אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל מבוטחים בביטוח הלאומי בענפים הבאים: תאונת עבודה, אמהות ופירוק או פשיטת רגל של המעסיק
מי שמעסיק עובד פלסטיני בישראל מחויב לדווח ולהעביר את חלקו של העובד וחלקו של המעסיק בתשלומי הביטוח לאומי לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
מי שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות יעביר את דמי הביטוח הלאומי החלים על עובדים אלה ישירות למוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו שינויים בשיעור דמי ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים רשות האוכלוסין וההגירה וכן מעסיק של עובד חוץ באתר המוסד לביטוח לאומי


עובדים פלסטינים המועסקים כדין המועסקים כדין מבוטחים בביטוח הלאומי בענפים הבאים:  :תאונות עבודה,אמהות ופירוק או פשיטת רגל של המעסיק

הערת עריכה
האם גם פלסטינים העובדים ביהודה ושומרון מבוטחים בענפים אלה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 13:01, 12 במרץ 2019 (IST)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין.

שיעור דמי הביטוח הלאומי

שיעור דמי הביטוח הלאומי עבור עובדים פלסטינים העובדים בישראל ובמובלעות הישראליות באזור יהודה ושומרון (לא כולל עובדים פלסטינים השוהים בישראל במסגרת איחוד משפחות)

 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח, נכון ל-2020) -
  • סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 0.59% משכר העובד לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 0.56%.
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.03%.
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (44,020 ש"ח, נכון ל-2020) -
  • סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 3.10% משכר העובד לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור2.49%.
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.61%.
חלק השכר חלק מעסיק (באחוזים משכר העובד) חלק עובד (באחוזים משכר העובד) סה"כ
עד 60% מהשכר הממוצע 0.56% 0.03% 0.59%
מעל 60% מהשכר הממוצע 2.49% 0.61% 3.10%

שיעור דמי הביטוח הלאומי עבור עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

שלבי ההליך

שלבי ההליך עבור פלסטינים העובדים בישראל (לא כולל פלסטינים המועסקים באזור יהודה ושומרון ופלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות)

 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים עד ל- 5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
 • רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
 • המעסיק ישלם את את דמי הביטוח הלאומי בהתאם להודעה שהתקבלה מאגף שירות למעסיקים , באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
 • למידע נוסף ראו: חדש:תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

שלבי ההליך עבור עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועובדים פלסטינים המועסקים באזור יהודה ושומרון

הפרת החובה לשלם ביטוח לאומי

 • מעסיק שלא מעביר במועד את התשלומים למוסד לביטוח לאומי מבצע עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של עד שנתיים.
 • אי עמידה בחובת הדיווח ו/או אי ביצוע תשלומים ו/או הגשת דיווחים כוזבים מהווה הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה של עובדים פלסטינים ועלולה להביא לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה בעתיד, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב למעסיק.
 • בנוסף, אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה לא שילם המעסיק את דמי ביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.

חשוב לדעת

 • אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח בעבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים