אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

מעסיק המעוניין להעסיק עובד פלסטיני בישראל חייב לקבל היתר להעסקת העובד מאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
על מנת שההיתר יהיה תקף על המעסיק להעסיק את העובד במשרה מלאה ובהתאם לכל חוקי העבודה החלים בישראל
עובד פלסטיני המעוניין לעבוד בישראל נזקק להיתר כניסה , המונפק ע"י המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון וזאת בנוסף להיתר העסקה הנדרש מהמעסיק
למידע נוסף ראו מדריך בנושא העסקת עובדים פלסטינים בישראל באתר רשות האוכלוסין וההגירה


אזהרה
דף זה אינו מתייחס לפלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

בהתאם לסעיף 1יג' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 העסקתם בישראל של עובדים פלסטינים תושבי אזור יהודה ושומרון, מחייבת את המעסיק לקבל מאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה היתר להעסקת עובדים אלה.

 • ממשלת ישראל מתירה העסקת עובדים פלסטינים בענפי: בניין, חקלאות, מלונאות תעשייה ושירותים, מסעדנות ומוסדות סיעוד.
 • על כל עובד פלסטיני המועסק בישראל חלים חוקי העבודה הישראליים, חוק עובדים זרים וכן ההסכמים הקיבוצים וצווי ההרחבה החלים על אותו ענף, והוא זכאי לכל הזכויות הכלולות בהם.
 • מעסיק יכול לקבל היתר להעסקת עובד פלסטיני בתנאי שהוא מעסיק את עובדיו אלה‏ במשרה ‏מלאה ובהתאם לחוק ולצווי ההרחבה או ההסכמים הקיבוציים החלים על הענף שבו הוא מועסק.
 • הפרת אחד או יותר מתנאי ההיתר מהווה עבירה ועלולה להביא להטלת קנס מינהלי, הגשת כתב אישום, שלילת ההיתר ביטולו או הגבלתו.
 • ההיתר ניתן על שם המעסיק, והעובד כבול למעסיק בעל ההיתר. אסור למעסיק להעביר את העובד לעבודה אצל מעסיק אחר או להעסיקו באמצעות קבלן כוח אדם.
שימו לב
עובדים פלסטינים השוהים בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן להם במסגרת הליך איחוד משפחות, ועליו רשום "היתר זה מאפשר עבודה במדינת ישראל" ללא ציון שם מעסיק או ענף תעסוקה כלשהו, רשאים לעבוד אצל כל מעסיק ועל המעסיק לא חלה חובה לקבל היתר העסקה על מנת להעסיק עובד כאמור.
 • יש להדגיש כי לצורך העסקת עובד פלסטיני בישראל, לא די בכך שלמעסיק יהיה היתר העסקה, שכן בנוסף לכך העובד עצמו נזקק להיתר כניסה לישראל, אשר מונפק ע"י (קמ"ט) תעסוקה במינהל האזרחי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מעסיק של עובדים פלסטינים המועסקים בישראל.

השלבים לקבלת היתר בענף החקלאות, בענפי המלונאות, התעשייה והשירותים

 1. הגשת בקשה לקבלת היתר תעסוקה
 2. פתיחת תיק באגף שירות למעסיקים של רשות האוכלוסין
 3. שליחת קובץ להזמנת עובדים פלסטינים וקבלת רישיון עבודה בישראל

השלבים לקבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף הבניין

 • השלבים לקבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף הבניין הם דומים, למעט העובדה שקודם יש לפתוח תיק באגף שירות למעסיקים של רשות האוכלוסין ורק אחר כך להגיש בקשה לקבלת היתר.
 • למידע לגבי קבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף הבניין והמסמכים הנדרשים ראו כאן וכן מכסה לעובדים פלסטינים בענף הבניין
 • לעיון בנוהל הסדרת העסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין לחצו כאן .

ביטול רישיונות להעסקת עובדים זרים בישראל

 • מעסיק המעוניין לבטל את ההיתר להעסקת עובד פלסטיני הרשום על שמו, יפנה בבקשה למדור רשום. למידע נוסף ראו ביטול רישיונות לעובדים פלסטינים באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

חשוב לדעת

 • החל מיום 01.03.2020 ,פלסטיני שהוכר כקרבן סחר בבני אדם אשר שוהה בישראל כדין מכוח היתר שהייה "לצרכי רווחה" שהונפק לו על ידי המינהל האזרח רשאי לעבוד בישראל אצל כל מעסיק, ואין למעסיק חובה להסדיר העסקתו באמצעות אגף שירות למעסיקים .כמו כן, כל עוד פלסטיני שהוכר כקרבן סחר מתגורר בישראל במקלט לקרבנות סחר בבני אדם, לא חלה על המעסיק חובה לקבל היתר מאגף שירות למעסיקים לצורך העסקתו. למידע נוסף ראו העסקתם בישראל של פלסטינים שהוכרו כקרבנות סחר בבני אדם] רשות האוכלוסין וההגירה.
 • מעסיק המעוניין לקבל פרטי עובדים פלסטינים מקצועיים פנויים רשאי לפנות למינהל תיאום וקישור במשרד הביטחון בטלפון: 02-9977088.
 • לפניה מקוונת לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה בנושא העסקת עובדים פלסטינים לחצו כאן
 • למידע אודות הכתובת, מועדי קבלת קהל וכתובת האימייל של אגף שירות למעסיקים בערים השונות לחצו כאן.

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

פסקי דין

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים