אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

לאחר שהוגשה בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ולפני שניתן הצו, ניתן לבקש למשוך את הבקשה (שלא תטופל)
את הבקשה למשיכה רשאים להגיש החייב או מייצג מטעמו
את הבקשה יש להגיש באופן מקוון (ממוחשב) באמצעות אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019. הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון
למידע נוסף ראו הגשת בקשות להכרעת הממונה בהליכי חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
הערת עריכה
יש הליך מקביל בהוצל"פ?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:15, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

בתקופה שבין הגשת הבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבין ההחלטה האם לתת את הצו או לא, החייב (או מייצג מטעמו), רשאי לחזור בו (להתחרט) ולבקש כי לא תתקבל החלטה בבקשה ולא יינתן צו.

 • את הבקשה יש להגיש באופן מקוון (ממוחשב) באתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל חייב, אשר עומד בשני התנאים הבאים:
  1. הוגשה לממונה על הליכי חדלות פירעון בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
  2. טרם ניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • יש להיכנס לטופס המקוון להגשת בקשות באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס, כגון: מספר תיק, שם מלא, מספר זהות ופרטי ההתקשרות וללחוץ על "הבא".
 • יש למלא אחר ההנחיות, ולוודא כי הוא נחתם וצורפו כל המסמכים הנדרשים, בפורמט PDF.
 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס) אישור כי הבקשה התקבלה.
 • הבקשה תועבר להחלטת הממונה שתישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס).
שימו לב
 • ככלל, החלטת הממונה תינתן בתוך 30 ימים מהיום שהבקשה הוגשה.
 • אם הממונה דרש פרטים נוספים לאחר הגשת הבקשה, ההחלטה תתקבל בתוך 30 ימים מהיום שנמסרו הפרטים שנדרשו.
הערת עריכה
ב"לצרף מסמך המפרט"- הכוונה היא שבעצם יש לצרף מסמך ב PDF ולהעלות אותו כחלק מהטופס?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:46, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

ערעור

 • אם הממונה סירב לבקשת המשיכה, הבקשה תועבר להכרעת בית-המשפט.
הערת עריכה
יש בכלל שיקול דעת לממונה? מה לגבי החזר האגרה ששולמה? איך הפרוצדורה של העברת ההכרעה לבית משפט
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:34, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • בקשה לא חתומה (על-ידי החייב או מייצגו) לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 8:00-16:00.

חקיקה ונהלים

הערת עריכה
בגוב רשום סע' 104 אבל זה סעיף שמדבר על הגשת בקשה לקבלת הצו ולא מצוין שם מידע על משיכה.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:50, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

הרחבות ופרסומים