אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

תביעות לבית הדין לעבודה שעניינן יחסי עבודה בין עובד למעסיק וכן תביעות נגד קופות גמל עד לסכום של 30,400 ש"ח (נכון לשנת 2019) נידונות בבית הדין האזורי לעבודה בהליך של דיון מהיר
בהליך של דיון מהיר מתקיים רק דיון הוכחות אחד בבית הדין אשר במהלכו נשמעות העדויות, מוצגים כל המסמכים, ובית הדין נותן את החלטתו
בהליך של דיון מהיר אין זכות ערעור אוטומטית על פסק הדין, אלא יש להגיש "בקשת רשות ערעור" תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה
אם נושא הדיון, הבעיות השנויות במחלוקת, או היקף הראיות הדרושות לבירור העניין אינן מאפשרות דיון מהיר, רשאי בית הדין,להפסיק את הדיוק המהיר ולהעבירו להליך של תביעה רגילה

תביעות לבית הדין האזורי לעבודה שעניינן יחסי עבודה בין עובד למעסיק וכן תביעות נגד קופות גמל עד לסכום של 30,400 ש"ח (נכון לשנת 2019) ידונו בהליך של דיון מהיר.

 • הדיון המהיר נועד לייעל את ההליכים המשפטיים ,לקצר אותם ולסיים את הדיון בתיק בדיון אחד בלבד.
 • בהליך מהיר לא מתקיים קדם משפט אלא רק דיון הוכחות שבמסגרתו על הצדדים להביא את כל העדים והראיות שלהם, וכולם מוצגים ונשמעים בדרך כלל באותו היום. בדרך כלל הצדדים לדיון פטורים מהגשת תצהירי עדות ראשית, אלא אם בית הדין קבע אחרת.
 • בדיון מהיר בית הדין אינו כפוף לסדרי הדין ולפרוצדורה הרגילה הנהוגה בדרך כלל בדיונים בבית הדין, והוא רשאי לפעול בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.
  • בית הדין רשאי בהסכמת בעלי הדין להעביר דיון מהיר לבורר שהסכים לדון בתביעה מבלי לקבל שכר, גם אם הדיון טרם החל.
שימו לב
אם נושא הדיון, הבעיות השנויות במחלוקת, או היקף הראיות הדרושות לבירור העניין אינן מאפשרות דיון מהיר, רשאי בית הדין, מיוזמתו או לבקשת צד להפסיק את הדיוק המהיר ולהעביר את התביעה להליך של תביעה רגילה.

אלו תביעות מתנהלות בדרך של דיון מהיר?

 • תביעות בסכום של עד על 30,400 ש"ח (נכון לשנת 2019), המוגשות לבית הדין האזורי לעבודה, באחד מהנושאים הבאים:
  • תביעות שעניינן יחסי עבודה בין עובד למעסיק, כלומר תביעות לתשלומים שמקורם בחוקי העבודה וביחסי העבודה.
  • תביעות של עובד או מעסיק כנגד קופות גמל וכן כל תביעה לקצבה הנובעת מיחסי עבודה.
הערת עריכה
האם "תביעה לקצבה" זה גם תביעה לקצבת נכת מעבודה מהביטוח הלאומי? אם לא, אז איזו תביעה לקצבה יכולה להיות? קצבת נסיה תקציבית?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:22, 24 באוקטובר 2019 (IDT)
דוגמה

ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר

 • לא ניתן לערער באופן אוטומטי על פסק דיו שניתן במסגרת דיון מהיר, אלא יש להגיש "בקשת רשות ערעור" תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין,לבית הדין הארצי לעבודה.
 • עם קבלת רשות הערעור, יש להגיש את הערעור עצמו תוך הזמן שייקבע על ידי בית הדין הארצי.
 • כאשר מדובר בערעור על פסק דין של שופט, יישמע הערעור בבית הדין הארצי לעבודה. כאשר מדובר בערעור על פסק דין של רשם, יישמע הערעור בבית הדין האזורי לעבודה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים