אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

מעסיק המעוניין להעסיק עובד פלסטיני בישראל חייב לקבל היתר להעסקת העובד מאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
על מנת שההיתר יהיה תקף על המעסיק להעסיק את העובד במשרה מלאה ובהתאם לכל חוקי העבודה החלים בישראל
עובד פלסטיני המעוניין לעבוד בישראל נזקק להיתר כניסה , המונפק ע"י המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון וזאת בנוסף להיתר העסקה הנדרש מהמעסיק
למידע נוסף ראו מדריך בנושא העסקת עובדים פלסטינים בישראל באתר רשות האוכלוסין וההגירה


אזהרה
דף זה אינו מתייחס לפלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

בהתאם לסעיף 1יג' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 העסקתם בישראל של עובדים פלסטינים תושבי אזור יהודה ושומרון, מחייבת את המעסיק לקבל מאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה היתר להעסקת עובדים אלה.

 • ממשלת ישראל מתירה העסקת עובדים פלסטינים בענפי: בניין, חקלאות, מלונאות תעשייה ושירותים, מסעדנות ומוסדות סיעוד.
 • על כל עובד פלסטיני המועסק בישראל חלים חוקי העבודה הישראליים, חוק עובדים זרים וכן ההסכמים הקיבוצים וצווי ההרחבה החלים על אותו ענף, והוא זכאי לכל הזכויות הכלולות בהם.
 • מעסיק יכול לקבל היתר להעסקת עובד פלסטיני בתנאי שהוא מעסיק את עובדיו אלה‏ במשרה ‏מלאה ובהתאם לחוק ולצווי ההרחבה או ההסכמים הקיבוציים החלים על הענף שבו הוא מועסק.
 • הפרת אחד או יותר מתנאי ההיתר מהווה עבירה ועלולה להביא להטלת קנס מינהלי, הגשת כתב אישום, שלילת ההיתר ביטולו או הגבלתו.
 • ההיתר ניתן על שם המעסיק, והעובד כבול למעסיק בעל ההיתר. אסור למעסיק להעביר את העובד לעבודה אצל מעסיק אחר או להעסיקו באמצעות קבלן כוח אדם.
שימו לב
עובדים פלסטינים השוהים בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן להם במסגרת הליך איחוד משפחות, ועליו רשום "היתר זה מאפשר עבודה במדינת ישראל" ללא ציון שם מעסיק או ענף תעסוקה כלשהו, רשאים לעבוד אצל כל מעסיק ואין למעסיקו חובה לקבל היתר העסקה על מנת להעסיק עובד כאמור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מעסיק של עובדים פלסטינים המועסקים בישראל.

השלבים לקבלת היתר בענף החקלאות, בענפי המלונאות, התעשייה והשירותים

 1. הגשת בקשה לקבלת היתר תעסוקה
 2. פתיחת תיק באגף שירות למעסיקים של רשות האוכלוסין
 3. שליחת קובץ להזמנת עובדים פלסטינים וקבלת רישיון עבודה בישראל

השלבים לקבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף הבניין

 • השלבים לקבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף הבניין הם דומים, למעט העובדה שקודם יש לפתוח תיק באגף שירות למעסיקים של רשות האוכלוסין ורק אחר כך להגיש בקשה לקבלת היתר.
 • למידע לגבי קבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף הבניין והמסמכים הנדרשים ראו כאן וכן מכסה לעובדים פלשתינאים בענף הבניין
 • לעיון בנוהל הסדרת העסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין לחצו כאן .

ביטול רישיונות להעסקת עובדים זרים בישראל

 • מעסיק המעוניין לבטל את ההיתר להעסקת עובד פלסטיני הרשום על שמו, יפנה בבקשה למדור רשום. למידע נוסף ראו ביטול רישיונות לעובדים פלסטינים באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

פסקי דין

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

הערת עריכה
נראה לי שלפני ההטמעה של הכותרת (או אפילו במקומה) צריך הכניס את דברי החקיקה הספציפיים לערך הזה כמו הנהלים הספציפיים שהוזכרו והחוקים הספציפיים שהוזכרו . ומתחת לזה אפשר להוסיף לרשימת החקיקה המלאה בנושא העסקת עובדים פלסטינים.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17:55, 15 באוקטובר 2019 (IDT)


הרחבות ופרסומים

תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים