אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

ברגע שניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכים), מוטלות על החייב הגבלות שונות
מטרת הטלת ההגבלות היא, בין השאר, למנוע את הגדלת החוב ולוודא שההליכים יתנהלו באופן תקין
ההגבלות כוללות, בין היתר, עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות כלכליות, עסקיות וכו'
ניתן במקרים מסוימים להגיש בקשה להסרת הגבלה (אחת או יותר, באופן מלא או חלקי)
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.

על חייב, אשר קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), מוטלות הגבלות שונות, בין היתר, במטרה למנוע את הגדלת החובות ולהבטיח כי ההליכים יתנהלו בצורה תקינה.

 • עם מתן הצו לפתיחת הליכים (השלב הראשון של ההליכים), ההגבלות מוטלות על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי).
 • עם מתן הצו לשיקום כלכלי (השלב האחרון של ההליכים), ההגבלות מוטלות על-ידי בית המשפט.
 • בכל מקרה ובכל שלבי ההליך, בקשה להסרת הגבלה (אחת או יותר, באופן מלא או חלקי) תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון ותוכרע על ידו.

ההגבלות

 • עיכוב יציאה מהארץ.
 • הגבלה על החזקה או קבלה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר והגבלה על הארכת התוקף שלהם (אלא אם החייב נמצא בחו"ל וההארכה נדרשת כדי לשוב לישראל).
 • הגבלה כלקוח "מוגבל מיוחד" (לדוג': לא ניתן לפתוח חשבון בנק, למשוך שיקים וכו').
 • הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב (כרטיס אשראי, כרטיס חיוב מיידי (דביט), כרטיס נטען וכו').
 • הגבלה על מעורבות (הקמה או השתתפות) בתאגיד חדש.

בקשה להסרת הגבלה

 • החייב או הנאמן רשאים, במקרים מסוימים, להגיש בקשה להסרת הגבלה (הגבלה אחת או יותר, באופן מלא או חלקי).
 • ככלל, הנושים זכאים, לפני שהממונה יחליט האם להסיר את ההגבלה או לא, להתייחס ולהביע את דעתם בנוגע לבקשה של החייב.
 • הממונה רשאי לקבוע כי ההגבלה תוס בתנאים מסוימים כגון הפקדת ערבות (סכום כסף).
 • למידע נוסף על הגשת בקשה להסרת הגבלה ראו: בקשה להסרת הגבלה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי- לכתיבה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים