אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

כדי להעסיק עובד פלסטיני בישראל על המעסיק לקבל היתר להעסקת העובד מרשות האוכלוסין וההגירה (מלבד למקרים שיפורטו בהמשך)
ההיתר יהיה תקף בתנאי שהעובד יועסק במשרה מלאה
בנוסף, המעסיק צריך להגיש בקשה למתן רישיון עבודה בישראל עבור אותו עובד
עובד פלסטיני המועסק בישראל זכאי לכל הזכויות הניתנות לעובדים מכוחם של חוקי העבודה הישראליים
למידע נוסף ראו מדריך בנושא העסקת עובדים פלסטינים בישראל באתר רשות האוכלוסין וההגירה


העסקה בישראל של עובדים פלסטינים תושבי אזור יהודה ושומרון מחייבת את המעסיק לקבל היתר העסקה מאגף שירות למעסיקים (מת"ש) ברשות האוכלוסין וההגירה.

 • מעסיק שקיבל היתר מחויב להעסיק את העובד באופן ישיר ובלעדי אצלו ואסור לו להעביר או לנייד את העובד למעסיק אחר או לקבלן כוח אדם.
 • בנוסף להיתר ההעסקה, צריך לקבל עבור העובד רישיון עבודה וכניסה לישראל.
 • במקרים שיפורטו בהמשך אין חובה לקבל היתר להעסקת העובד.
אזהרה
הפרת תנאי ההיתר מהווה עבירה על החוק ועשויה להביא לביטול ההיתר או להגבלתו, לשלילת האפשרות לקבל היתר נוסף בעתיד ולהטלת קנס מנהלי והגשת כתב אישום נגד המעסיק.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מעסיקים ישראליים המעוניינים להעסיק עובד פלסטיני (מלבד למקרים שבהם אין חובה לקבל היתר להעסקת העובד, כפי שיפורטו בהמשך).
 • ניתן להעסיק בישראל עובדים פלסטינים בענפי העבודה הבאים בלבד: בניין, חקלאות, מלונאות, מסעדנות, סיעוד (במוסדות), תעשייה ושירותים.
 • היתר ההעסקה מותנה בכך שהעובד מועסק במשרה מלאה כפי שנקבע בחוק, בצו ההרחבה או בהסכם הקיבוצי החל על הענף שבו הוא מועסק.

שלבי ההליך

 • אם מעוניינים לקבל היתר להעסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין, יש לפתוח תחילה "תיק מעסיק" באגף השירות למעסיקים (ראו פרטים בהמשך) ולאחר מכן להגיש בקשה לקבלת היתר העסקה.
 • בשאר הענפים מגישים תחילה את הבקשה לקבלת היתר העסקה (ראו פרטים בהמשך) ולאחר מכן פותחים "תיק מעסיק".
 • השלב השלישי, בכל הענפים, הוא הגשת הבקשה למתן רישיון עבודה עבור העובד הפלסטיני (ראו פרטים בהמשך).

הגשת בקשה לקבלת היתר העסקה

פתיחת תיק באגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה

בקשה למתן רישיון עבודה בישראל

טיפ
מעסיק שמעוניין לקבל פרטי עובדים פלסטינים מקצועיים פנויים יכול לפנות למינהל תיאום וקישור במשרד הביטחון בטלפון: 02-9977088.

עובדים פלסטינים שאין חובה לקבל היתר להעסקתם

 • מעסיק ישראלי אינו נדרש לקבל היתר העסקה עבור עובד פלסטיני במקרים הבאים:
  1. עובד המועסק באזור יהודה ושומרון.
  2. עובד השוהה בישראל מכוח היתר שהייה שניתן לו במסגרת הליך איחוד משפחות ורשום עליו "היתר זה מאפשר עבודה במדינת ישראל" (ללא ציון שם של מעסיק או ענף תעסוקה ספציפי).
  3. עובד שהוכר כקרבן סחר בבני אדם:

ביטול רישיונות להעסקת עובדים פלסטינים

חשוב לדעת

 • עובד פלסטיני המועסק בישראל זכאי לכל הזכויות הניתנות על-פי חוקי העבודה הישראליים (כולל הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ענפיים), ככל שאר העובדים.

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

גורמי ממשל

פסקי דין

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים