אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

המטרה העיקרית בהליכי חדלות פירעון, היא קבלת הפטר לאחר עמידה בתנאי הצו לשיקום כלכלי, ככלל, לאחר 3 שנים
עם זאת ישנם מקרים בהם בית המשפט או הממונה על הליכי חדלות פירעון, רשאים לתת הפטר לאלתר (מיידי)
ישנם חובות אשר ההפטר לא חל עליהם
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.

המטרה העיקרית של האדם עם החובות בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, היא קבלת הפטר (פטור מחובות), ככלל, לאחר 3 שנים בהן עמד בתנאים שנקבעו על-ידי בית המשפט במסגרת צו לשיקום כלכלי, כדי לאפשר לו לפתוח דף חדש ולהשתלב בחיי הכלכלה.

  • עם זאת, ישנם מקרים, בהם ביהמ"ש ייתן לאדם עם החובות הפטר לאלתר (מיידי) יחד עם מתן הצו לשיקום כלכלי.
  • ישנם חובות אשר לא ניתן לקבל עליהם הפטר וישנם מצבים בהם ביהמ"ש רשאי לבטל את ההפטר שניתן.

התנאים לקבלת הפטר לאלתר

  • כאשר דמי המחיה הדרושים לאדם עם החובות נמוכים יותר מכושר ההשתכרות שלו, יינתן הפטר באופן מיידי.
הערת עריכה
אולי לעשות ערך או התייחסות לכושר השתכרות ולדמי מחיה, חוזר במספר מקומות, גם בשלב מתן צו לפתיחת הליכים
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:40, 30 ביולי 2019 (IDT)

חובות אשר ההפטר לא חל עליהם

  • על החובות הבאים, ככלל, לא ניתן לקבל הפטר:
    • תשלום עונשי- סכום כסף (קנס, עיצום כספי וכו') אשר הוטל על האדם עם החובות ע"י רשות מנהלית או שיפוטית עקב הפרה של חוק.
    • חוב שנוצר כחלק מפעילות לא חוקית- כאשר החוב נוצר במרמה או שהוא נובע מעבירת גניבה, או עבירת מין או אלימות חמורה.
    • חוב מזונות- שהוטל על האדם עם החובות במסגרת פסק-דין.
שימו לב
בית המשפט רשאי, בנסיבות חריגות המצדיקות זאת, לקבוע כי גם על חובות אלו (כולם, חלקם או בתנאים מסוימים), יחול ההפטר

ביטול ההפטר

חשוב לדעת

השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו עולה על 150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
+
הצעת הממונה לתכנית לשיקום כלכלי
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר
הערת עריכה
האם הממונה יכול לתת הפטר לאלתר? ואם הוא נותן איך מערערים על זה או אם לא ניתן אם יש אפשרות לערער על זה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:02, 18 באוגוסט 2019 (IDT)

השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו נמוך מ-150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
ישיבת הסדר תשלומים
או
(אם לא גובש הסדר תשלומים):

צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר

חקיקה ונהלים