אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

מי שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות חייב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי
המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד עד שליש מהסכום שהוציא המעסיק על הביטוח הרפואי ולא יותר מ- 125.47 ש"ח בחודש (נכון לינואר 2020 )
הביטוח צריך לעמוד בתנאים הקבועים בצו העובדים הזרים
פוליסת הביטוח לעובדים תקפה לשנה בלבד, ויש לחדש את פוליסת הביטוח לשנה נוספת 3 חודשים לפני מועד סיומה


מי שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות חייב לרכוש עבור עובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות, בדומה לעובדים זרים.

הטיפולים הרפואיים שמכוסים בפוליסת ביטוח הבריאות

 • פוליסת ביטוח הבריאות הבסיסי של עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות .כוללת את הכיסויים הרפואיים הבאים: ניתוחים, רפואה ראשונית (רופא משפחה), קבלת מרשמי תרופות, ביקור אצל רופאים מומחים, ביקור בבתי חולים וחדר מיון, בדיקות אבחוניות, שירותי המוקד הרפואי הטלפוני, אבחון, בדיקות מעבדה, חיסונים, אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, הליכון, צילום ריאות, כסא גלגלים, בדיקות הדמיה, בדיקות מנטו, ניתוחים, הוצאות רפואיות שלא בגין אשפוז, CT, רפואת שיניים (עזרה ראשונה), פינוי באמבולנס, בריאות האישה, ביטוח נכות, העברת גופה במקרי מוות, ביטוח למקרה מוות, ועוד (בהתאם לסעיפים המצוינים בפוליסה).
 • אין חובה לכלול בפוליסה טיפולים בתחומים הבאים: לידה, שירותים פסיכולוגיים, בדיקות גנטיות, מצב מחלתי קיים, שירותי סיעוד אשפוז או טיפול באין אונות, טיפולי פוריות ובעיות בתפקוד המיני.
 • לפירוט תנאי הפוליסה ראו תנאי פוליסת ביטוח בריאות לעובד זר.
 • הפוליסה אינה מכסה:
  • טיפולים הנדרשים כתוצאה מתאונת דרכים - נפגעי תאונות דרכים פטורים מתשלום עבור שירותים רפואיים בעקבות התאונה (ראו פרטים נוספים).
  • טיפולים הנדרשים כתוצאה מתאונת עבודה -
  • למרות זאת, אם בתוך 3 חודשים לא נקבע על-ידי הביטוח הלאומי שהפגיעה היא פגיעת עבודה, יחול הביטוח הרפואי על שירותי הרפואה שהוענקו לעובד, וזאת גם אם השירותים לא ניתנו על ידי ספק שירותים מטעם המבטח.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים השוהים בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן להם במסגרת הליך איחוד משפחות, עליו רשום " היתר זה מאפשר עבודה במדינת ישראל", בלי שם של מעסיק או ענף תעסוקה כלשהו.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להקפיד לבחור מבטח רפואי שהוא בעל רישיון בתוקף להענקת ביטוח בריאות לעובדים זרים, מונפק על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר.
 • בכדי להנפיק את פוליסת הבריאות עבור העובד הפלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות, על המעסיק לדאוג שעובדיו ימלאו טופס הצטרפות לביטוח בריאות (הכתוב בשפה הערבית) המכיל שאלון רפואי.
 • עם שליחת טפסי ההצטרפות אל חברת הביטוח וקבלתם (בדואר, במייל או בפקס), יבוצע חיתום ביטוחי ותונפק פוליסת ביטוח בריאות לעובד הפלסטיני (המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות)
 • על המעסיק להעביר לעובד העתק של הפוליסה בשפה המובנת לו.
 • בפוליסה הנרכשת עבור עובד זה אין דרישה לתקופת הכשרה, והכיסוי הביטוחי תקף כבר עם העברת התשלום לפוליסה והנפקתה.
 • פוליסת ביטוח הבריאות המיועדת לעובדים הפלסטינים כאמור, תקפה לתקופה של שנה בלבד, ולפיכך יש להתחיל בהליך החידוש כ-3 חודשים לפני גמר הפוליסה.

ניכוי דמי השתתפות בביטוח הבריאות משכרו של העובד

 • עבור עובד פלסטיני (המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות) ניתן לנכות דמי השתתפות בביטוח הבריאות בהתאם לקבוע בתקנות עובדים זרים לגבי עובד זר.
 • בהתאם לתקנות עובדים זרים (שיעור הניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי) מעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות החודשית עבור פוליסת הביטוח:
  • עבור עובד זר שאינו עובד בסיעוד ניתן לנכות עד שליש מהסכום שהוציא המעסיק (או שהתחייב להוציא) על הביטוח הרפואי. נכון לינואר 2020, הניכוי משכר העובד לא יעלה על 125.47 ש"ח בחודש.
  • עבור עובד זר בסיעוד ניתן לנכות עד מחצית מהסכום. נכון לינואר 2020, הניכוי משכר העובד לא יעלה על 143.97 ש"ח בחודש.

חברות בקופת חולים

 • לחברות הביטוח הפרטיות המציעות ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, יש הסכם עם קופת חולים כללית, המספקת להן את השירותים הרפואיים.
 • מהרגע שהעובד מבוטח, הוא אמור לקבל כרטיס של קופת החולים, שבאמצעותו יקבל את השירות הרפואי.

חשוב לדעת

 • מעסיק שלא יבטח את עובדיו בביטוח בריאות העומד בדרישות הצו למתן שירותים רפואיים לעובדים זרים, יהיה צפוי לקנסות ולעונשים בגין עבירה פלילית, לרבות תקופת מאסר של חצי שנה או קנס.
 • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ללא ביטוח בריאות לא יהיה מכוסה עבור ביקורים רפואיים ואשפוזים, שעלותם גבוהה ביותר.
 • כל אדם הזקוק לטיפול רפואי במצב חירום רפואי יקבלו בבתי החולים בישראל ללא תנאים מוקדמים, אך אם אין לו כיסוי ביטוחי הוא יחויב עבור הטיפול.

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים