אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובד פלסטיני המתגורר בישראל מכוח היתר שהייה שניתן לו במסגרת הליך איחוד משפחות,זכאי לביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני או בהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים ספציפיים החלים עליו
החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5%, מתוכן 6% על חשבון העובד והיתר על חשבון המעסיק
אם לא תימצא קופה אשר תסכים לבטח את העובד, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש
למידע נוסף ראו הזכות לביטוח פנסיוני באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ונוהל העסקת עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות


עובד פלסטיני השוהה בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן לו במסגרת הליך איחוד משפחות, זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני או בהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים ספציפיים החלים עליו .

  • שיעורי ההפרשה לביטוח הפנסיוני של עובדים אלה זהה לשיעורי ההפרשה לביטוח פנסיוני של עובדים ישראלים. להרחבה ראו ביטוח פנסיוני לעובדים.
  • למידע אודות שיעורי ההפרשה לביטוח פנסיוני לעובדים בענף הבנייה ראו ביטוח פנסיוני לעובדי בניין ושיפוצים.
  • אם לא תימצא קופה אשר תסכים לבטח את העובד, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש לעובד עבור ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים.
  • למען הסר ספק, מעסיקים של עובדים פלסטינים השוהים בישראל במסגרת הליך איחוד משפחות ומועסקים בארץ בענף הבנייה או המלונאות, אינם נדרשים להפקיד את ההפרשות עבור הביטוח הפנסיוני בפיקדון מיוחד, כפי שהם נדרשים לעשות במקרה של עובדים זרים.

.

פסקי דין

  • ע"ע (ארצי) 137-08 ‏(באתר נבו) - עובד שלא בוצעו עבורו הפרשות לקרן חיסכון על- פי הוראות הסכם קיבוצי בשל אי הקמתה של הקרן, זכאי לפיצוי בגובה ההפרשות שלא הועברו.
  • בר"ע (ארצי) 51823-10-14 (באתר נבו) - עובדים זכאים לפיצוי בשווי ההפרשות שלא הופרשו עבורם לפנסיית חובה על-פי הוראות צו ההרחבה.