אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

מי שנגרמה לו נכות עקב מחלה או עקב החמרה של מחלה בזמן ועקב שירותו הצבאי/ביטחוני, רשאי להגיש בקשה להכרה כנכה של משרד הבטחון
את הבקשה יש להגיש לקצין התגמולים, בתוך 3 שנים מיום השחרור
ערעור על החלטת קצין התגמולים יוגש לוועדת ערעור, בתוך 30 ימים מהיום שהמבקש קיבל את ההחלטה
במקרה של נכות עקב חבלה, ראו:
למידע נוסף ראו בקשה להכרה באתר אגף שיקום נכים במשרד הבטחון
 • קצין התגמולים- הגורם במשרד הבטחון המוסמך להחליט האם להכיר במבקש כנכה הזכאי לזכויות עפ"י החוק או האם לדחות הבקשה להכרה.
הערת עריכה
לשנות בשם הערך ל "מחלה" ואולי להשתמש ב"תביעה" ולא "בקשה"
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 15:43, 4 בפברואר 2019 (IST)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שעומד בשלושת התנאים הבאים, רשאי להגיש בקשה להכרה כנכה של משרד הבטחון:
  1. הוא משתייך לאחת הקבוצות הבאות:
  • חיילי צה"ל משוחררים משרות חובה או מילואים וחיילים המשרתים בצבא קבע.
  • אנשי משטרת ישראל כולל מג"ב ומשמר אזרחי.
  • אנשי שירות בתי הסוהר.
  • עובדי משרד ראש הממשלה - "המוסד".
  • עובדי שירות הביטחון כללי.
  • עובדי משמר הכנסת.
  • עובדי הסגל הדיפלומטי של ישראל בחו"ל לגבי פציעה כתוצאה מפעולות איבה.
  • אנשי כיתת הכוננות בישובי קו התפר ובשטחי יהודה, שומרון ועזה.
  • אנשי צד"ל (צבא דרום לבנון) –נפגעי פעילות מבצעית.
  • שוחרים וגדנ"עים.
2. נגרמה לו נכות (איבוד או הפחתה של הכושר לבצע פעולה רגילה, גופנית או שכלית) כתוצאה מאחת המחלות הבאות, שנגרמו בזמן השירות ועקב השירות:
  • מחלה כתוצאה מחשיפה לחומר מסוכן, לקרינה מייננת או לקרינה אינפרא-אדומה.
  • הידבקות במחלה כתוצאה מחשיפה למוצרי דם ונוזלי גוף במסגרת טיפול רפואי בתנאי שדה.
  • פגיעה באברי השמיעה כתוצאה מאירועי רעש או מחשיפה לרעש, ובלבד שמקור הרעש הוא באמצע.
3. הוא הגיש את הבקשה להכרה כנכה תוך שלוש שנים מיום שחרורו מהשירות שבמהלכו אירע המקרה שגרם לנכות.
טיפ
תביעה להכרה בנכות שנגרמה כתוצאה מכל מחלה אחרת, אם בזמן השירות ואם אחריו, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי

שלבי ההליך

מילוי הבקשה וצירוף מסמכים

 • יש למלא את טופס הבקשה ב- 3 העתקים (מקור+שני העתקים) ולצרף את כל המסמכים הבאים :
 1. טופס ויתור סודיות רפואית (מצורף לטופס הבקשה).
 2. אישור מהיחידה לתנאי השירות אשר גרמו או החמירו את המחלה.
 3. תצהיר משפטי, חתום ע"י עו"ד אשר מפרט את הנסיבות/האירועים/ תנאי השירות שגרמו להופעת המחלה או החמרתה.
 4. מסמכים רפואיים המעידים על המצב הרפואי לפני השירות-אישור מהרופא המטפל בקופת-חולים כולל רופאים מקצועיים/מומחים.
 5. סיכומי מחלה/ביקור מחדרי מיון, בתי חולים, מרפאות מקצועיות/צבאיות.
 6. דו"ח רפואי מאת הרופא המטפל, המפרט את המצב הרפואי כיום.
 7. צילום ת.ז עם התמונה+הספח.
טיפ
את טופס הבקשה ניתן לקבל גם במשרדי המחוזות של אגף השיקום ומהגורמים האחראים לטיפול בנפגעים בצה"ל, במשטרה, בשב"ס וכו'

משלוח/הגשת הבקשה והמסמכים

 • את הבקשה המלאה בצירוף המסמכים, ניתן:
  • לשלוח בדואר למטה אגף השיקום או למשרד אגף השיקום המחוזי הקרוב לאזור המגורים (הכתובות מופיעות בדף ההסבר המצורף לטופס הבקשה).
  • למסור באופן אישי/ע"י שליח בשעות קבלת הקהל (הימים והשעות מופיעים בדף ההסבר המצורף לטופס הבקשה).
 • מידע על דרכי ההתקשרות השונות עם אגף השיקום, ניתן למצוא באתר האינטרנט של האגף.

הטיפול בבקשה

 • בשלב הראשון, תיערך בדיקה ראשונית שתבחן האם הבקשה מולאה כראוי והאם כל המסמכים הנדרשים צורפו.
  • אם הבקשה לא מולאה כראוי או לא הוגשו כל המסמכים או שיש צורך במידע נוסף, אגף השיקום מוסמך לפנות למבקש ולגורמים שונים (ליחידה הצבאית, ארכיון צה"ל, ביטוח לאומי, קופת חולים, מרפאות וכו') לצורך קבלת המידע ולאחר קבלתו, הבקשה תועבר לקצין התגמולים להמשך טיפול.
  • אם הבקשה מולאה כראוי, הוגשו כל המסמכים ואין צורך במידע נוסף- יישלח למבקש אישור על קבלת הבקשה והעברתה לקצין התגמולים להמשך טיפול.
 • בשלב השני, הבקשה תיבדק באופן יסודי ותתקבל אחת מההחלטות הבאות:
  • העברת התביעה על-מנת לקבל חוות דעת רפואית או העברתה לוועדה רפואית
  • מתן אישור עקרוני- כאשר ניתן לקבוע על-פי החומר הקיים כי הנכות נגרמה בזמן השירות ועקב השירות
  • דחיית התביעה, באחד מהנימוקים הבאים:
   • התיישנות- חלף המועד להגשת התביעה כקבוע בחוק (עד 3 שנים)
   • החוק אינו חל על מגיש הבקשה
   • התביעה אינה עקב השירות הצבאי/הבטחוני
   • התנהגות רעה וחמורה של המבקש
   • דחייה בהיעדר הוכחות
   • דחייה עקב בחירה בזכויות עפ"י חוק אחר.
  • החלטה על הצורך בבחירה בזכויות על-פי החוק האחר.
 • בשלב השלישי, מבקש שתביעתו לא נדחתה, יוזמן לוועדה רפואית, אשר תקבע את דרגת נכותו.
אזהרה
תהליך הבדיקה ומתן החלטה בבקשה הוא מורכב ועשוי לארוך זמן, בשל הצורך לקבל חומר רפואי ועובדתי מגורמי חוץ וממוסדות שונים
 • אגף השיקום מתחייב לסיים את הטיפול בבקשה לא יאוחר מ- 9 חודשים מהמועד שכל המסמכים הנדרשים נמסרו לקצין התגמולים.
הערת עריכה
עמוד 9 בחוברת המידע וסע' 53 לנוהל 20.01
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 18:29, 4 בפברואר 2019 (IST)

ערעור

ערעור לפני ועדת ערעור

 • ערעור על החלטת קצין התגמולים יש להגיש לוועדת ערעור, בתוך 30 ימים מהיום שבו המבקש קיבל את ההחלטה (הוועדה רשאית להאריך את המועד בתקופה של עד 30 ימים).
 • ועדת הערעור מורכבת משלושה חברים, כאשר יו"ר הוועדה הוא שופט ולפחות אחד מחבריה הוא רופא מוסמך.
 • הערעור יוגש ב- 4 עותקים (הוועדה שולחת העתק אחד לקצין התגמולים), לאחד מבתי משפט השלום המופיעים ברשימה שבאתר אגף השיקום (בתחתית העמוד).

ערעור לבית המשפט

חשוב לדעת

 • טופס לא חתום או טופס שלא מולאו בו כל הפרטים הנדרשים, יוחזר למבקש.
 • הבקשה יכולה להיות מוגשת ע"י התובע או בא כוחו או באמצעות גורם מוסדי כגון: צה"ל, משטרה, שב"ס ,משרד ראש הממשלה, שב"כ .

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים