אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות מבוטחים בביטוח הלאומי במקרה של פגיעה בעבודה, אמהות ופשיטת רגל של המעסיק
על המעסיק להעביר מדי חודש את חלקו ואת חלק העובד בדמי הביטוח הלאומי ישירות למוסד לביטוח לאומי
בנוסף על המעסיק חלה חובה לבטח עובדים אלה בביטוח בריאות
מידע על ביטוח לאומי לעובדים זרים באתר המוסד לביטוח לאומי


עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות מבוטחים בביטוח לאומי במקרים הבאים: תאונת עבודה, ביטוח אימהות, פירוק או פשיטת רגל של המעסיק .

 • על המעסיק חלה חובה לבטח את העובד בביטוח הלאומי, ולהעביר למוסד לביטוח לאומי את חלקו של העובד וחלקו של המעסיק עבור דמי הביטוח . למידע נוסף ראו: בדמי הביטוח הלאומי.
 • למידע לגבי הזכויות בביטוח לאומי של עובד פלסטיני אשר אינו מתגורר בישראל, אך עובד בישראל כדין ראו חדש:ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים

פגיעה בעבודה

 • עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות ובני משפחתו מבוטחים במקרה של פגיעה בעבודה, בתנאים דומים לאלו של עובד ישראלי. הביטוח כולל גם זכאות לטיפולים רפואיים, שיקום מקצועי ועוד.
 • למידע נוסף ראו : תאונות עבודה ונפגעי עבודה

פשיטת רגל ופירוק תאגיד

ביטוח אמהות

 • אשה פלסטינית המתגוררת בישראל במסגרת איחוד משפחות, אשר ילדה את ילדה בישראל זכאית לתשלומים הבאים-
  • מענק אשפוז - משולם לבית החולים שבו אושפזה היולדת, לכיסוי הוצאות האשפוז.
  • מענק לידה- המענק משולם ישירות לחשבון הבנק של היולדת.
  • אם היא עובדת בישראל ויצאה לחופשת לידה יא זכאית לתשלום דמי לידה בתנאי שהיא עומדת בתנאי הזכאות .גם אב יכול להחליף את בת זוגו בחלק מתקופת הלידה וההורות, בתנאי שגם הוא ממלא את תנאי הזכאות.
  • אם אחד ההורים הוא תושב ישראל, קיימת זכאות לקצבת ילדים.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.

תהליך מימוש הזכות

פגיעה בעבודה

דמי לידה

מענק אישפוז ומענק לידה לעובדת פלסטינית המתגוררת בישראל מכח נישואה לתושב ישראל

 • פלסטינית אשת תושב צריכה לסדר את מעמדה כאשת תושב במוסד לביטוח לאומי ולמלא טופס תביעה למענק אישפוז ולמוסרו בסמוך ללידה לסניף ביטוח לאומי הנמצא באזור בית החולים שבו ילדה.
 • בכפוף לקבלת אישור על היות הפלסטינית אשת תושב ישראל ומסירתו לבית חולים בסמוך ללידה או בעת האשפוז, התביעה מוגשת לביטוח לאומי באמצעות בית החולים .

פשיטת רגל של המעסיק

חשוב לדעת

 • אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח בעבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.

ארגוני סיוע

תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

גורמי ממשל

תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

פסקי דין

תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים