אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

ייבוא אישי הבאת סחורות או מוצרים לארץ לצורך שימושו האישי של אדם
השאלה אם מוצר מיובא חייב במס נקבעת לפי ערך המוצר
לפרטים ראו אתר רשות המסים


יבוא אישי

 • המושג יבוא אישי מתייחס ליבוא סחורות או מוצרים ("טובין"), שנועדו לשימושו האישי הפרטי של האדם, ומיובאים בכמות סבירה לשימוש עצמי.
 • יבוא סחורות או שירותים לשימושו העצמי של עסק ו/או למסחר – ייחשב כיבוא מסחרי ולא כיבוא אישי.
 • יבוא אישי יכול להיעשות במכולה בים, במשלוח אווירי, כחבילת דואר או בכניסה לישראל באולמות הנוסעים בכל מעברי הגבול.
 • כל אדם רשאי לייבא ייבוא אישי מחו"ל מוצרים וסחורות ("טובין"), בתנאים הבאים:
  • המוצרים אינם אסורים בייבוא לישראל – לרשימת המוצרים האסורים בייבוא ראו כאן.
  • במקרה שנדרש אישור או רישיון ייבוא – יש לפנות לרשות המוסמכת, וראו בהמשך.
 • אדם הרוכש מוצר או סחורה מחו"ל ומביא אותם לארץ באמצעות חברת הדואר או חברות בלדרות עשוי להיות מחויב במיסי ייבוא הכוללים מכס, מס קניה ומע"מ המוטלים על המוצרים.

אחריות מזמין חבילה בדואר בנוגע להצהרה על פרטי החבילה ובדיקת פקיד המכס את החבילה

 • בהתאם לחוק, רשות המכס יכולה להחרים ("לחלט") חבילות אשר הגיעו מחו"ל באמצעות הדואר, ושאינן תואמות את האמור לגביהם בהצהרת הייבוא או בתווית של חבילת הדואר.
 • במקרה של הצהרה כוזבת, רשות המסים רשאית להחרים את החבילה או להטיל קנס על מזמין החבילה כתנאי לקבלת החבילה.
אזהרה
החילוט יתבצע גם אם מזמין החבילה לא ידע שההצהרה או התווית אינן נכונות. על כן, מומלץ, במיוחד למי שרוכש מוצרים באמצעות האינטרנט, לוודא עם ספק המוצרים כי ההצהרה על גבי החבילה תואמת את המוצרים המצויים בחבילה, וכי הפרטים המופיעים לגבי עסקת הרכישה, לרבות מחיר המוצרים, נכונים.
 • פקיד המכס רשאי לפתוח ולבדוק חבילות ולהעריך את המוצרים, גם ללא נוכחות הנמען, אך בנוכחות פקיד הדואר.
 • האחריות על שלמות החבילה חלה על חברת דואר ישראל, ואם נגרם נזק לחבילה, יש לפנות למחלקה לפניות הציבור של חברת דואר ישראל.
 • חבילה שהגיע באמצעות חברת בלדרות תיבדק בנוכחות מזמין החבילה, נציגו או נציג חברת הבלדרות, ואם נגרם נזק לחבילה, יש לפנות לחברת הבלדרות.
 • פקיד המכס רשאי לבדוק את החבילה גם ללא נוכחות מזמין החבילה או הנציגים, אם יש לו חשש כי החבילה מכילה מוצרים מתכלים, מוצרים אסורים בייבוא או מוצרים מסוכנים.

אופן חישוב המס על ייבוא אישי באמצעות הדואר או חברת בלדרות

 • השאלה האם סחורה או מוצר חייבים במס תיבדק בהתאם לערך הסחורה או המוצר, לפירוט ראו בהמשך.
 • אחוז המס אותו יש לשלם ייקבע בהתאם לערך הסחורה או המוצר, אך אם נקבע כי יש לשלם מס, האחוז שנקבע ישולם מתוך ערך הסחורה או המוצר, בתוספת דמי המשלוח לארץ והביטוח, אם חל.
דוגמה
 • מקרה ראשון: נעליים שערכן 480 דולר ועלות המשלוח הינה 60 דולר. שיעור המס אותו יש לשלם ייקבע בהתאם לערך הנעליים עצמן ויעמוד על 17%. עם זאת, סכום המס אותו יש לשלם יחושב מתוך הסכום הכולל של ערך הנעליים בתוספת עלות המשלוח. כלומר, סכום המס יהיה 17% מתוך הסכום הכולל של 540 דולר.
 • מקרה שני: נעליים שערכן 520 דולר ועלות המשלוח הינה 20 דולר. גם כאן אחוז המס יקבע בהתאם לערך הנעליים, ובמקרה זה יעמוד על 31%. גם במקרה זה החיוב במס יחול על ערך הנעליים בתוספת דמי המשלוח, ויחושב כ-31% מתוך הסכום הכולל של 540 דולר.
 • כלומר, למרות שהסכום הכולל ממנו יחושב המס זהה בשני המקרים, קיים הבדל באחוז המיסוי, וזאת משום שערך המוצר במקרה השני גבוה יותר מערך המוצר במקרה הראשון.
 • במקרה שלא ניתן להפריד את עלות המשלוח והביטוח מערכו של המוצר, שיעור המס יחושב על פי ערך החבילה כולה.
דוגמה
משלוח נעליים שיוצהר עליו כי ערכו "540 דולר כולל הובלה וביטוח" יהיה חייב בתשלום מס בשיעור של 31% מתוך סך של 540 דולר, גם אם ערכן של הנעליים הנו 480 דולר, דבר שלכאורה היה מחייב במיסוי נמוך יותר, ועלות המשלוח הינה 60 דולר.

שיעורי המס בהתאם לערך המוצר או הסחורה המיובאים

הערת עריכה
יש באתר הפניה, לא ברור לי איך משתמשים בזה, לא חושבת שהמשתמש הסביר יבין...
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 14:14, 13 ביוני 2018 (IDT)

יבוא משלוח שערך המוצרים הכלולים בו הינו עד 75 דולר

 • משלוח המכיל מוצרים שערכם הכולל עד 75 דולר פטור לחלוטין ממסי יבוא.
 • חישוב ערך המוצרים לא כולל הובלה וביטוח, בתנאי שהם מחושבים בנפרד מערך המוצרים. אם לא ניתן להפריד בין העלויות השונות, החישוב ייעשה בהתאם לסכום הכולל.
דוגמה
משלוח בגדים שערכם הכולל 65 דולר ודמי המשלוח החלים הם בסך 20 דולר. הסך כולל של החבילה הוא 85 דולר, אך משום שניתן להפריד בין ערך הבגדים, שהינו פחות מ-75 דולר, לבין עלויות המשלוח, החבילה תהיה פטורה מתשלום מסים.
 • לתשומת לב: שתי חבילות או יותר שיישלחו מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, ומסי היבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל המוצרים יחד.
 • הפטור אינו חל על מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים.

יבוא משלוח שערך המוצרים הכלולים בו הינו 75-500 דולר

 • משלוח המכיל מוצרים שערכם הכולל הוא 75-500 דולר פטור מתשלום מכס בלבד, וחייב בתשלום מע"מ ומס קניה אם חל (מס קניה חל לדוגמא על: טלוויזיות, חלקי חילוף לרכב ועוד)
 • הפטור ממכס אינו חל על מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים.
הערת עריכה
אם בחבילה יש לי ג מוצרי טבק וגם בגדים, האם מפרידים ביניהם לצורך חחישוב המס?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:09, 13 בספטמבר 2018 (IDT)
 • חישוב ערך המוצרים לא כולל הובלה וביטוח, בתנאי שהם מחושבים בנפרד מערך המוצרים. אם לא ניתן להפריד בין העלויות השונות, החישוב ייעשה בהתאם לסכום הכולל.
 • שיעור המס החל מחושב לפי ערך החבילה בתוספת דמי המשלוח והביטוח אם ישנם.
דוגמה
 • נעליים שערכן בין 75 ל-480 דולר יחוייבו במע"מ בשיעור 17%. אם לא קיימים דמי משלוח וביטוח, שיעור המע"מ יחושב מתוך ערך הנעליים בלבד.
 • נעליים שעלותן 480 דולר ועלות המשלוח והביטוח עליהן עומדת על 40 דולר, עדיין יחוייבו ב-17% בלבד, אך שיעור זה יחושב מתוך ערך הנעליים בתוספת דמי המשלוח (520 דולר).
 • חלקי חילוף לרכב בטווח מחירים זה מחוייבים בשיעור מס אחיד וכולל של 39.2%.
הערת עריכה
זה מע"מ מכס? מס קניה? האם זה כולל הכל ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:13, 13 בספטמבר 2018 (IDT)
 • עם זאת, על אביזרי הרכב הבאים עליהם חלה חובת תשלום מע"מ בלבד:
  • פנסים לרכב
  • מגבים לשמשות וחלקיהם
  • צמיגים
  • מושב בטיחות לתינוק/ילד המותקן ברכב והבסיס למושב
  • כריות אויר
  • דסקיות בלם, תופי בלם, רפידות בלם מורכבות
  • מערכות ABS
  • גלאי נסיעה אחורית (רוורס)
  • שסתומים לצמיגים
 • לתשומת לב: שתי חבילות או יותר שיישלחו מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, ומסי היבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל המוצרים יחד.

יבוא משלוח שערך המוצרים הכלולים בו הינו 500-1000 דולר

 • מוצרים שערכם 500-1000 דולר חייבים בתשלום מע"מ וכן, במכס ובמס קנייה (אם חלים), על פי הקבוע בצו תעריף המכס.
 • שיעור המס החל מחושב לפי ערך החבילה בתוספת דמי המשלוח והביטוח אם ישנם.
 • לדוגמה, על נעליים שערכם בין 480 ל-1,000 דולר, יחולו מסים בגובה כולל של 32.2%.
הערת עריכה
לא מבינה מאיפה המספר של 32.2% וגם הדוגמה לא ברורה לי, נעליים בפחות מ-500 לא אמור להיות כאן
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 14:14, 13 ביוני 2018 (IDT)

יבוא משלוח של טבק ואלכוהול וכן משלוח שערך המוצרים הכלולים בו הינו מעל 1,000 דולר

 • מוצרים שערכם מעל 1,000 דולר או משלוח של טבק, סיגריות, כוהל, ומשקאות משכרים בכל סכום שהוא, יהיו חייבים בתשלום מע"מ וכן, במכס ובמס קנייה (אם חלים) כפי שמשולם על ידי יבואן שמייבא בייבוא מסחרי.
 • שיעור המס החל מחושב לפי ערך החבילה בתוספת דמי המשלוח והביטוח אם ישנם.
הערת עריכה
אם הבנתי נכון אלהוכול וטבק לא פטורים ממס בכל מקרה (גם במחירים נמוכים יותר) אז מדוע הכותרת מתיחס רק למעל 1000 דולר? אם אני מבין נכון ממה שכתבת אז למעשה אלכלוהול וטבק תמיד יחוייבו בתששלום מעמ מכס ומס קניה כפי שמשולים ל ידי ייבואן לא?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:16, 13 בספטמבר 2018 (IDT)

מתנות ופריטים משומשים

 • פריטים שנשלחו כמתנה ללא תמורה כספית מצד הנמען או פריטים משומשים, יחויבו במס כאמור לעיל בהתאם לערך המשלוח, על פי מחיר מוצהר/המצוין בחשבונית ובתוספת עלויות נוספות.
 • יובהר כי המכס רשאי לבדוק את הערך המוצהר ובמקרים שונים, לפסול את הערך המוצהר ולקבוע ערך חלופי, לפרטים נוספים ראו חלק 2.5 לנוהל הערכת מוצרים ביבוא אישי.

תשלום וערעורים

אופן תשלום המסים החלים

 • מס על חבילות הנשלחות בדואר רגיל ישולמו בסניף הדואר בעת קבלת החבילה.
 • מס על חבילות הנשלחות בדואר מהיר (EMS) או באמצעות חברות בלדרות משולמות על ידי חברת הבלדרות, והמסים נגבים מהמזמין בעת מסירת החבילה בבית הלקוח, על ידי השליח.
 • במקרים חריגים יידרש הנמען להגיע לבית המכס ולשחרר את המוצרים בעצמו. לדוגמא, אם היבואן נדרש להשלים פרטים לגבי המוצרים המיובאים.
 • חשוב: חברת דואר ישראל וחברות הבלדרות גובות, ככלל, עבור שירות זה עמלה, בנוסף לעלות השילוח. כל ההשגות או הערעורים או הבירורים לגבי עמלות חברת הדואר או חברות הבלדרות, יש להפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה המשלחת.

השגות וערעורים על תשלום המס

 • חבילה שהגיעה באמצעות הדואר:
  • ניתן להגיש בקשה לבירור על עצם הדרישה לתשלום מסים או על גובה המסים.
  • הבקשה תוגש בסניף או בסוכנות הדואר, לפני שחרור החבילה ותשלום המסים.
  • ניתן להגיש את הבקשה בסניף הדואר בו נמצאת החבילה (על גבי טופס של חברת דואר ישראל) או לשלוח את הבקשה באמצעות טופס בקשה לבירור דרישת תשלום מסים ליחידת מכס דואר חבילות, בציון כל פרטי החבילה.
  • מגיש הבקשה רשאי לבקש בטופס הערעור להיות נוכח בעת בדיקת החבילה בתהליך הבירור.
 • משלוח המבוצע באמצעות חברת בלדרות:
  • ניתן להגיש ערעור רק לאחר שמזמין החבילה שילם את המיסים לחברת השילוח ובהצגת חשבונית תשלום.
  • הבירור ייעשה מול יחידת התפ"ג (תביעות, פקדונות וגרעונות) בבית מכס נתב"ג, בטל': 03-9751172/71.
  • הבירור יעשה בכתב בפקס ולא בטלפון, בפקס שמספרו: 03-9751183.

פריטים שייבואם מותנה באישור הרשות המוסמכת

 • ישנם פריטים שייבואם מותנה בעמידה בקריטריונים, הנקבעים מעת לעת על ידי הרשויות המוסמכות. לעתים, יידרש גם אישור או רישיון יבוא פרטני.
 • לפיכך, מומלץ לפני הייבוא לבדוק עם הרשות המוסמכת הרלוונטית את הקריטריונים התקפים וכן, את הצורך בקבלת אישור או רישיון ייבוא.
 • להלן פירוט הרשויות המוסמכות ביחס למוצרים המיובאים באופן תדיר:
מוצרים רשות כתובת טלפון פקס המשך טיפול
מוצרי תקשורת, מוניטורים לתינוקות, טלפונים חכמים (כאשר הייבוא הוא של ארבעה מכשירים ומעלה), שלטים, וכיו"ב משרד התקשורת מגדל שלום קומה 9 רח' אחד העם 9 תל אביב 03-5198282 או 03-5198113 03-5198103
צמחים וזרעים ועוד משרד החקלאות, השירותים להגנת הצומח בית דגן, קבלת קהל במשרד יום ד' 08:30-15:00 03-9681587 03-9681599
חלקי חילוף לרכב משרד התחבורה רח' בנק ישראל 5, בניין ג'נרי ת.ד 867 ירושלים 91008 03-5657117 03-5618260
מוצרי מזון ותוספי תזונה משרד הבריאות, שירות המזון רחוב הארבעה 12,תל אביב 64739 08-6241010 02-5655972
קסדות, מנגל המופעל באמצעות גז מכון התקנים רח' חיים לבנון 42 תל אביב 69987 03-6465164
 • להבהרות נוספות בעניין פריטים שיבואם מותנה בקבלת אישור, יש לפנות לאתר משרד הכלכלה או בטלפון 2990*.

החזרת או החלפת פריטים מיובאים המוחזרים לחו"ל

 • מי שייבא מוצרים, שילם את מלוא המסים החלים עליהם ולאחר מכן מבקש להחזירם או להחליפם בשל פגם או אי-התאמה, ה רשאי להחזירם לספק ולאחר ההחזרה לפנות בבקשה להחזר המסים.
 • הבקשה תוגש ליחידת דואר חבילות הקרובה לאזור מגוריו של מבקש ההחזר.
 • אם החבילה הגיעה באמצעות חברת שילוח בינ"ל יש להגיש את הבקשה במחלקת תפ"ג (תביעות, פקדונות, גרעונות) בבית המכס בנמל התעופה בן גוריון, טל: 03-9751171/72 פקס: 03-9751183

מסמכים ופרטים שיש לצרף לבקשה

 • הבקשה להחזר מסים תכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • כל פרטי המוצרים, הנימוקים לבקשה להחזר, לרבות הסבר מדוע המוצרים הוחזרו לחו"ל וכן
  • פרטי ההתקשרות של הפונה: שם מלא, ת.ז, כתובת ומספר טלפון.
  • קבלה על תשלום המסים בציון מספר הצהרת היבוא.
  • התכתבות עם הספק וכל האסמכתאות הנוגעות להחזרת המוצרים לספק.
  • אסמכתא המעידה על זיכוי שניתן מאת הספק או להחלפת המוצרים שהוחזרו לספק ומוצרים אחרים מאותו הספק.
  • מסמכי ייצוא- רשימון ייצוא ובקשה לבדיקה פיזית או כתב משלוח של הדואר כמפורט להלן.
  • כל מסמך אחר בהתאם לדרישת רשות המסים לפי שיקול דעתה ובהתאם לצורך.
 • החזר המסים מותנה בעמידה בתנאים המפורטים להלן:
  • המוצרים לא יובאו בצובר.
   הערת עריכה
   יבוא בצובר... לא הצלחתי להבין מה זה
   הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 16:09, 13 ביוני 2018 (IDT)
  • הוכח כי לא נעשה שימוש במוצרים, למעט שימוש שגרם לגילוי הפגם או אי ההתאמה והיה הכרחי לצורך גילוי הפגם או אי ההתאמה.
  • המוצרים הוחזרו לא יאוחר מ-6 חודשים לאחר ייבואם, והוכח כי אכן הוחזרו במועד.
  • הוכח כי המוצרים שיובאו זהים למוצרים שיוצאו.
 • אם ערכם של המוצרים אינו עולה על 200$ אין צורך ברשימון יצוא כמפורט להלן, ויש לצרף לבקשה להחזר מסים כתב משלוח של הדואר.

רשימון ייצוא עבור פריטים שערכם עולה על 200 דולר

 • אם ערכם של המוצרים עולה על 200 דולר יש להפיק רשימון ייצוא בעת יצוא המוצרים, ביחידת מכס דואר חבילות או באמצעות סוכן מכס.
  הערת עריכה
  לא מצאתי היכן ניתן להפיק רשימון ייצוא
  הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 16:09, 13 ביוני 2018 (IDT)
 • ברשימון היצוא יוצהר כי מדובר בייבוא מוחזר.
 • כמו כן, יש למלא יחד עם רשימון היצוא טופס מכס 87 לבקש בדיקה פיזית בעת היצוא.

פרטי בתי המכס בארץ

עיר כתובת טלפון פקס המשך טיפול
תל אביב דרך ההגנה 137, יד אליהו, תל אביב 03-9421730 03-9421733
ירושלים מרכז שטנר, גבעת שאול ב', ירושלים 91999 02-6526193 02-6511589
חיפה שד' פל-ים 19, שקמונה, ת.ד. 245, חיפה 31999 04-8664130 02-6669803
אילת הדואר המרכזי, הקניון האדום, אילת 83100 08-6326476 08-8669702

חשוב לדעת

 • האוכלוסיות הבאות עשויות להיות זכאיות להקלות בייבוא אישי:
  • חיילים או קצינים בודדים
  • עולים חדשים
  • סטודנטים חוזרים או תושבים חוזרים

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים