אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

מעסיק המעוניין להעסיק עובד פלסטיני בישראל חייב לקבל היתר להעסקת העובד. ההיתר ניתן על שם המעסיק והוא מונפק על ידי מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה
עובד הפלסטיני המעוניין לעבוד בישראל נזקק להיתר כניסה לישראל, אשר מונפק ע"י המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון
ממשלת ישראל מתירה העסקת עובדים פלסטינים בענפי: בניין, חקלאות, מלונאות תעשייה ושירותים ולאחרונה אף הוקצו היתרים להעסקת עובדים בענף המסעדנות ובמוסדות סיעוד
תנאי לתוקף ‏ההיתר‏ להעסקת‏ עובדים ‏פלסטינים בישראל הוא העסקת העובדים אצל אותו מעסיק במשרה מלאה, ובהתאםלדיני העבודה החלים על כלל העובדים בישראל ‏


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

בהתאם לסעיף 1יג' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 העסקתם בישראל של עובדים פלסטינים תושבי אזור יהודה ושומרון,מחייבת את המעסיק לקבל ממדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירההיתר להעסקת עובדים אלה.

 • ההיתר ניתן על שם המעסיק, והעובד כבול למעסיק בעל ההיתר. אסור למעסיק להעביר את העובד לעבודה אצל מעסיק אחר או להעסיקו באמצעות קבלן כוח אדם.
 • יש להדגיש כי לצורך העסקת עובד פלסטיני בישראל, לא די בכך שלמעסיק יהיה היתר העסקה, שכן בנוסף לכך העובד עצמו נזקק להיתר כניסה לישראל, אשר מונפק ע"י מטה (קמ"ט) תעסוקה במינהל האזרחי. למידע נוסף ראו: נוהל תעסוקת עובדים פלסטינים בהתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון, המנהל האזרחי.
 • ערך זה מתמקד בהיתר הנדרש מהמעסיק להעסקת עובדים פלסטינים.
 • ממשלת ישראל מתירה העסקת עובדים פלסטינים בענפי: בניין, חקלאות, מלונאות תעשייה ושירותים ולאחרונה אף הוקצו היתרים להעסקת עובדים בענף המסעדנות ובמוסדות סיעוד .היתרי העסקה של עובדים פלסטינים בישראל ניתנים על ידי מדור תשלומים בבכפוף למכסות מרביות בענף הרלוונטי כפי שנקבעו על ידי ממשלת ישראל .
 • תנאי‏ לתוקף ‏ההיתר‏ להעסקת עובדים ‏פלסטינים בישראל הוא ‏שהמעסיק ‏מעסיק‏ את‏ העובדים‏ ‏ במשרה ‏מלאה ובהתאם לדיני העבודה החלים על כלל העובדים בישראל . על כל עובד פלסטיני המועסק בישראל חלים כללי חוקי העבודה הישראליים וכן ההסכמים הקיבוצים וווי ההרחבה החלים על אותו ענף. בנוסף חלים עליהם הוראות חוק עובדים זרים. למידע נוסף ראו: חדש:תנאי העסקה של עובדים פלסטינים.
 • הפרת אחד או יותר מתנאי ההיתר מהווה עבירה ועלולה להביא להטלת קנס מינהלי או הגשת כתב אישום ו/או לשלילה/ ביטול/ הגבלה/ סיוג ההיתר שניתן למעסיק להעסקת עובדים זרים.
 • עובדים פלסטינים השוהים בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן להם במסגרת הליך איחוד משפחות, ועליו רשום "היתר זה מאפשר עבודה במדינת ישראל" ללא ציון שם מעסיק או ענף תעסוקה כלשהו, רשאים לעבוד אצל כל מעסיק ואין למעסיקו חובה לקבל היתר העסקה על מנת להעסיק עובד כאמור.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל.
 • מעסיקים של עובדים פלסטינים המועסקים בישראל .

השלבים לקבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף החקלאות, בענפי המלונאות, התעשייה והשירותים:

השלבים לקבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף הבניין

 • השלבים לקבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף הבניין הם דומים, למעט העובדה שקודם כל לפתוח תיק במדור התשלומים של רשות האוכלוסין ורק אחר כך להגיש בקשה לקבלת היתר.
 • לקבלת מידע לגבי מכסות להעסקת עובדים בענף הבנין ראו: מכסה להעסקת עובדים בענף הבנין

ביטול רישיונות להעסקת עובדים זרים בישראל

 • מעסיק המעוניין לבטל את ההיתר להעסקת עובד פלסטיני הרשום על שמו, יפנה בבקשה למדור רשום. למידע נוסף ראו: ביטול רישיונות לעובדים פלסטינים באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

חשוב לדעת

במהלך כל אחד מהשלבים, ניתן לפנות למדורי התשלומים של רשות האוכלוסין באמצעות דואר אלקטרוני.

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

פסקי דין

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים == תודות ==-