אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

ברגע שמוגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, היא מועברת לטיפול בסניף המחוזי של הממונה על הליכים אלו, לפי הכתובת שסיפק החייב
לפני שמתקבלת החלטה בבקשה לקבלת הצו, החייב רשאי לבקש כי ההליכים יעברו להתנהל במחוז אחר (שינוי הסמכות המקומית)
את הבקשה לשינוי המחוז המטפל, יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון באופן מקוון (ממוחשב)
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019. הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון
למידע נוסף ראו הגשת בקשות להכרעת הממונה בהליכי חדלות פירעון של חייבים יחידים באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
הערת עריכה
האם לאחר שמתקבלת החלטה על מתן הצו, ההחלטה עוברת לסמכות בית המשפט והוא יחליט?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:57, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
הערת עריכה
יש הליך מקביל בהוצל"פ?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:15, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 • מיד לאחר שחייב (או מייצג מטעמו) מגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, היא מועברת לטיפול בסניף המחוזי של הממונה על הליכי חדלות פירעון, לפי הכתובת עליה הצהיר החייב בבקשתו לקבלת הצו.
 • כל עוד לא ניתנה החלטה בבקשה לקבלת הצו, החייב יכול להגיש בקשה להעברת הטיפול בתיק למחוז אחר (שינוי סמכות מקומית).
 • את הבקשה יש להגיש באופן מקוון (ממוחשב) באתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
הערת עריכה
לשים דוגמאות למקרים שעשויים להצדיק את שינוי הסמכות כגון שינוי כתובתו המוצהרת של החייב, נימוקים מיוחדים המצדיקים קביעת סמכות מקומית שונה בהתחשב במגבלות של החייב.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:51, 3 באוקטובר 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן להגיש את הבקשה לשינוי המחוז המטפל, אם שני התנאים הבאים מתקיימים:
  1. הוגשה לממונה על הליכי חדלות פירעון בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
  2. טרם ניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.

למי ואיך פונים

הערת עריכה
אני משתמש ב"שינוי סמכות מקומית" וב"מחוז" כי אלו המונחים שמשתמשים בהם בטופס ובכל הדפים שלהם
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 15:15, 2 באוקטובר 2019 (IDT)

שלבי ההליך

 • יש להיכנס לטופס המקוון להגשת בקשות באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס, כגון: מספר תיק, שם מלא, מספר זהות ופרטי ההתקשרות וללחוץ על "הבא".
 • יש למלא אחר ההנחיות, ולוודא כי הוא נחתם וצורפו כל המסמכים הנדרשים, בפורמט PDF.
 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס) אישור כי הבקשה התקבלה.
 • הבקשה תועבר להחלטת הממונה שתישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס).
שימו לב
 • ככלל, החלטת הממונה תינתן בתוך 30 ימים מהיום שהבקשה הוגשה.
 • אם הממונה דרש פרטים נוספים לאחר הגשת הבקשה, ההחלטה תתקבל בתוך 30 ימים מהיום שנמסרו הפרטים שנדרשו.
הערת עריכה
ב"לצרף מסמך המפרט"- הכוונה היא שבעצם יש לצרף מסמך ב PDF ולהעלות אותו כחלק מהטופס?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:46, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

ערעור

 • אם הממונה סירב לבקשה, הבקשה תועבר להכרעת בית המשפט.
הערת עריכה
יש בכלל שיקול דעת לממונה? מה לגבי החזר האגרה ששולמה? איך הפרוצדורה של העברת ההכרעה לבית משפט
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:34, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • בקשה לא חתומה (על-ידי החייב או מייצגו) לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 8:00-16:00.

חקיקה ונהלים

הערת עריכה
בגוב רשום סע' 104 אבל זה סעיף שמדבר על הגשת בקשה לקבלת הצו ולא מצוין שם מידע על משיכה.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:50, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

הרחבות ופרסומים