אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש למדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים
מדור תשלומים יבצע חישוב של פירוט התשלומים הסוציאליים והניכויים מהשכר שעל המעסיק לשלם דרך מדור תשלומים וישלח‏ למעסיק הודעת תשלום
על‏ המעסיק‏ לשלם‏ לעובד‏ את‏ שכר הנטו‏ החודשי במועד הקבוע בדין, ואת התשלומים המשולמים באמצעות מדור תשלומים עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה ממדור תשלומים
לאחר התשלום ינפיק מדור תשלומים תלוש שכר ובול בריאות עבור העובד ועל המעסיק לתת לעובד את תלוש השכר


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש למדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים.

 • מדור תשלומים יבדוק ‏את‏ דיווח המעסיק ‏ביומן‏ ההעסקה וישלח‏ למעסיק ‏את פירוט התשלומים הסוציאליים והניכויים מהשכר שעל המעסיק לשלם דרך מדור תשלומים, כפי שמפורט בהמשך.
 • על‏ המעסיק‏ לשלם‏ לעובד‏ את‏ שכר הנטו‏ החודשי במועד הקבוע בדין, ואת התשלומים המשולמים באמצעות מדור תשלומים עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה ממדור תשלומים
 • לאחר ‏‏קליטת‏ התשלום‏ במדור תשלומים,‏ יפיק מדור תשלומים תלוש שכר וכן‏ אישור ‏על‏ תשלום ‏‏בול‏ בריאות עבור העובד. על המעסיק למסור לעובד את תלוש השכר.
 • אי עמידה בחובת הדיווח ו/או אי ביצוע תשלומים ו/או הגשת דיווחים כוזבים מהווה הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה ועלול להביא לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה בעתיד, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב למעסיק.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל.
 • מעסיקים של [ עובדים פלסטינים המועסקים בישראל.

התשלומים הסוציאליים והניכויים מהשכר שעל המעסיק לשלם דרך מדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה

 • כאמור, בהתבסס על נתוני ההעסקה שהמעסיק שלח למדור תשלום, ייחשב מדור תשלומים את סכום התשלומים הסוציאליים והניכויים מהשכר שעל המעסיק לשלם דרך מדור תשלומים, וישלח למעסיק הודעת תשלום.
 • ההפרשות והניכויים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם באמצעות מדור תשלומים הם כדלקמן:
  • ניכוי מס הכנסה - המעסיק ינכה משכרו של העובד הפלסטיני מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה ו נקודות הזיכוי להם זכאי העובד ויעיר את התשלומים באמצעות מדור תשלומים. למידע נוסף ראו: חדש:ניכוי מס הכנסה מעובדים פלסטינים.
  • ניכוי ביטוח לאומי- מעסיק המעסיק עובד פלסטיני בישראל ישלם את חלקו של העובד וחלקו של המעסיק בתשלומי הביטוח לאומי באמצעות מדור תשלום.מעסיק המעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות, או מעסיק עובד פלסטיני באזור יהודה ושומרון יישלם תשלומי הביטוח ישירות למוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו :חדש:דמי ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים.
  • ביטוח פנסיוני והפרשות לפיצויים- המעסיק ישלם את חלקו של המעסיק וחלקו של העובד בביטוח הפנסיוני באמצעות מדור התשלומים, למידע נוסף ראו: חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים.
  • ביטוח בריאות- המעסיק מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח עבור שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש, ולהעביר סכום זה למדור התשלומים. למידע נוסף ראו:רשות האוכלוסין וההגירה, חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים.
  • היטל השוואה - המעסיק ישלם את חלקו של המעסיק וחלקו של העובד בהיטל ההשוואה, הנועד להשוות את עלות השכר של העובד הפלסטיני המועסק בישראל לזו של עובד ישראלי, באמצעות מדור התשלומים, למידע נוסף ראו: חדש:היטל השוואה לעובדים פלסטינים העובדים בישראל.
  • תמורת חופשה - עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל פחות מ-75 יום זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי. המעסיק יישלם את התשלום עבור תמורת חופשה באמצעות מדור התשלומים. למידע נוסף ראו: חדש:תשלום חופשה לעובדים פלסטינים.
  • מס ארגון-מעסיק ינכה משכרו של עובד פלסטיני דמי טיפול ארגוני בשיעור 0.75% מהשכר החודשי של העובד ועד לסכום מקסימלי של 130.98 ש"ח, ויעביר תשלומים אלה באמצעות מדור תשלומים. עד לשכר ינואר 2019 הועברו סכומי הגבייה להסתדרות החדשה בלבד. החל משכר חודש פברואר2019 מועברים סכומי הגבייה גם להסתדרות הלאומית לגבי עובדים שדווחו כי זהו הארגון היציג שלהם. למידע נוסף ראו: חדש:ניכויים מותרים משכר עובד פלסטיני.
  • קרן השתלמות - מעסיק המעסיק עובדים בענף הבניה,ישלם את חלקו ואת חלק העובד בתגמלים עבור קרן השתלמות באמצעות מדור תשלומים
  • עמותה לקידום ענף הבניין-מעסיק המעסיק עובדים בענף הבניה, אשר ההסכם הקיבוצי מיום 29 ביוני 2015 בין התאחדות בוני הארץ לבין ההסתדרות חל עליו, יפריש מכספו 0.80% משכר העובדים הפלסטינים בענף הבניין עבור עמותה לקידום ענף הבניין וישלם תשלום זה באמצעות מדור תשלומים.
 • למידע נוסף ראה: ריכוז הפרשות וניכויים משכר העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל, לפי ענפים- מאי 2019
 • המעסיק ישלם את סך התשלומים בהתאם להודעת מדור תשלומים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה ממדור תשלומים.
הערת עריכה
עמותה לקידום ענף הבניין ושיקום והשלמת תאונות בענף החקלאות
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:06, 24 במאי 2019 (IDT)

שלבי ההליך

 • המעסיק יעביר למדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה דיווח חודשי אודות השכר והנוכחות של כל עובד פלסטיני. הדיווח כולל פירוט ימי עבודה, שעות עבודה, תעריף שעת עבודה, ימי חג, ימי שימחה ואבל, ימי חופשה, ימי מחלה, שכר בסיס, נסיעות, מקדמות, שעות נוספות, מענקים, הבראה, ביגוד, חלף קרן השתלמת ועוד,המעסיק יעביר את הדיווח ר עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש. לפירוט והסבר לגבי מבנה דו"ח העסקה לחץ כאן
 • הקובץ ייקלט במדור התשלומים ויתבצעו בדיקות תקינות של השכר בהתאם לענף בו מועסק העובד (שכר מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק, רישיון עבודה להעסקת כל עובד ועוד).
 • לאחר מכן ישלח מדור מעסיקים למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות או שגיאות קליטה, בקשה להתייחס לעובדים ללא דווח שכר.
 • במידה שהעובדים הפלסטינים הרשומים אצל מעסיק כלשהו לא הועסקו על ידו או הועסקו באופן חלקי בלבד, המעסיק יידרש להעביר רישומי נוכחות של כל העובדים הפלסטינים ולספק הסברים בכתב לגבי אלו שלא הועסקו או הועסקו חלקית. אם הסיבה היא מחלה/תאונת עבודה/שהות בחו"ל או סיבה אחרת, על המעסיק להגיש למדור התשלומים מסמכים התומכים בסיבת אי ההעסקה באופן מידי.
 • מדור תשלומים יבצע חישוב של הפרשות והניכויים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם באמצעות מדור התשלומים, כפי שפורט למעלה, וישלח‏ למעסיק באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, את סך התשלום שעליו לשלם למדור תשלומים.
 • המעסיק‏ ישלם‏ לעובד‏ את‏ שכר הנטו‏ החודשי במועד הקבוע בדין. המעסיק רשאי לשלם את שכרו של העובד במזומן, בצ'יק או על פי הודעת העובד בכתב, באמצעות העברה בנקאית לבנק ברשות הפלסטינית.
 • את סך התשלומים בהתאם להודעת מדור תשלומים, ישלם המעסיק באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה ממדור תשלומים. מדור תשלומים יעביר את התשלומים לרשויות הרלוונטיות.
 • אחר קליטת התשלום, מדור תשלומים יפיק למעסיק חבילת זכאות הכוללת: דף חשבון, דו"ח גיליון אימות דיווח, דו"ח גיליון תשלומים, תלושי שכר וכן אישור על תשלום ‏‏בול‏ בריאות עבור העובד. תלוש השכר מפרט את מרכיבי השכר של העובד כפי שדווח על ידי המעסיק.
 • מעסיק, המשלם גם את שכר הנטו לעובדיו באמצעות מדור התשלומים ( נכון לשנת 2019 קיימים 2,300 עובדים אשר כל השכר שלהם משולם באמצעות מדור תשלומים ) נדרש לאמת את נתוני השכר שחושבו לעובדים ולשלם את מלוא השכר למדור התשלומים באמצעות התשלומים לא יאוחר מיום ה-8 לחודש. לאחר קבלת האישור על ביצוע התשלום באתר יעביר מדור תשלומים את השכר לחשבונות הבנק של העובדים ברשות הפלסטינית.
 • אי עמידה בחובת הדיווח ו/או אי ביצוע תשלומים ו/או הגשת דיווחים כוזבים מהווה הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה ועלולה להביא לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה בעתיד, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב למעסיק.
הערת עריכה
האם בהודעת התשלום של מת"ש כתוב גם סכום הנטו של המעסיק לשלם?, מתי המעסיק משלם את סכום הנטו שחל עליו? כיצד המעסיק משלם את שכר הנטן, במוזמן, או בציק או בהעברה בנקאית? מי משלם גם את סכום הנטו דרך מת"ש ?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:32, 22 במאי 2019 (IDT)

ערעור

חשוב לדעת

 • על גביית גמול עבודה בידי הממונה יחולו הוראות פקודת המסים (גביה), כאילו היה מס, וניתן לגבותו גם בדרך של תובענה אזרחית. לא שולם גמול עבודה או מקצתו לממונה במועד שנקבע לכך בכללים לפי סעיף קטן (א), יחולו לגביו הוראות פרק י"ד לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בשינויים המחויבים, כאילו היה מס ערך מוסף (סעיף 1יז לחוק)

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

פסקי דין

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

הרחבות ופרסומים

תבנית:הטמעת עותרת

תודות