אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובדים פלסטינים מבוטחים בביטוח הלאומי במקרה של פגיעה בעבודה, אמהות ופשיטת רגל של המעסיק
על המעסיק עובדים פלסטינים בישראל חלה חובה להעביר מדי חודש את דמי הביטוח הלאומי עבור כל עובד למדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה
על מעסיק המעסיק עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות להעביר את דמי הביטוח הלאומי לעובדים אלה, ישירות למוסד לביטוח לאומי
בנוסף על המעסיק חלה חובה לבטח את העובדים הפלסטינים בביטוח בריאות
מידע על ביטוח לאומי לעובדים זרים באתר המוסד לביטוח לאומי


הערת עריכה
האם הכללים של המוסד לביטוח לאומי לגבי ענפי הביטוח לעובד זר חלים גם על עובדים פלסטינים העובדים בישראל? ומחוץ לישראל? לרבות קצבת ילדים? חתימה = סיגל רונן-כץ (שיחה) 12:45, 28 בפברואר 2019 (IST)
הערה מאת אנא הוסיפו את הפרמטר "חתימה" כך: "חתימה = ~~~~" (בעת שמירת הדף 4 הטילדות יוחלפו אוטומטית בשמכם ותאריך/שעה
.

עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל מבוטחים בביטוח לאומי במקרים הבאים: תאונת עבודה, ביטוח אימהות, פירוק או פשיטת רגל של המעסיק .

פגיעה בעבודה

 • עובד פלסטיני ובני משפחתו מבוטחים במקרה של פגיעה בעבודה, בתנאים דומים לאלו של עובד ישראלי. הביטוח כולל גם זכאות לטיפולים רפואיים, שיקום מקצועי ועוד.
 • למידע נוסף ראו : חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים

פשיטת רגל ופירוק תאגיד

ביטוח אמהות

 • עובדת פלסטינית אשר אינה מתגוררת בישראל ומועסקת בישראל כדין וכן עובדת פלסטינית המועסקת אצל מעסיק ישראלי בשטחי יהודה ושומרון-
  • עובדת כאמור אשר ילדה ויצאה לחופשת לידה זכאית לתשלום דמי לידה בתנאי שהיא עומדת בתנאי הזכאות . דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן הכנסתה בתקופה שאינה עובדת לרגל ההיריון והלידה. גם אב יכול להחליף את בת זוגו בחלק מתקופת הלידה וההורות, בתנאי שגם הוא ממלא את תנאי הזכאות.
 • אשה פלסטינית המתגוררת בישראל מכח נישואיה לתושב ישראל -
  • אשה פלסטינית כאמור אשר ילדה את ילדה בישראל זכאית לתשלומים הבאים-
   • מענק אשפוז - משולם לבית החולים שבו אושפזה היולדת, לכיסוי הוצאות האשפוז.
   • מענק לידה- המענק משולם ישירות לחשבון הבנק של היולדת.
   • אם היא עובדת בישראל ויצאה לחופשת לידה היא זכאית לתשלום דמי לידה בתנאי שהיא עומדת בתנאי הזכאות .גם אב יכול להחליף את בת זוגו בחלק מתקופת הלידה וההורות, בתנאי שגם הוא ממלא את תנאי הזכאות.
   • אם אחד ההורים הוא תושב ישראל, קיימת זכאות לקצבת ילדים.
הערת עריכה
האם מענק אישפוז, לידה וקצבת לידה חלה גם על עובדת פלסטינית העובדת בישראל 6 חודשים והיא ילדה בישראל או שבן זוג עובד בישראל 6 חודשית והיא ילדה בישראל? נראה לי שהיא אינה זכאית למענק לידה...
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:17, 21 באפריל 2019 (IDT)

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל ובאזור יהודה ושומרון
הערת עריכה
האם כל הביטוחים חלים גם על פלסטינים המועסקים ביהודה ושומרון, ?ומה לגבי עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:17, 21 באפריל 2019 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

פגיעה בעבודה

דמי לידה

 • עובדת פלסטינית, אשר אינה מתגוררת בישראל ומועסקת בישראל כדין -
  • העובדת מתבקשת למלא את התביעה לדמי לידה, כולל החלק של המעסיק .
  • לטופס התביעה לדמי לידה יש לצרף אישור שהייה בישראל וצילום תעודה מזהה.
  • את טופס התביעה והמסמכים המצורפים יש לשלוח לסניף הביטוח הלאומי במזרח ירושלים
 • עובדת פלסטינית המתגוררת בישראל מכח נישואים לתושב ישראל-
 • אופן מימוש הזכות לדמי לידה הנו בדומה לאופן מימוש הזכות של כל עובדת בישראל . למידע נוסף ראו: תהליך מימוש הזכות לדמי לידה

מענק אישפוז ומענק לידה לעובדת פלסטינית המתגוררת בישראל מכח נישואה לתושב ישראל

 • פלסטינית אשת תושב צריכה לסדר את מעמדה כאשת תושב במוסד לביטוח לאומי ולמלא טופס תביעה למענק אישפוז ולמוסרו בסמוך ללידה לסניף ביטוח לאומי הנמצא באזור בית החולים שבו ילדה.
 • בכפוף לקבלת אישור על היות הפלסטינית אשת תושב ישראל ומסירתו לבית חולים בסמוך ללידה או בעת האשפוז, התביעה מוגשת לביטוח לאומי באמצעות בית החולים .

פשיטת רגל של המעסיק

מענק לידה? קצבת לידה?

חשוב לדעת

 • אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח בעבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.

ארגוני סיוע

עובדים פלסטיניםעובדים פלסטינים

גורמי ממשל

עובדים פלסטיניםעובדים פלסטינים

פסקי דין

עובדים פלסטיניםעובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

עובדים פלסטיניםעובדים פלסטינים