אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

הפטר הוא מצב שבו אדם המצוי בהליכי חדלות פירעון, מקבל פטור מתשלום יתרת חובות העבר שהביאו לפתיחת ההליכים
ההפטר ניתן על-ידי בית המשפט והוא יכול להינתן על כל החובות, חלקם, או רק אם יתקיימו תנאים מסוימים
ההפטר לא חל על חובות מסוימים כגון תשלומים עונשיים (קנסות, פיצויים וכו'), חובות שנוצרו כחלק מביצוע עבירות וכו'
ההפטר חל על חובותיו של החייב בלבד והוא לא משפיע על חובותיהם של אחרים, כגון הערבים של החייב
במקרים מסוימים, בית המשפט מוסמך לבטל הפטר שניתן
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
הערת עריכה
לשים לב שהחוק לא משתמש במונח "צו הפטר" (כמו בפשיטת רגל) אלא ב"הפטר", כאשר הוא ניתן או עם תום תקופת התשלומים שנקבעה או כחלק מצו לשיקום כלכלי שניתן הפטר לאלתר
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:07, 18 ביוני 2019 (IDT)

חובות עליהם לא חל ההפטר

ביטול ההפטר

השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו עולה על 150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
+
הצעת הממונה לתכנית לשיקום כלכלי
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר
הערת עריכה
האם הממונה יכול לתת הפטר לאלתר? ואם הוא נותן איך מערערים על זה או אם לא ניתן אם יש אפשרות לערער על זה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:02, 18 באוגוסט 2019 (IDT)

השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו נמוך מ-150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
ישיבת הסדר תשלומים
או
(אם לא גובש הסדר תשלומים):

צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר

חקיקה ונהלים