיפול בחודש, אם שניהם זקוקים למטפל.
 • המימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בדומה למימון שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • למידע נוסף ראו תשלום עבור מטפל סיעודי לבני משפחה של חללי פעולת איבה (עזרת הזולת).

השתתפות במימון ניתוחים פרטיים

 • הורים של חטופים או נעדרים זכאים ל​​השתתפות במימון ניתוחים פרטיים (שלא ממומנים על-ידי קופות החולים).
 • ניתן לקבל החזר כספי עד סכום של כ-15,668 ₪ בשנה (נכון ל-2023). סכום ההחזר המרבי הוא אחרי ששולמה השתתפות עצמית בסך 2,624 ₪ והשתתפות מהביטוח המשלים (אם התקבלה).
 • ההשתתפות במימון זהה להשתתפות שמקבלים הורים שכולים של חללי פעולות איבה, וההחזר הכספי משולם על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו השתתפות במימון ניתוחים פרטיים להורים שכולים של חללי פעולת איבה.

טיפולי רפואה משלימה

 • הורים של חטופים או נעדרים זכאים ל​​השתתפות במימון של עד 20 טיפולי רפואה משלימה בשנה קלנדרית (מינואר עד סוף דצמבר). ההשתתפות ניתנת עבור טיפולים שנמצאים ברשימת הטיפולים של קופת החולים.
 • ניתן לקבל החזר עד לסכום של כ-150 ₪ לכל טיפול (עד 3,000 ₪ בשנה), נכון ל-2023.
 • הורים שיותר מילד אחד שלהם חטוף או נעדר זכאים להשתתפות במימון של עד 30 טיפולים בשנה.
 • ההשתתפות במימון זהה להשתתפות שמקבלים הורים שכולים של חללי פעולות איבה, והיא משולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו טיפולי רפואה משלימה להורים שכולים של חללי פעולת איבה.

סיוע בציוד רפואי

 • בני משפחה של חטופים ונעדרים זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי סיוע במימון רכישה והשכרה של מוצרים רפואיים שונים:
  • מוצרי ספיגה לבני משפחה מבוגרים שזקוקים להם עקב אי-שליטה בסוגרים. סכום ההשתתפות המקסימלי הוא עד 381 ₪ בחודש.
  • סיוע במימון נעליים אורתופדיות שמיוצרות במכון מיוחד. הסיוע ניתן כהחזר עד לסכום של כ-1,385 ₪. יש לשלם השתתפות עצמית בסך 322 ₪.
  • השתתפות במימון עדשות מיוחדות למשקפיים למי שזקוקים להן עקב ניתוח עיניים או מחלת עיניים כרונית. ההשתתפות היא עד לסכום של כ-784 ₪ לשנה, או 1,309 ₪ לשנתיים.
  • בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה זכאים למימון מלא של עדשות טלסקופיות ומיקרוסקופיות. הסיוע מותנה בהמלצה מטעם מכון לשיקום ראייה ירודה של משרד הרווחה לגבי הצורך בעדשה. הביטוח הלאומי יממן את ההפרש שבין עלות העדשות לסכום ההשתתפות שניתנה לזכאים מטעם שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה (רש"ט) במשרד הרווחה.
  • השתתפות במימון לחצן מצוקה להורים ובני זוג שסובלים ממחלות כרוניות. הורה שחי לבדו זכאי מגיל 65. זוג הורים זכאים להשתתפות מגיל 70.
  • השתתפות במימון התקשרות עם חברה שמספקת שירותי טיפול נמרץ ולב וקרדיופון - להורים ובני זוג שסובלים מבעיות לחץ דם ונזקקים לשירות.
  • השתתפות ברכישה או בהשכרה של מכשירים רפואיים נוספים.
 • הסיוע במימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, והוא זהה לסיוע שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • לפרטים נוספים ראו תחת הכותרת "ציוד רפואי" בפורטל משפחות חללי פעולות איבה.

זכויות בעבודה

איסור פיטורים

 • בני משפחה מקרבה ראשונה של חטופים או של נעדרים מוגנים מפני פיטורים בין התאריכים 07.10.2023 - 06.10.2024.
 • בתקופה זו אסור לפטר אותם ואת בני המשפחה האחרים שמקבלים מענק רבעוני בסך 90,000 ₪.
 • מעסיק שמפטר בני משפחה של חטופים או נעדרים בנסיבות אלה, מבצע עבירה וצפוי לקנס בסכום של עד 29,200 ₪.
 • במקרים אלה ניתן להגיש תביעת פיצויים נגד המעסיק על פיטורים שלא כדין, גם אם לא נגרם לעובדים כל נזק.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובדים שהם או בני משפחותיהם חטופים או נעדרים.
שימו לב
בתקופה שבין 07.10.2023 - 06.10.2024 אסור למעסיקים לפטר גם את החטופים והנעדרים עצמם, והם חייבים להמשיך לבצע עבורם את ההפקדות לביטוח הפנסיוני. למידע נוסף לחצו כאן.

צבירת ימי חופשה

 • עובדים שלא יכלו לנצל את כל ימי החופשה שלהם במהלך השנה, רשאים לנצל את יתרת ימי החופשה העומדים לרשותם בשתי השנים הבאות, גם ללא הסכמת המעסיק (שנדרשת בדרך כלל). זאת אם בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 העובדים נעדרו מעבודתם או לא ביצעו אותה בגלל אחת מהסיבות הבאות:
דוגמה
 • עובד שצבר 14 ימי חופשה במהלך שנת 2023.
 • העובד נעדר מעבודתו במהלך התקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2023 בשל היותו הורה של חטוף.
 • העובד ניצל במהלך השנה רק 4 ימי חופשה.
 • 10 ימי החופשה שלא נוצלו, לא יימחקו ממכסת ימי החופשה הצבורה והעובד יהיה רשאי לנצל אותם במהלך השנים 2024 ו-2025.

סיוע בדיור

 • בני משפחתם של נעדרים וחטופים עשויים לקבל הטבות שונות בתחום הדיור.
דוגמה
סיוע במימון שכר דירה לתקופה מוגבלת למי שאין בבעלותם דירה או שהם נאלצים להחליף את דירתם ויש פער בזמנים בין פינוי דירתם לקבלת הדירה החדשה.

פטור מארנונה לחטופים ולנעדרים

 • חטופים ונעדרים זכאים להנחה של 100% בחשבון הארנונה עבור דירותיהם או בתיהם המשמשים למגורים.
 • ההנחה תינתן למשך התקופה שבה הם חטופים או נעדרים בלבד, ועל כל הדירות שברשותם.
 • ההנחה תינתן אם חשבון הארנונה הוא על שם החטופים או הנעדרים ולא על שם בני משפחותיהם.
 • למידע נוסף ראו פטור מארנונה לחטופים ונעדרים.

זכאות להתגורר כ"דייר ממשיך מיוחד" בדיור הציבורי

 • מי שהתגוררו בדירה ציבורית עם בן משפחה שהיה זכאי לדיור הציבורי ועבר למוסד סיעודי או נפטר עשויים להיות זכאים להמשיך להתגורר בדירה הציבורית, אם הם בני/בנות זוג, ילדים או הורים של חטופים או נעדרים.
 • בני המשפחה יוכלו להמשיך להתגורר בדירה הציבורית גם אם אינם עונים על תנאי הזכאות לדיור ציבורי וללא התניה במספר השנים שבהן התגוררו עם הזכאי בדירה הציבורית (בשונה מכללי הזכאות הרגילים ל"דייר ממשיך").
 • למידע נוסף ראו דיור ציבורי לדיירים ממשיכים שבן משפחתם נהרג, נחטף או נעדר.

סיוע בתחבורה וניידות


סיוע בלימודים

סיוע במימון אבחון לקות למידה

 • ילדים שהורה שלהם נעדר או חטוף עשויים לקבל מימון לאבחונים של לקות למידה.
 • לצורך קבלת הסיוע יש צורך בהמלצה מגורם מקצועי.
 • גובה ההחזר עבור אבחון דידקטי הוא עד 700 ₪, ועבור אבחון פסיכודידקטי עד 1,600 ₪.
 • הסיוע במימון האבחונים דומה לסיוע שמקבלים ילדים של חללי פעולות איבה. למידע נוסף ראו מימון אבחוני לקויות למידה ליתומים של חללי פעולת איבה.

מימון הוראה מותאמת (הוראה מתקנת)

 • ילדים בגיל בית ספר שאובחנו עם לקות למידה עשויים לקבל מימון לשיעורי הוראה מותאמת.
 • המימון ניתן עבור עד 18 שעות לימוד בחודש, בסכום של עד 156 ₪ לשעה.
 • הסיוע יינתן אם קיימת המלצה שיקבלו שיעור הוראה מותאמת, ובבית הספר שבו הם לומדים או בקהילה לא ניתנים שירותי הוראה מותאמת.
 • הסיוע שניתן דומה לסיוע שמקבלים ילדים של חללי פעולות איבה. למידע נוסף ראו מימון הוראה מותאמת (הוראה מתקנת) ליתומים של חללי פעולת איבה.

סיוע לילדים, לאחים בלימודים ובחוגים

 • אחים של נעדרים או חטופים זכאים לקבל מימון עבור שיעורי עזר, בהתאם להמלצת בית הספר.
 • ילדים בגיל 18-4 שאחד מהוריהם חטוף או נעדר זכאים למימון מלא עבור העסקת חונכים שיספקו להם ליווי חברתי ותמיכה רגשית. היקף השעות ייקבע על-ידי עובד השיקום בביטוח הלאומי.
 • תלמידים בכיתות א'-י"ב עשויים לקבל מענק עבור הוצאות לימודים וחוגים. לבירור הזכאות ולמידע נוסף יש לפנות למחלקת שיקום בביטוח בלאומי.
 • ניתן גם לקבל סיוע לרכישת מקצוע והשכלה גבוהה.
 • הסיוע דומה לסיוע שמקבלים יתומים ואחים שכולים של חללי פעולות איבה. לפרטים נוספים ראו:

הקלות בתנאי התמחות ובבחינות הסמכה

 • בני משפחה של חטופים ונעדרים זכאים להקלות בתנאי ההתמחות ובבחינות ההסמכה מטעם משרד המשפטים: ראיית חשבון, שמאות מקרקעין, חוקרים פרטיים. חלק מההטבות ניתנות לכלל המתמחים והנבחנים וחלקן מיוחדות לבני משפחה של חטופים ונעדרים, משרתי מילואים, ואוכלוסיות נוספות. למידע נוסף ראו הקלות בתנאי ההתמחות ובמבחני ההסמכה מטעם משרד המשפטים בעקבות מלחמת חרבות ברזל.
 • הקלות למתמחים ולנבחנים בבחינות הסמכה של לשכת עורכי הדין:
  • נקבע מועד נוסף לבחינת ההסמכה בחודש אפריל, ויוכלו להיבחן בו ייערך במהלך חודש אפריל 2024, ויוכלו להיבחן בו מתמחים שהיו זכאים להיבחן במועד פברואר - בין אם נבחנו במועד זה ונכשלו ובין אם לא נבחנו.
  • לבני משפחה של חטופים ונעדרים תינתן אפשרות להיבחן בבחינה מפוצלת, שתחולק על-פני 2 מועדים, או לקבל הארכת זמן בבחינה. אפשרות זו תינתן במועד פברואר וכן במועד הנוסף באפריל.
  • לפרטים ולמידע נוסף על כל ההקלות למתמחים והנבחנים, ראו הודעות לשכת עורכי הדין באתר הלשכה, וכן את הוראת השעה בנושא.


הקלות בבנקים ובחברות האשראי

שימו לב
ההקלות בבנקים ניתנות גם לחשבונות של החטופים והנעדרים עצמם

דחיית תשלום משכנתא

 • בני משפחה מקרבה ראשונה של מי שנחטפו או הוכרזו כנעדרים, זכאים לדחייה של 3 חודשים בתשלומי המשכנתא ללא תוספת ריבית על הדחייה.
  • ההטבה ניתנת רק אם מדובר בדירה הראשונה של מבקשי הדחייה או שמדובר במשפרי דיור.
  • חלק מהבנקים מעניקים הקלות נוספות בתשלומי המשכנתא, ומומלץ לבדוק מול הבנק שבו מתנהל החשבון.
  • החל מ-01.01.2024 ניתן לקבל דחייה נוספת בתשלומי המשכנתא ל-3 חודשים:
   • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
   • מי שלא מימש את זכאותו עד 31.12.2023, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים החל מ-01.01.2024.
  • החל מ-01.04.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום המשכנתאות:
   • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 או 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל לדחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
   • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.03.2024, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
  • החל מ-01.07.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום המשכנתאות:
   • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 6 חודשים יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל לדחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
   • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 30.06.2024, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.07.2024.
  • למידע נוסף ראו הקלות בבנקים ובחברות האשראי לתושבי יישובים שפונו, למשרתי המילואים ולנפגעים ובני משפחותיהם במלחמת חרבות ברזל.
 • בנוסף החטופים והנעדרים עצמם וכן בני הזוג שלהם יכולים לדחות ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם) את תשלום המשכנתא שהם אמורים לשלם בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, גם אם לא מדובר בדירתם היחידה וגם אם הם אינם משפרי דיור.

דחיית החזר הלוואות שנלקחו מהבנק או מחברות אשראי

 • בני משפחה מקרבה ראשונה של החטופים או הנעדרים רשאים לדחות ב-3 חודשים החזרי הלוואות שנטלו מהבנקים או מחברות האשראי.
 • דחיית החזרי הלוואות למשקי בית תתאפשר להלוואות עד 100,000 ₪ (הלוואות בסכומים גבוהים יותר לא ניתן לדחות). בעלי עסקים יכולים לקבל דחייה בהחזרי הלוואות בסכומים גבוהים יותר. (כפי שמפורט בהמשך).
 • הלקוחות לא יחויבו בריבית על 3 החודשים הללו.
 • החל מ-01.01.2024 ניתן לקבל דחייה נוספת של 3 חודשים בהחזרי ההלוואות:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל לדחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.12.2023, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.01.2024.
 • החל מ-01.04.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום של החזרי הלוואות מהבנקים:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 או 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל לדחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.03.2024, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
 • החל מ-01.07.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום של החזרי הלוואות מהבנקים:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 6 חודשים יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל לדחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 30.06.2024 יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.07.2024.
טיפ
חלק מהבנקים מאפשרים דחייה ארוכה יותר של ההחזרים ומעניקים הטבות אשראי נוספות. מומלץ להתקשר לסניף הבנק על מנת לבדוק את האפשרויות העומדות בפניכם.

דחיית הלוואות לבעלי העסקים

 • הלוואות מחברות האשראי: בני משפחה מקרבה ראשונה של החטופים או הנעדרים, שנטלו הלוואה עסקית מחברות אשראי בסכום של עד 300,000 ₪, יכולים לבקש דחייה בהחזר ההלוואות.
 • הלוואות מהבנקים: בעלי עסקים עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪ לשנה, יכולים לבקש דחייה של החזרי הלוואות שנטלו מהבנק בסכום מצטבר של עד 2 מיליון ₪.
 • הדחייה של התשלומים תינתן לתקופה של 3 חודשים.
 • החל מ-01.01.2024 ניתן לבקש דחייה נוספת של 3 חודשים בהחזרי ההלוואות:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.12.2023, יוכל לבקש דחייה של 3 חודשים, החל מ-01.01.2024.
 • החל מ-01.04.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום החזרי הלוואות מהבנקים:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 או 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.03.2024, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
 • החל מ-01.07.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום החזרי הלוואות מהבנקים:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 30.06.2024 יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.07.2024.
 • לא תהיה עלות ריבית בגין סכום הדחייה.
 • דחיית התשלום לא תחויב בעמלה.
 • למידע נוסף ראו הקלות בבנקים ובחברות האשראי לתושבי יישובים שפונו, למשרתי המילואים ולנפגעים ובני משפחותיהם במלחמת חרבות ברזל.

פטור מעמלות

פטור מריבית על יתרת חובה עד 10,000 ₪ בחשבונות עו"ש של משקי בית

 • בחשבונות עו"ש של משקי בית שנמצאים ביתרת חובה, הבנקים לא יגבו ריבית בגין יתרת חובה עד לסכום של 10,000 ₪.
 • מעבר לסכום זה, הלקוח יחויב בריבית, בהתאם למדרגות הריבית שנקבעו בהסכם ניהול החשבון.
 • הפטור מתשלום הריבית יינתן רק למי שחשבון העו"ש שלו היה ביתרת חובה לפני 14.10.2023 ובתנאי שיתרת החובה היא חלק מהמסגרת המאושרת ללקוח על-ידי הבנק.
 • הפטור ניתן ל-3 חודשים, עד ה-31.12.2023. החל מה-01.01.2024 מוארך הפטור ב-3 חודשים נוספים.
 • החל מ-01.04.2024 לא תיגבה ריבית לתקופה של 3 חודשים, ללקוחות שחשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה לפני 04.03.2024.
 • החל מ-01.07.2024 לא תיגבה ריבית לתקופה של 3 חודשים, ללקוחות שחשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה ב-21.06.2024.
 • למידע נוסף ראו הקלות בבנקים ובחברות האשראי לתושבי יישובים שפונו, למשרתי המילואים ולנפגעים ובני משפחותיהם במלחמת חרבות ברזל.

פטור מריבית על יתרת חובה עד 30,000 ₪ בחשבונות עו"ש של עסקים

 • בחשבונות עו"ש של עסקים עם מחזור פעילות של עד 5 מיליון ₪, שנמצאים ביתרת חובה, הבנקים לא יגבו ריבית בגין יתרת חובה עד לסכום של 30,000 ₪.
 • הפטור מתשלום יינתן רק לעסקים שחשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה לפני 17.12.2023, ובתנאי שיתרת החובה היא חלק מהמסגרת המאושרת ללקוח על-ידי הבנק.
 • הפטור יינתן ל-3 חודשים, החל מה-01.01.2024.
 • החל מ-01.04.2024 ההטבה תינתן ללקוחות שחשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה לפני 04.03.2024.
 • החל מ-15.07.2024 ההטבה תינתן לעסקים עם מחזור פעילות של עד 10 מיליון ₪, שחשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה ב-21.06.2024.
 • למידע נוסף ראו הקלות בבנקים ובחברות האשראי לתושבי יישובים שפונו, למשרתי המילואים ולנפגעים ובני משפחותיהם במלחמת חרבות ברזל.

השהייה של הגבלת חשבון בנק בשל צ'קים שלא כובדו

 • חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
 • מי שנחטפו או הוכרזו כנעדרים בחלק או בכל התקופה שבין התאריכים 07.10.2023 - 21.01.2024 וכן בני זוגם, אחיהם, אחיותיהם הוריהם או ילדיהם, רשאים לפנות לבנק ולבקש שיסיר את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו בתקופה זו.
 • ניתן לבקש את הסרת הצ'קים מהרשימה גם עבור שותפות או חברה שנמצאת בבעלות מקסימום 5 אנשים, ושבעל השליטה בחברה או המנהל ששולט ב-50% מהשותפות הוא אחד מהאנשים הנ"ל.
 • למידע נוסף ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר בשל מלחמת חרבות ברזל.

דחיית תשלומים והתחייבויות

דחיית המועד של תשלומים לרשויות שונות בתקופת המלחמה

 • בני זוג ובנות זוג של חטופים, נעדרים ושבויים, שחייבים ביחד עם בן/בת זוגם בתשלומים לרשויות המדינה (מיסים, אגרות, קנסות, ארנונה, מים, וכד') בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 רשאים לדחות את ביצוע התשלום ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
 • אם מדובר על תשלומים שעליהם לשלם בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 הם רשאים לדחות את ביצוע התשלום ב-31 ימים.
 • חלק מהרשויות (רשות המסים למשל) מעניקים דחייה נוספת לכלל התושבים בישראל.
 • לא ניתן לקבל דחייה על שירות שניתן בעקבות פנייה מקוונת בתקופה זו.
 • למידע נוסף ראו:

דחייה של מועד תשלום או פעולה שיש לבצע לפי חוזה

 • בני זוג ובנות זוג של חטופים, נעדרים ושבויים, שחייבים ביחד עם בן/בת זוגם בתשלום או בביצוע פעולה על-פי חוזה (למשל: תשלום שכר דירה, תשלום לחוג, לצהרון, חדר כושר וכו'), והמועד לביצוע הפעולה או התשלום חל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, זכאים לדחות את התשלום או את ביצוע הפעולה ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
 • אם מדובר על תשלום/פעולה שעליהם לבצע בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 הם רשאים לדחות את הביצוע ב-31 ימים.
 • דחיית המועד לא תיחשב כהפרת החוזה ולא תגרום לחיוב בריבית פיגורים.
 • ישנם מקרים שבהם לא ניתן לקבל דחייה (למשל, אם מדובר בחוזה עבודה או בהסכם לתשלום מזונות, או אם הצד השני לחוזה גם משתייך לקבוצות אוכלוסייה שזכאיות לדחיית המועד).
 • למידע נוסף ראו:

דחיית מועד של פעולה שיש לבצע לפי פסק דין

הגנה מפני עיקול מענק

 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק שמשולם לבני משפחות החטופים והנעדרים ולא להעביר אותה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו לזכאים.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של הזכאים, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהמועד שהועברו (לאחר מכן ניתן לעשות זאת).
 • עם זאת, במקרה שהזכאים למענק חייבים בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאים לקבל את המזונות.

הקלות בהוצאה לפועל

הקלות במרכז לגביית קנסות

 • חייבים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהמועד האחרון לתשלום הקנס (למעט קנסות של רשויות מקומיות) חל בין 07.10.2023 ועד 31.12.2023, יכולים לדחות את תשלום הקנס עד ליום 01.02.2024 (לא יתווסף לקנס תוספת פיגורים).
 • דחיית התשלום ניתנת לחייבים באופן אוטומטי ואין צורך לפנות למרכז לגביית קנסות בעניין.
 • החייבים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהמועד האחרון לתשלום הקנס חל בין 01.01.2024 31.03.2024, יכולים לדחות את מועד התשלום ב-30 ימים.
 • בתקופה בין 07.10.2023 ועד 31.08.2024 לא יוטלו עיקולים חדשים ולא יינקטו הליכי גבייה במרכז לגביית קנסות כנגד חטופים, נעדרים, שבויים ובני משפחותיהם.
  • חייבים שהם חטופים, נעדרים, שבויים ובני משפחותיהם יודיעו על כך למרכז לגביית קנסות באמצעות טופס פנייה מקוון.
 • למידע נוסף ראו הקלות לחייבים במרכז לגביית קנסות עקב מלחמת חרבות ברזל

הקלה בתשלום קנסות

למי אפשר לפנות לסיוע?

מרכז השליטה הלאומי לטיפול במשפחות הנעדרים והחטופים

 • מ.ה.ל.ב - מרכז השליטה הלאומי לטיפול במשפחות החטופים והנעדרים נותן מענה לצרכים ולבקשות מול הרשויות הממשלתיות והאזרחיות: עזרה כלכלית, תמיכה נפשית, הסדרת מסמכים, תרופות, גישה לחשבון בנק ונושאים נוספים.
 • ניתן לפנות למוקד בכל שעה, 7 ימים בשבוע.

המוסד לביטוח לאומי

 • הביטוח הלאומי מטפל בזכויות בני משפחה של אזרחים חטופים ונעדרים.
 • ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי:
  • במוקד הארצי בטלפון: *6050 או 04-8812345 בימים א'-ה' בשעות 17:00-08:00. ניתן לקבל מענה ב-4 שפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית (יש צורך במספר תעודת זהות ובקוד סודי, אותו ניתן להנפיק דרך אתר הביטוח הלאומי.
  • בקו חירום לסיוע מיידי לפצועים ולמשפחות שכולות בטלפון: 02-6269999 בימים א'-ה' בשעות 20:00-08:00.
 • חשוב לדעת: אחרי חזרת החטופים הביטוח הלאומי יכיר בהם ובבני משפחתם כנפגעי פעולות איבה.

משרד הביטחון

 • צה"ל מפעיל מוקדי מידע וסיוע:
  • מרכז הקשר למשפחות החיילים החטופים בטלפון 1229
  • מוקד נעדרי צה"ל בטלפון 1111 שלוחה 5 ולאחר מכן שלוחה 4

סיוע משפטי בחינם ממשרד המשפטים

 • ניתן לקבל סיוע וייצוג משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים ללא תלות במצב הכלכלי ובגובה הכנסות.
 • להגשת בקשה לסיוע משפטי לחצו כאן.

סיוע במימוש זכויות

 • מוקד ערב"ה (מוקד מענים טכנולוגיים של חברות ההייטק בישראל) בשיתוף מערך הדיגיטל הלאומי, העלה אתר שמסייע במימוש זכויות של מי שנפגעו מהמלחמה או מפעולות האיבה.
 • האתר מרכז זכויות מטעם כל גורמי הממשלה במקום אחד, ממיין את הזכויות לפי סוג המקרה, מארגן אותן לפי סדר הדחיפות ומפרט את הפעולות שנדרש לבצע לצורך מימוש.
 • השימוש במערכת לא דורש הזדהות, אלא מילוי שאלון אנונימי וקצר באופן שיאפשר התאמה מרבית ונוחה של המידע שינתן.

מוקדים ממשלתיים

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים