אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

חייב שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח, רשאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "בקשת פשיטת רגל")
מטרות הצו הן, בין היתר, לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו לנושים ולהביא לשיקומו הכלכלי
את הבקשה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ( כונה בעבר "הכונס הרשמי")
חייב שסכום חובותיו נמוך מ- 150,000 ש"ח, יגיש את הבקשה בהוצאה לפועל
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי ה- 15.09.2019.
הליכים שנפתחו לפני ה- 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. להרחבה: פשיטת רגל וחדלות פירעון


חייב שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח ושנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה, רשאי להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כונה בעבר "הכונס הרשמי") בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "בקשת פשיטת רגל").

 • מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
  • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.
  • להסדיר, ככל הניתן, את החובות לנושים (מי שהחייב חייב להם).
  • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
 • שימו לב: חייב שסכום חובותיו נמוך מ- 150,000 ש"ח, נדרש להגיש את הבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב (אדם ולא תאגיד) שעומד בכל התנאים הבאים:
  1. נמצא במצב של חדלות פירעון או שקבלת הצו תסייע לו שלא להגיע למצב זה.
  2. חובותיו עולים על 150,000 ש"ח.
  3. הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
   • מרכז חייו, בזמן הגשת הבקשה, הוא בישראל.
   • מרכז חייו בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה, היה בישראל.
   • הוא מנהל עסק/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
   • יש לו נכס/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
  4. הגיש את הבקשה ואת כל המסמכים הנדרשים לפי ההנחיות (פירוט בהמשך).
  5. שילם אגרה בסך 1,600 ש"ח (נכון ל- 2019).
שימו לב
מי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם את האגרה בשלב זה.
האגרה תשולם במסגרת הוצאות ההליך, כאשר יחולקו הכספים שנצברו בקופת הנשייה

למי ואיך פונים

 • את הבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כונה בעבר "הכונס הרשמי").

הגשת בקשה באופן מקוון (ממוחשב)

 • יש להכנס לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וללחוץ על "הורדת טופס".
 • יש למלא את טופס הבקשה על-פי ההנחיות המופיעות בו, להסדיר את תשלום האגרה ולוודא כי כל הנתונים והמידע שנמסרו נכונים ומדויקים (מספר זהות, דוא"ל, מספר טלפון נייד וכו').
 • לאחר מילוי טופס הבקשה, יש לשמור אותו במחשב, בפורמט PDF.
 • יש לפתוח את טופס הבקשה השמור במחשב ולמלא אותו במלואו בהתאם להנחיות ולדרישות שבטופס, לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולוודא כי הדוח על מצבו הכלכלי של החייב, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה, ממולא באופן מפורט, נכון ומדויק.
 • לאחר מכן, יש לשמור במחשב את טופס הבקשה המלא, בפורמט PDF.
 • כעת יש להכנס לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וללחוץ על "העלאת טופס".
 • בסיום, יש להזין את מספר הזהות של החייב, להעלות את טופס הבקשה המלא השמור במחשב (לוודא שהטופס עלה במלואו 100% ) וללחוץ על "שלח".
טיפ
לאחר החתימה, הטופס ננעל ולא ניתן לעשות בו שינויים. לכן, מומלץ לשמור גרסה של טופס הבקשה לפני החתימה, למקרה שיהיה צורך בתיקון או עדכון הבקשה

שלבי ההליך לאחר ההגשה המקוונת

 • לאחר העלאת טופס הבקשה המלא ושליחתו:
  • תישלח הודעה אוטומטית, המאשרת את הגשת הבקשה. ההודעה תשלח לכתובת הדוא"ל שמסר מגיש הבקשה כחלק ממילויה.
  • המערכת הממוחשבת תבדוק את תקינות טופס הבקשה באופן אוטומטי.
  • אם טופס הבקשה עבר את בדיקות התקינות בהצלחה:
  1. תישלח בדוא"ל הודעת אישור על קליטת הבקשה ומספר התיק שנפתח אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון.
  2. הבקשה תיבדק באופן מהותי (עמידה בתנאים, מסירת כל הפרטים והמידע הנדרשים, צירוף כל המסמכים הנדרשים וכו').
  3. בסיום הבדיקה המהותית , יחליט הממונה האם לאשר את הבקשה ולתת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון או שלא לאשר אותה. ההחלטה תשלח למגיש הבקשה בדוא"ל ובסמס.
  • אם טופס הבקשה לא עבר את בדיקות התקינות בהצלחה - תישלח בדוא"ל הודעת שגיאה הכוללת הנחיות להגשה מחדש של הבקשה.
שימו לב
 • הממונה רשאי לשלוח בקשה להשלמת פרטים וכן לזמן את מגיש הבקשה לבירור, לפני קבלת ההחלטה.
 • השלמת הפרטים תתבצע באמצעות קישור לטופס פנייה מקוון שיופיע במכתב הדרישה.
 • אם השלמת הפרטים לא תבוצע במועד, הבקשה תיסגר ולא תוחזר האגרה ששולמה בגינה.
הערת עריכה
אם הבקשה לא עברה את בדיקות התקינות בהצלחה- האם תוחזר האגרה אם לא תוגש שוב? ואם כן, האם בהודעת השגיאה יש מועד סופי להגשה מחודשת?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:16, 3 בספטמבר 2019 (IDT)
הערת עריכה
חשוב מאוד- בפועל, הבקשה היא בעצם הדוח על מצבו הכלכלי של החייב. לכן אני תוהה אם להשאיר את זה פשוט כבקשה ויהיה ברור לממלא שככה זה. מצד שני, אפשר לעשות מעין הערה או התייחסות כללית בהתחלה שבפועל מדובר בעצם בדוח על מצב כלכלי (אולי בפתיח) ומצד שלישי, להשאיר כמו שזה כאן, שזו בקשה וחלק בלתי נפרד ממנה זה הדוח הכלכלי. כי אני רוצה לעשות ערך נפרד לדוח על מצב כלכלי, עם כל מה שקשור אליו. הדוח אגב יכול להיות מקושר לכמה ערכים (בדיקת הנאמן, בדיקת הנושים, צו לפתיחת הליכים
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:59, 3 בספטמבר 2019 (IDT)

הגשת בקשה באופן ידני (חייב שאינו מיוצג)

 • יש להדפיס את טופס הבקשה מאתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כונה בעבר "הכונס הרשמי").
 • יש למלא את טופס הבקשה על-פי ההנחיות המופיעות בו ולוודא כי:
  • נמסרו נתונים ופרטים מדויקים ונכונים, כגון: מספר זהות, דוא"ל, מס' טלפון נייד, פרטי הנושים, פרטי החובות, הכנסות, נכסים וכו'.
  • בכל מקום או שדה בטופס שאינו רלוונטי לגבי החייב, סומן לוכסן (/).
  • הוזן מספר האסמכתא (אישור) על תשלום האגרה (פירוט בהמשך).
  • כל חוב, נכס והוצאה דווחו בנפרד. לדוגמה: בחלק של החובות, לגבי כל חוב עליו מצהירים, יש להדפיס עמוד נפרד ולמלאו עבור כל חוב בנפרד.
  • צורפו כתב ויתור על סודיות וכתב התחייבות, כאשר שניהם חתומים על-ידי החייב ואומתו על-ידי עורך-דין.
  • כל הטפסים הנדרשים נחתמו בחתימה מקורית.
  • לאחר סיום מילוי הבקשה כנדרש, כל עמודי הבקשה המלאה מוספרו בתחתית כל עמוד.
טיפ
על מנת להקל על מילוי הבקשה, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת בקשה
הערת עריכה
חשוב: לציין במקום כלשהו כי בעצם הטפסים וההליכים זהים הן להגשה אצל הממונה ובהוצלפ אז שלא יווצר מצב שהם יחשבו שהם לא בטופס הנכון או להגיש אותו במקום הלא נכון.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:53, 3 בספטמבר 2019 (IDT)

שלבי ההליך לאחר הגשת הבקשה באופן ידני

 • הבקשה תיסרק, הנתונים שבה יוקלדו למחשב והיא תועבר להמשך טיפול.
 • במקרה שחסרים פרטים בבקשה או במסמכים, תשלח דרישה להשלמת פרטים. הדרישה תשלח בדוא"ל ובסמס.
  • ניתן להשלים את הפרטים באמצעות טופס פנייה מקוון (ממוחשב) לממונה על הליכי חדלות פירעון וקישור לטופס יופיע במכתב הדרישה.
  • חייב שלא מיוצג, יכול להגיש את הפרטים והמסמכים שיש להשלים בסניף שבו הגיש את הבקשה.
  • אם השלמת הפרטים לא תבוצע במועד, לאחר שנשלחה התראה לחייב, הבקשה תיסגר ולא תוחזר האגרה ששולמה בגינה.
 • לאחר השלמת הפרטים באופן תקין, הבקשה תיבדק באופן מהותי (עמידה בתנאים (מפורטים למעלה) להגשת הבקשה וכו'). בשלב זה הממונה רשאי להזמין את החייב לבירור, לפי קבלת החלטה.
 • בסיום הבדיקה המהותית , יחליט הממונה האם לאשר את הבקשה ולתת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון או שלא לאשר את הבקשה. ההחלטה תשלח בדוא"ל ובסמס.

תשלום אגרה

 • סכום האגרה שיש לשלם עבור הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא 1,600 ש"ח (נכון ל- 2019).
שימו לב
זכאי הסיוע המשפטי, לא נדרשים לשלם אגרה במועד הגשת הבקשה

תשלום האגרה כאשר הבקשה מוגשת באופן מקוון (ממוחשב)

 • תשלום מקוון בכרטיס אשראי- בעת מילוי טופס הבקשה, תועברו לביצוע התשלום באתר התשלומים הממשלתי על מנת שניתן יהיה להמשיך במילוי הבקשה.
 • תשלום במזומן - ניתן לשלם את האגרה בכל אחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות (קובץ להורדה) ולוודא בעת התשלום כי:
  • נמסר לנציג הבנק מספר הזהות הנכון של החייב, כפי שהוזן בטופס הבקשה הממוחשב (אם לא תהיה התאמה, לא יהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה).
  • קוד סוג התשלום שהוקלד על-ידי נציג הבנק הוא: "1- פיקדון פתיחת תיק פשיטת רגל" (אם יוקלד קוד אחר, לא יהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה).
 • את מספר האסמכתא שיתקבל לאחר התשלום יש להקליד במקום המתאים בבקשה ולצרף העתק מהאסמכתא כדי שיהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה.
שימו לב
כאשר האגרה משולמת במזומן, יהיה ניתן להוריד ולמלא את הבקשה רק יום לאחר ביצוע התשלום

תשלום האגרה כאשר הבקשה מוגשת באופן ידני על-ידי החייב

 • יש לשלם את האגרה במזומן בכל אחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות (קובץ להורדה) ולוודא בעת התשלום כי:
  • נמסר לנציג הבנק מספר הזהות הנכון של החייב, כפי שצוין בבקשה.
  • קוד סוג התשלום שהוקלד על-ידי נציג הבנק הוא: "1- פיקדון פתיחת תיק פשיטת רגל".
 • את מספר האסמכתא שיתקבל לאחר התשלום יש להזין במקום המתאים בבקשה ולצרף העתק מהאסמכתא.
שימו לב
חוסר התאמה בין הנתונים שנמסרו בעת ביצוע התשלום (מספר זהות, קוד סוג התשלום ומספר האסמכתא) לבין הנתונים שיוזנו בבקשה, עלול להביא לעיכוב בקבלת ההחלטה

ערעור

 • חייב שבקשתו לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לא אושרה, רשאי להגיש ערעור לבית משפט השלום.

חשוב לדעת

 • אם בקשת החייב הוגשה על-ידי עורך-דין או אפוטרופוס מטעמו - כל ההודעות והחלטות הממונה (בדוא"ל או בסמס) ישלחו הן לחייב והן למי שהגיש את הבקשה מטעמו, לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בבקשה.
 • בקשה לצו לפתיחת הליכים שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה ושעלולה לפגוע בזולת), עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות ואף להוות עבירה פלילית.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בהגשת הבקשות בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 8:00-16:00.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים