אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

על המעסיק לאסוף את עובדיו הפלסטינים ממחסום הכניסה לישראל, ולהסיעם על חשבונו מהמחסום למקום העבודה, ובתום יום העבודה להסיעם חזרה למחסום
כאשר העובדים זקוקים לתחבורה כדי להגיע מביתם למחסום, על המעסיק לשלם לעובד החזר הוצאות נסיעה עבור נסיעה זו
החל מ-01.02.2016 גובה ההחזר הוא עד 22.60 ש"ח ליום (26.40 ש"ח לפני כן) או לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי", לפי הזול מביניהם
למידע נוסף, ראו החזר הוצאות נסיעה וכן צו הרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים


על המעסיק חלה חובה להסיע את העובדים הפלסטינים על חשבונו ממחסום הכניסה לארץ למקום העבודה וחזרה, ולשלם החזר הוצאות נסיעה עבור הנסיעה מביתו של העובד ועד למחסום.

 • על מעסיק לאסוף את העובדים הפלסטינים המועסקים על ידו מאחד המחסומים בכניסה למדינת ישראל, ולהסיע את העובדים על חשבונו מהמחסום למקום העבודה וכן להחזירם למחסום בתום יום העבודה.
 • לרשימת המחסומים כמפורט בצו יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה לחצו כאן.
 • כאשר העובדים זקוקים לתחבורה כדי להגיע מביתם למחסום, על המעסיק לשלם לעובד דמי נסיעה עבור נסיעה זו.
 • החל מ-01.02.2016 גובה ההחזר הוא עד 22.60 ש"ח ליום (26.40 ש"ח לפני כן) או לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי", לפי הזול מביניהם.

מי זכאי?

 • כל עובד פלסטיני זכאי להסעה על חשבון המעסיק ממחסום הכניסה לישראל עד למקום העבודה וחזרה.
 • כל עובד פלסטיני הזקוק לתחבורה כדי להגיע מביתו למחסום זכאי להחזר הוצאות נסיעה על פי הדין .
  • על פי פסיקת בית הדין לעבודה, עובד המתגורר במרחק של 500 מטרים לפחות ממקום עבודתו ייחשב כמי שזקוק לתחבורה, ולכן יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה.
  • אין צורך לבדוק אם קיימת תחבורה ציבורית בפועל ממקום מגוריו של העובד למחסום או אם בפועל נסע העובד למחסום ברכבו, באוטובוס, באופניים או לעתים צעד רגלית. כל שנדרש לבדוק הוא אם העובד זקוק לתחבורה על פי אמות מידה אובייקטיביות של מרחק בין מקום המגורים למחסום הכניסה לישראל.
  • עובד המתגורר במרחק הקצר מ-500 מטרים מהמחסום , שהוא מרחק הליכה סביר, נחשב ברוב המקרים כמי שאינו זקוק לתחבורה, אולם גם במקרים כאלה עשוי העובד להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה אם יוכיח כי הוא זקוק לתחבורה, למשל בשל היותו מוגבל בניידות.
  • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, העובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה גם אם לא השתמש בפועל בתחבורה הציבורית.

החזר הוצאות נסיעה

 • על פי צו הרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה החל מ-01.02.2016 גובה ההחזר עבור הוצאות נסיעה ליום הוא עד ל- 22.60 ש"ח ליום (26.40 ש"ח לפני כן) או לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" במידה ויש, לפי הזול מביניהם.
 • יש להכפיל את מספר ימי העבודה בפועל של העובד בעלות היומית של הנסיעה מביתו למחסום ועד לסכום ההחזר ליום.
 • אם יש כרטיס חופשי -חודשי, המעסיק רשאי לתת החזר הוצאות נסיעה כולל עבור כל הנסיעות באותו חודש על-ידי תשלום גלובלי בשווי של עלות כרטיס חופשי-חודשי.
 • למידע נוסף ראו החזר הוצאות נסיעה .
טיפ
הסכום שנקבע בצו הוא סכום ההחזר המקסימלי שעל מעסיק לשלם עבור יום עבודה, גם אם העובד הוציא בפועל סכום גבוה יותר באותו יום

הליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק ,
 • אין צורך להגיש קבלות או חשבוניות על-מנת לקבל החזרי נסיעות.
 • במקרה של הפרת הזכות ואי מתן החזר נסיעות על-ידי המעסיק, ניתן להגיש תביעה משפטית בבית הדין האזורי לעבודה כנגד המפר.
 • תקופת ההתיישנות של תביעה שעניינה החזר הוצאות נסיעה היא 7 שנים, וניתן לתבוע החזר הוצאות נסיעה באופן רטרואקטיבי עבור 7 שנים שקדמו למועד התביעה.

ארגוני סיוע

תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

גורמי ממשל

תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים