אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובד פלסטיני המתגורר בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן לו במסגרת הליך איחוד משפחות עובד זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני או בהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים ספציפיים החלים עליו
אם אי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה , תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש
כדי להימנע מהוצאה כספית גבוהה בסיום יחסי העבודה, יכול המעסיק להפריש את חלקו לביטוח הפנסיוני ופיצויי הפיטורים מדי חודש, למקום המצוי בבעלותו (כגון חשבון בנק ייעודי)
למידע נוסף ראו העסקת עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות וכן הפרשות סוציאליות לעובדים זרים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.


עובד פלסטיני השוהה בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן לו במסגרת הליך איחוד משפחות עובד זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני או בהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים ספציפיים החלים עליו

 • אם אי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש לעובד עבור ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים.
 • כדי להימנע מהוצאה כספית גבוהה בסיום יחסי העבודה, יכול המעסיק להפריש את חלקו לביטוח הפנסיוני ופיצויי הפיטורים מדי חודש, לחשבון המצוי בבעלותו (כגון חשבון בנק ייעודי).
הערת עריכה
האם על פלסטינים השוהים בישראל במסגרת איחוד משפחות חלה הלכת הביצוע בקרוב, האם בענף הבניה, המולנאות וחברות הסיעוד צריך להפקיד עבורם את הכספים הסוציאלים בפיקדון?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 16:53, 11 ביולי 2019 (IDT)

מי זכאי?

עובדים פלסטינים השוהים בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן לו במסגרת הליך איחוד משפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת על ידי המעסיק באופן אוטומטי.
 • על המעסיק להפריש מדי חודש עבור העובד כספים עבור ביטוח פנסיוני כקבוע בצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק או בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוצים החלים על העובד.
 • על פי צו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני, שיעור ההפרשות, החל ממשכורת ינואר 2017,הוא 18.5% משכר העובד, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).
 • במקרים שבהם לא ניתן להפקיד את הכספים לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש לעובד במהלך תקופת עבודתו עבור ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים (12.5% משכר העובד) .
 • כדי להימנע מהוצאה כספית גבוהה בסיום יחסי העבודה, יכול המעסיק להפריש את חלקו לביטוח הפנסיוני ופיצויי הפיטורים מדי חודש, לחשבון המצוי בבעלותו של המעסיק (כגון חשבון בנק ייעודי) ולשחרר לעובד כספים אלה לטובת העובד בסיום יחסי העבודה. במקרה כזה המעסיק אינו צריך להפריש את חלקו של העובד ואינו רשאי לנכות את חלקו של העובד משכרו, ועליו להפריש את רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד.
 • במקרה שהמעסיק מפר את זכויות העובד, ניתן להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה. רצוי לפנות לארגונים המסייעים לעובדים זרים (ראו "ארגוני סיוע" בהמשך).

פיצוי לעובד שלא הופרשו עבורו כספים

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה (ראו פסקי דין בהמשך), אם המעסיק לא הפריש את הכספים לקופת גמל במהלך תקופת העבודה, עליו לשלם לעובד בסיום העסקתו פיצוי בסך גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש.
  • אם העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים (למשל, התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, או פוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה), על המעסיק לשלם לו פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו לבצע, כלומר: תגמולי המעסיק (6.5% החל מינואר 2017) + רכיב הפיצויים (6% נכון ל-2017).
  • אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים מלאים (8.33% ממשכורתו האחרונה של העובד כפול מספר חודשי העבודה) ובנוסף את תגמולי המעסיק (6.5% החל מינואר 2017).

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

הערת עריכה
האם אירגוני סיוע של פלסטינים או של עובדים זרים?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:00, 11 ביולי 2019 (IDT)

גורמי ממשל

 • העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

 • ע"ע (ארצי) 137-08 ‏(באתר נבו) - עובד שלא בוצעו עבורו הפרשות לקרן חיסכון על- פי הוראות הסכם קיבוצי בשל אי הקמתה של הקרן, זכאי לפיצוי בגובה ההפרשות שלא הועברו.
 • בר"ע (ארצי) 51823-10-14 (באתר נבו) - עובדים זכאים לפיצוי בשווי ההפרשות שלא הופרשו עבורם לפנסיית חובה על-פי הוראות צו ההרחבה.

תודות