אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

בעקבות משבר הקורונה עסקאות רבות לא יכולות לצאת אל הפועל - החל מטיסות וחופשות, הצגות ומופעים, חוגים ומוסדות חינוך שהפסיקו את פעילותם בתקופה זו. בדף זה תוכלו למצוא מידע על האפשרויות לבטל עסקאות, לקבל החזר על תשלומים, ועוד.


הערת עריכה
להתיחס לביטול צ'קים, להחזר בגי רב קו, שכירות מסחרית / אישית, סיכול, כוח עליון
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:45, 17 באפריל 2020 (IDT)
הערת עריכה
האם ואיפה להכניס התייחסות לביטול עסקת מכר מרחוק של אנשים עם מוגבלות, עולים חדשים או אזרחים ותיקים?
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 12:47, 2 באפריל 2020 (IDT)

טיסה שבוטלה בתקופת משבר הקורונה

 • על-פי חוק שירותי תעופה, טיסה שבוטלה היא טיסה שלא התקיימה כלל, או טיסה שהמריאה באיחור של לפחות 8 שעות מהמועד המקורי.
 • ההוראות לגבי החזרים בגין טיסה שבוטלה בתקופת משבר קורונה חלות במקרים הבאים:
  • נוסע שאמור היה לטוס בין התאריכים 01.03.2020 ועד ל-31.08.2020, וטיסתו בוטלה.
  • נוסע שאמור היה לטוס לפני ה-01.03.2020 מיעד שבמועד ההמראה חלה על מי שחוזר ממנו חובת בידוד, או היה אמור לטוס אל יעד כזה, וטיסתו בוטלה.
  • ההוראות חלות לגבי טיסות שהמריאו מתחומי מדינת ישראל או אליה (כולל טיסה עם חניית ביניים), וכן לגבי טיסות פנים.
 • נוסעים שטיסתם בוטלה במועדים ובנסיבות המפורטים למעלה, יהיו זכאים להטבות הבאות:
  • שירותי סיוע, הכוללים מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה לטיסה הבאה, שירותי תקשורת, שירותי לינה והסעה משדה התעופה ואליו במקרה שנדרשת שהייה של לילה אחד או יותר עד לטיסה הבאה. הזכאות לשירותי לינה מוגבלת ל-2 לילות.
  • סכום כרטיס הטיסה שהנוסע שילם (השבת התמורה). במקום השבת התמורה, ניתן להציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי לפי בחירתו של הנוסע. חובה על חברת התעופה ליידע את הנוסע על זכותו לבחור בין השבת תמורה לבין כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי.

החזר כספי עבור כרטיס הטיסה

 • על חברת התעופה להשיב את מלוא הסכום ששולם בעד כרטיס הטיסה, כולל כל תשלום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים.
 • הנוסע יקבל את ההחזר הכספי בתוך 90 ימים מהמועד שמופיע בכרטיס הטיסה או עד ה-14.08.2020, לפי התאריך המאוחר מביניהם.

קבלת שובר זיכוי עבור טיסה שהתבטלה

 • הסכמת הנוסע לקבל שובר זיכוי עבור הטיסה צריכה להינתן בכתב.
 • שובר הזיכוי צריך להיות לפחות בסכום הכולל של התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי.
 • שובר הזיכוי תקף לשנה לפחות. ניתן יהיה לממש את השובר לרכישת כל שירות שחברת התעופה מציעה, וכן עבור שירותים שאמורים להינתן לאחר שיפוג תוקפו של השובר.
 • נוסע שקיבל שובר זיכוי רשאי להעביר את השובר לאדם אחר.
 • אם הנוסע לא מימש את שובר הזיכוי בתקופת שבה היה השובר בתוקף, או שהוא מימש רק חלק ממנו - הוא יהיה זכאי לקבל את התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי או את יתרתה.
  • כדי לקבל את התמורה יש לפנות אל חברת התעופה החל מ-21 ימים לפני תום תוקפו של השובר.
  • על חברת התעופה להשיב לנוסע את התמורה בתוך 21 ימים מהיום שבו הנוסע פנה אליה.
שימו לב
בחלק מהמקרים ייתכנו זכויות לפיצויים על-פי חוקי האיחוד האירופי או אמנת מונטריאול (בטיסות בינלאומיות). אם הזכאות לפיצויים ניתנת מכוח כמה חוקים, הנוסע יצטרך לבחור את החוק לפיו הוא מבקש לתבוע את הפיצוי ולא יוכל לתבוע כפל פיצויים בשל אותו ביטול.

פיצוי על טעינת רב-קו בתקופת משבר הקורונה

 • המדינה תפצה נוסעים שטענו את הרב קו בתקופת משבר הקורונה ולא יכלו להשתמש בתחבורה הציבורית:
  • בעלי חופשי חודשי לחודש מרץ
  • בעלי חופשי חודשי גמיש שהיה בתוקף בין ה-16.02.2020 ועד ה-13.03.20.
  • סטודנטים בעלי חופשי שנתי או חופשי סמסטריאלי (סמסטר ב') (לשנת הלימודים הנוכחית).
 • הפיצוי שיינתן יהיה חוזה נסיעה לתקופה שתקבע, או קבלת ערך בסכום צבור שיקבע על-ידי משרד התחבורה.
 • ניתן להירשם לקבלת פיצוי תקופת ההשבתה החלקית בתחבורה הציבורית בבאתר רב-קו אונליין ובאתר הופ-און.

תשלום דמי שכירות בתקופת משבר הקורונה

 • בעקבות ההגבלות על התנועה ועל קיום פעילויות מסוגים שונים, עשויה לעלות שאלה באשר לתשלום דמי שכירות, ובמיוחד דמי שכירות של מבני מסחר ותעסוקה, עבור תקופה שבה לא ניתן היה להגיע או להשתמש בנכס המושכר (למשל, במקרה של מקומות שאסור היה לפתוח לציבור ולקיים בהם פעילות).
 • ככלל, לא קיימת הוראה או הנחיה הפוטרת מתשלום דמי שכירות בעקבות משבר הקורונה.
 • דיני החוזים אמנם מכירים בכך שייתכנו מצבים שלא היו צפויים מראש, ושבהם לא ניתן יהיה לקיים את החוזה, או שתהיה הצדקה לקיים אותו באופן שונה ממה שהוסכם בעת חתימת החוזה. אם אין הסכמה בין הצדדים כיצד לפעול במצב הזה, בית המשפט הוא שיכריע, בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה.
 • טענת סיכול: סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות), מכיר בכך שייתכנו מצבים שבהם צד יפר את החוזה, בשל נסיבות שלא מאפשרות את קיום החוזה, ובמצבים אלה הצד שנפגע לא יהיה זכאי לפיצויים או לאכיפה של החוזה. כדי להיות פטור מתשלום פיצויים או מאכיפת החוזה, מי שהפר את החוזה צריך להוכיח שמתקיימים 3 התנאים הבאים:
  1. ההפרה נעשתה בשל נסיבות שהוא לא ידע עליהן ולא צפה אותן בעת כריתת החוזה, ולא היה עליו לצפות אותן מראש.
  2. הוא לא יכול היה למנוע את הנסיבות שבגללן לא קיים את החוזה.
  3. ביצוע החוזה אינו אפשרי או שהוא שונה באופן יסודי ממה שסוכם כאשר נחתם החוזה.
 • פטור מחובת תשלום לפי חוק השכירות והשאילה: סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה קובע כי במקרה שנמנע מהשוכר להשתמש בנכס המושכר (נכס מקרקעין), בשל סיבות שקשורות במושכר או בדרכי הגישה אליו, הוא פטור מתשלום דמי השכירות עבור הזמן שנמנע ממנו להשתמש במושכר. כדי להיות פטור מתשלום דמי השכירות, על השוכר להוכיח שמתקיימים התנאים הבאים:
  1. הוא אינו יכול להשתמש במושכר, בשל נסיבות הקשורות במושכר או בדרכי הגישה אליו.
  2. השימוש במושכר נמנע ממנו בשל נסיבות שהוא לא ידע עליהן בעת כריתת החוזה, ולא היה עליו לדעת עליהן.
  3. הוא לא יכול היה למנוע את הנסיבות הללו.
  • חשוב לשים לב שאם השוכר אינו משלם את דמי השכירות, החוק מאפשר למשכיר לבטל את חוזה השכירות, לאחר זמן סביר.
 • התאמת החוזה לנסיבות המשתנות: במקרים מסויימים עקרון תום הלב יכול לחייב את הצדדים להתאים את החוזה באופן מוסכם, לנסיבות חדשות, שלא היו צפויות. במצבים מסוימים, בית המשפט יכול לקבוע שהתעקשות על כל תנאי ההסכם כלשונו, וסירוב להתאים אותו לנסיבות, תיחשב להתנהגות בחוסר תום לב, והוא עשוי לחייב את הצדדים להתאים את החוזה לנסיבות שהשתנו.
 • על-פי נייר עמדה שפרסמה לשכת עורכי הדין, העובדה שבעלי עסקים לא יכלו להשתמש בנכס המושכר שבו ניהלו את העסק שלהם, יכולה להקים לבעלי העסקים את הזכות שלא לשלם את דמי השכירות עבור תקופה זו. בנוסף, על-פי נייר העמדה של לשכת עורכי הדין, משבר הקורונה הוא מקרה שבו חובת תום הלב מחייבת להתאים את החוזה לנסיבות המשתנות.
 • במספר מקרים התייחסו בתי המשפט לטענות שהנסיבות שיצרו משבר הקורונה מצדיקות אי קיום של החוזה או קיום שלו בתנאים שונים מאלו שהוסכמו מראש. אולם טרם ניתן פסק דין שהכריע בשאלה.
אזהרה
אם הצדדים אינם מגיעים להסכמה לגבי האופן שבו יש לקיים את החוזה, בית המשפט הוא זה שיכריע בשאלה, בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה.
הערת עריכה
הטענה של סיכול/שינוי נסיבות שמצדיק שינוי של תנאי החוזה היא טענה שרלוונטית לכל עניין חוזי, ולא רק לדמי שכירות. האם לא כדאי להתייחס לנושא הזה גם בהקשרים אחרים? או בהקשר כללי של קיום חוזים בתקופה הזו?
הערה מאת !הדר יוהס פלד (שיחה) 14:49, 4 במאי 2020 (IDT)

החזר תשלומי שכר לימוד בגני-ילדים, מעונות ומשפחתונים

 • החל מ-15.03.2020 לא התקיימה פעילות במוסדות החינוך, ובכלל זה בגני הילדים, מעונות היום ומשפחתונים.

מעונות ומשפחתונים מוכרים (בעלי סמל של משרד העבודה והרווחה)

 • מעונות ומשפחתונים מוכרים הם מעונות ומשפחתונים לגיל הרך בעלי סמל של האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה והרווחה, שפועלים תחת מחיר מפוקח והאגף מסבסד את שכר הלימוד של ההורים.
 • בהתאם להוראת משרד העבודה והרווחה מיום 22.03.2020, הארגונים המפעילים את המעונות ובעלי המשפחתונים המוכרים מחוייבים להחזיר להורים תשלום יחסי בגין הימים בהם לא מתקיימת פעילות.
 • ניתן לברר עם מנהל המסגרת אם המעון או המשפחתון אם הם בעלי סמל של המשרד. ניתן גם לבדוק זאת בדף איתור מסגרת מוכרת באתר משרד העבודה והרווחה.

גני ילדים ומשפחתונים פרטיים

 • בגני הילדים והמשפחתונים הפרטיים, שאינם מוכרים על-ידי משרד העבודה והרווחה, יש לפנות למנהל המסגרת, על מנת לברר את סוגיית החזר או הקפאת תשלומים. מומלץ לבדוק בחוזה שנחתם בעת הרישום, האם קיימת התייחסות למצב שבו מופסקת פעילות הגן.
 • ייתכן שניתן יהיה לדרוש החזר תשלומים עבור התקופה שבה לא התקיימה פעילות בגן, מהסיבה שלא ניתנה תמורה עבור התשלום.
 • במקרה שמעוניינים לבטל את הרישום לגן, יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן. לפי החוק ניתן לבטל רישום לגן ילדים פרטי בהודעה למנהל המסגרת:
  • יש להודיע על הביטול בעל-פה, בדוא"ל, בדואר רשום או בפקס (אם יש לעוסק פקס).
  • העוסק (מפעיל המסגרת) מחויב להפסיק את החיוב עבור השירות בתוך 3 ימים, ואם ההודעה נמסרה באמצעות דואר רשום - בתוך 6 ימים.
  • העוסק רשאי לגבות דמי ביטול מהצרכן בשיעור של עד 5% משווי העסקה או 100 ש"ח - לפי הנמוך מביניהם.
  • במקרה של ביטול - ההורים יחוייבו בתשלום עבור התקופה שבה התקיימו הלימודים.
  • למידע נוסף על הליך הביטול ראו ביטול עסקה מתמשכת.

החזר תשלומי הורים בבתי ספר ובגני ילדים

 • על-פי מדיניות משרד החינוך גביית תשלום ההורים מתבצעת רק עבור שירותים שסופקו או מסופקים לתלמידים בפועל, ויש להשיב להורים יתרות של כספים שלא ניתן עבורם שירות.
 • לאור הגבלת הפעילות במוסדות החינוך פרסם משרד החינוך הנחיות בנושא החזר תשלומי הורים:

תשלום חובה (ביטוח תאונות אישיות)

 • אין החזר עבור תשלום ביטוח תאונות אישיות.

תשלומי רשות (טיולים, סל תרבות, השאלת ספרי לימוד, מסיבת סיום, של"ח, פורום ועדי הורים)

 • גביית תשלומי הרשות בכל חודש תידחה לאחד מחודשי הקיץ (יולי או אוגוסט). ככל שהגבלת הפעילות תימשך, תידחה גם גביית תשלומי הרשות.
 • לא תידחה גביית תשלומים עבור שירותים שכבר ניתנו, או עבור שירותים שממשיכים להינתן.
דוגמה
 • תשלום עבור טיול שנתי שהתקיים, והתשלום עבורו חולק לתשלומים - הגבייה של התשלומים תימשך.
 • תשלום עבור השאלת ספרים יימשך, מכיוון שהשירות ממשיך להינתן.

רכישת שירותים מרצון (סדנאות, פעילויות העשרה במקצועות מוגברים לבגרות, ועוד)

 • תשלום עבור אמצעי קצה (טאבלטים, מחשבים ניידים): הגבייה עבור השימוש בהם תימשך.
 • לא יגבה תשלום עבור פעילות העשרה (כגון סיורים למגמות לימוד, שבת תורנית או סמינריון), שהייתה אמורה להתקיים החל מיום 15.03.2020, ולא התקיימה.

תל"ן (תכנית לימודים נוספת)

 • אם לא מתקיימים לימודי תל"ן, אין לגבות תשלומים החל ממועד הגבלת פעילות בתי הספר (ניתן לגבות תל"ן שניתנה).
 • אם מתקיימים לימודי תל"ן באופן מקוון, אפשר לגבות רק בעד התל"ן שניתן בפועל.

השתתפות הורים בעלות הזנה מכוח חוק ארוחה יומית

 • אין לגבות תשלום עבור השתתפות בעלות ההזנה החל מתאריך 15.03.2020. ניתן לגבות עבור ארוחות שכבר ניתנו.

שכר לימוד במוסדות חינוך יסודייים (כיתות א'-ו' או א'-ח') שאינם רשמיים (מוכר שאינו רשמי או פטור)

 • בתי ספר יסודיים שאינם רשמיים, שגובים תשלום עבור השלמת שכר לימוד מההורים, ימשיכו את גביית שכר הלימוד.
הערת עריכה
אין הוראה לגבי גני ילדים ובתי ספר על יסודיים שאינם רשמיים. לגבי גני ילדים - יש סעיף כללי (לגבי גני ילדים באופן כללי, אין התייחסות למעמד של הגן), שאומר שיש לנהוג בהתאם להוראות הנוגעות למוסדות החינוך. לא ברור אם זה תופס גם לגבי ההוראה של בתי הספר הלא רשמיים
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 17:43, 5 באפריל 2020 (IDT)
.

המשך גבייה והחזר תשלומים לאחר חזרה לפעילות במוסדות החינוך

 • לאחר חזרה לפעילות במוסדות החינוך או בסיום שנת הלימודים (לפי המוקדם מביניהם), תבוצע הערכה של הפעילויות שניתנו ואלו שעתידות להינתן עד סיום שנת הלימודים, לעומת התשלומים שנגבו. ההערכה תבוצע בשיתוף עם ועד ההורים המוסדי.
 • בהתאם להערכות ניתן יהיה להמשיך לגבות תשלומים, לצורך קיום הפעילויות.
 • יתרות שיישארו מתשלומי ההורים, בגין פעילויות שלא התקיימו - יוחזרו להורים בסוף שנת הלימודים או שיקוזזו מהתשלומים עבור שנת הלימודים הבאה, בהתאם לבחירת ההורים.

ביטול חוגים וקורסים לאחר הרשמה

הערת עריכה
מה קורה במקרה שהחוג/הקורס ממשיך באופן מקוון, אבל התלמיד לא מעוניין בדרך למידה כזאת? האם יש לו זכות לבטל?
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 11:47, 25 באפריל 2020 (IDT)
 • על-פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), ניתן לבטל חוגים וקורסים בתוך 14 ימים מהיום שבו נעשתה העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות.
 • ביטול עסקה מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/השירות, או 100 ש"ח, לפי הסכום הנמוך מביניהם.
 • במקרה שהעסקה נעשתה בכרטיס אשראי, והעוסק הוכיח לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה שבוטלה, באפשרות העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו. למידע נוסף ראו ביטול עסקה צרכנית.
 • לאחר תחילת החוג או הקורס החוק אינו מקנה זכות ביטול. ייתכנו עילות חוזיות לביטול הרישום לחוג, אשר יזכו את הלקוח בהחזר התמורה ששילם. למשל, מצב שבו מפעיל החוג אינו יכול לקיים את החוג בשל הוראות הממשלה, או מצב שבו הלקוח אינו יכול להמשיך בחוג מסיבות שלא היו ידועות לו (מצב בריאותי למשל).
  הערת עריכה
  באתר המועצה הישראלית לצרכנות יש דוגמה לפסק דין שבו אדם ביקש לבטל רישום לקורס, ובית המשפט קבע שמדיניות נוקשה, ללא התחשבות באילוצים שונים מצד הצרכן אינה ראויה ובנסיבת מסויימות יכולה להיחשב כתנאי מקפח בחוזה אחיד שניתן לבטלו
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 18:25, 30 במרץ 2020 (IDT)
 • בקורסים וחוגים שונים קיימת אפשרות לביטול לאחר תחילת הקורס. מומלץ לבדוק בתקנון/טפסי הרישום/חוזה הקורס - מהם התנאים לביטול.

ביטול קורס פסיכומטרי

 • חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים קובע הוראות מיוחדות לביטול רישום לקורס פסיכומטרי.
 • ביטול רישום לקורס לפני תחילת הלימודים:
  • עד 30 ימים לפני תחילת הלימודים בקורס ניתן לבטל את הרישום ללא חיוב בדמי ביטול.
  • במהלך 30 הימים שלפני תחילת הלימודים ניתן לגבות מהתלמיד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על 10% מהמחיר הכולל של הקורס.
 • ביטול רישום לקורס לאחר תחילת הלימודים:
  • במקרה של ביטול עד סיום שליש מהמפגשים בקורס - ניתן לגבות מהתלמיד דמי ביטול בסכום של עד 40% מהמחיר הכולל של הקורס. אם המחיר כלל הנחה של התקשרות קבוצתית עם המכון - ניתן יהיה לגבות דמי ביטול בסכום של עד 50% מהמחיר הכולל של הקורס.
 • ביטול קורס בנסיבות שלא ניתן היה לצפות מראש
  • ניתן לבטל רישום לקורס פסיכומטרי בכל עת, ולקבל החזר תשלום, במקרה שביטול ההשתתפות בקורס נעשה בנסיבות שלא ניתן היה לצפותן מראש, לרבות בעיות בריאותיות, בעיות אישיות חריגות ובעיות משפחתיות חריגות, כפי שייקבע בחוזה ההתקשרות עם מכון הפסיכומטרי.
   הערת עריכה
   האם הכוונה שצריך לפרט בחוזה את הנסיבות הלא צפויות?
   הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 20:54, 30 במרץ 2020 (IDT)

ביטול מנוי לחדר כושר

הערת עריכה
עד כמה שאני מבינה הקפאת המנוי היא סוגיה חוזית - הסכמה בין מכון הכושר לצרכן, גם לפי העמדה של המועצה הישראלית לצרכנות
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 12:47, 2 באפריל 2020 (IDT)
 • לפי חוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל מנוי בחדר כושר באמצעות מסירה של הודעת ביטול בכתב.
 • ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת ההודעה על הביטול.

תנאי הביטול

 • על בעל חדר הכושר להחזיר את התשלומים בתנאים הבאים:
  • ניתן לגבות מהלקוח את החלק היחסי של התשלומים, עד למועד שבו הביטול נכנס לתוקף (עד חודש ממועד ההודעה על הביטול).
  • דמי ביטול: גובה דמי הביטול - מכפלת מספר החודשים ממועד ההרשמה (תחילת ביצוע העסקה) ועד מועד כניסת הביטול לתוקף בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה (אם היא הייתה לתקופה קצובה) ובין המחיר החודשי הניתן עבור השירותים בעסקה לתקופה בלתי קצובה.
דוגמה
אדם רכש מנוי בחדר כושר ל-6 חודשים, במחיר של 250 ש"ח לחודש. מחיר מנוי חודשי (לחודש אחד) הוא 270 ש"ח (והוא הוצג ללקוח לפני שנרשם).
 • הלקוח רכש את המנוי ב-01.01.2020 והודיע על רצונו לבטל את המנוי ב-01.03.2020.
 • הביטול ייכנס לתוקף ב-01.04.2020.
 • גובה דמי הביטול 80 ש"ח: (270-250) כפול 4 חודשים).
 • קיימים סייגים לגובה דמי הביטול, על-פי המועד שבו בוטלה העסקה :
  • אם העסקה בוטלה בשליש הראשון של התקופה (בדוגמה שלמעלה - במהלך החודשיים הראשונים) - דמי הביטול לא יכולים לעלות על 25% מהסכום שהלקוח היה צריך לשלם עבור העסקה.
  • אם היא בוטלה בשליש השני, הם לא יעלו על 20% מהסכום שהלקוח היה צריך לשלם.
  • אם העסקה בוטלה בשליש האחרון של התקופה, דמי הביטול לא יעלו על 17% מהסכום שהלקוח היה צריך לשלם, או מהסכום שהיה עליו לשלם עבור המנוי עד לסוף התקופה, אלמלא הביטול.
 • הערת עריכה
  תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) מתייחסות גם הן לביטול מנוי או חברות במועדון כושר - ושם מדובר על 14 יום מיום עשיית העסקה. הכנסת מכון הכושר לחוק נעשתה אחרי שהותקנו התקנות, וההנחה היא שבכל מקרה מה שמופיע בחוק אמור לגבור על התקנות.
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 17:42, 30 במרץ 2020 (IDT)

  ביטול עסקת תיירות

  ביטול עסקה של רכישת שירותי תיירות לחו"ל ביוזמת הצרכן

  • מי שרוכש שירותי תיירות לחו"ל (למשל טיסה, הארחה, כרטיס להופעה, חבילת נופש כוללת וכדומה) מעוסק ישראלי, זכאי לבטל את העסקה בתנאים מסוימים.
  • תנאי הביטול משתנים לסוג העסקה (אם השירותים ניתנים במלואם מחוץ לישראל או לא) ולאופן ביצוע העסקה (עסקה בנוכחות הצדדים או עסקה מרחוק (למשל באמצעות הטלפון או האינטרנט). לפירוט התנאים לביטול עסקה לרכישת שירותי תיירות לחו"ל ראו ביטול עסקה לרכישת כרטיסי טיסה, לינה במלון ושירותי תיירות לחו"ל ביוזמת הצרכן.
  • במקרה שביטול העסקה נעשה מפני שהצרכן התחרט והחליט כי ברצונו לבטל את העסקה, הוא ישלם דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה, או סך 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
  הערת עריכה
  האם זה חל בכל מקרה, או שאם הצרכן בחר במדיניות הביטול של נותן השירות בחו"ל - בכל מקרה תחול המדיניות שלו?
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 23:47, 30 במרץ 2020 (IDT)
  הערת עריכה
  מה קורה אם עבר זמן הביטול, ובעקבות אזהרות משרד הבריאות אדם החליט לבטל את הטיסה שלו? לפי עמדת המועצה הישראלית לצרכנות - במקרה כזה אזהרת מסע או המלצת משרד הבריאות מקנה לצרכנים הזכות לבטל את העסקה בשל סיכול
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 12:47, 2 באפריל 2020 (IDT)

  פיצוי במקרה של טיסה שהתבטלה

  • נוסע שטיסתו בוטלה עשוי להיות זכאי לפיצוי. עצם הזכאות, סוג הפיצוי וגובה הפיצוי משתנים בהתאם לנסיבות המקרה.
  • ככלל, במקרים שבהם הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטת חברת התעופה הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
  • לפירוט והסבר התנאים לפיצוי במקרה של טיסה שהתבטלה ראו פיצוי במקרה של טיסה שהתבטלה.
  הערת עריכה
  האם המשמעות היא שהשבה של הסכום ששולם עבור הכרטיס היא מכוח חוק החוזים?
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 10:50, 1 באפריל 2020 (IDT)

  ביטול עסקה לשירותי הארחה, נסיעה, נופש ובילוי

  • עסקה לשירותי הארחה, נסיעה, נופש ובילוי (שאינם מתבצעים במלואם מחוץ לישראל), ניתן לבטל בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם, בתנאי שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות.
   שימו לב
   אדם עם מוגבלות, אדם שמלאו לו 65 שנים ועולה חדש זכאים לביטול העסקה בתוך 4 חודשים גם אם השירות או המוצר שרכשו לא נועד עבור עצמם. כך למשל, אדם מעל גיל 65 יכול לבטל רכישת כרטיסי טיסה שרכש עבור נכדיו בתוך 4 חודשים.
  • ביטול עסקה מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/השירות, או 100 ש"ח, לפי הסכום הנמוך מביניהם.
  • במקרה שהעסקה נעשתה בכרטיס אשראי, והעוסק הוכיח לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה שבוטלה, באפשרות העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.
  • למידע נוסף ראו ביטול עסקה צרכנית.

  ביטול אירועים ומופעים

  • במקרה של אירוע כדוגמת מופע, הצגה או קונצרט, שבוטל - הלקוח זכאי לקבל החזר כספי מלא.
  • יש לפנות לקופה או למארגן האירוע שדרכו נרכשו הכרטיסים. אם הכרטיסים נרכשו באמצעות כרטיס אשראי וטרם בוצע החיוב, ניתן לפנות לחברת האשראי ולבקש לבטל את החיוב.
   הערת עריכה
   מבוסס על דף מידע של המועצה הישראלית לצרכנות (לאו דווקא בהקשר קורונה
   הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 12:47, 2 באפריל 2020 (IDT)

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל


  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים