אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

הממונה על הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), דחה בקשה של חייב שביקש לקבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון
הבקשה נדחתה משום ש97% מסכום החובות מהווים "תשלום עונשי" (חוב שנוצר בדרך מרמה) ולא ניתן לקבל בגינם הפטר בעתיד
נימוק נוסף לדחיית הבקשה הינו כי קבלת הצו לא תסייע לחייב לצאת ממצב של חדלות פירעון (אחד השיקולים למתן הצו)

פרטי פסק הדין

מס' תיק:
חסוי
תאריך:
15.06.2020

==

  • לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי) הוגשה בקשת חייב לקבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
  • במסגרת הבקשה, החייב ציין כי הוא חייב סכום כולל של 2,140,000 ש"ח לשלושה נושים: המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף (מע"מ).
  • במסגרת התצהיר שצירף לבקשה, החייב פירט את הנסיבות שהביאו להסתבכותו הכלכלית ובין היתר ציין כי הורשע בגין ביצוע עבירות מס ונגזרו עליו 5 שנות מאסר וכי היקף חובותיו עולים על 117,000,000 ש"ח.
  • לאור הסתירות בין המידע שצוין בבקשה לבין התצהיר, הפירוט הלקוי של אופן היווצרות החובות, היקף החובות ואי-צירוף המסמכים הנדרשים, הממונה דרש מהחייב לצרף אסמכתאות עדכניות בנוגע להיקף החובות לפני שתתקבל החלטה.
  • החייב הגיש את האסמכתאות הנדרשות והממונה בחן את הבקשה ודחה אותה.

החלטת הממונה

  • לאחר קבלת המסמכים הנדרשים ובחינת הבקשה, נמצא כי לפחות 97% מכלל החובות (כ-110,000,000 ש"ח) מוגדרים כ"תשלום עונשי" (חוב שנוצר בדרך מרמה) וכן חוב מזונות.
  • חובות אלו, לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מוגדרים כחובות שלא ניתן לקבל בגינם הפטר- פטור מהתשלום שלהם.

משמעות

  • במקרה שהחובות בגינם מבקשים לקבל צו פתיחת הליכים הם חובות המוגדרים כחובואין מקום לתת צו פתיחת הליכים (פשיטת רגל) וניהול הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) כאשר מדובר בחובות שמלכתחילה נקבע בחוק.
  • לא יינתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון במקרה שבו מתן הצו לא יסייע לחייב לצאת ממצב של חדלות פירעון.
הערת עריכה
לבדוק לשנות את השם של הערך ל "דחיית בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון מהסיבה שלא ניתן לקבל הפטר בעתיד בגין החובות שהוצהרו" ..
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:24, 1 ביולי 2020 (IDT)

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים