אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

החל מיום 29.10.2020 עובד אשר שהה בבידוד עקב חשש להדבקות בנגיף ה"קורונה" או בשל חובת בידוד של ילדו, ודיווח על כך למשרד הבריאות זכאי לתשלום דמי בידוד ממעסיקו עבור ימי היעדרותו מהעבודה
העובד אינו זכאי לתשלום דמי בידוד עבור יום היעדרותו הראשון (אלא אם כן חל עליו הסכם מיטיב), אך יכול לזקוף את יום ההיעדרות על חשבון ימי החופשה הצבורים
המעסיק ינכה לכל היותר 4 ימי מחלה מימי המחלה הצבורים של העובד בגין הימים שבהם נעדר העובד ושולמו לו בעדם דמי בידוד
עובד שנכנס לבידוד בשל הגעתו מחו"ל אינו זכאי לדמי בידוד (אלא אם נסע לחו"ל מטעם המעסיק), ועובד הנמצא בבידוד בשל היותו חולה מאומת יהיה זכאי לדמי מחלה ולא לדמי בידוד
מעסיק ששילם דמי בידוד זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי החזר על חלק מהתשלום ששילם לעובד


החל מיום 29.10.2020 עובד אשר שהה בבידוד עקב חשש להדבקות בנגיף ה"קורונה" או בשל חובת בידוד של ילדו, זכאי מעסיקו לתשלום דמי בידוד עבור ימי היעדרותו מהעבודה, בתנאי שדיווח למשרד הבריאות על הבידוד והמציא למעסיק העתק מהדיווח.

 • ככלל, העובד אינו זכאי לתשלום דמי בידוד עבור יום היעדרותו הראשון (אלא אם כן חל עליו הסכם מיטיב) וינוכה לו יום מחלה בגין היעדרו ביום זו . עם זאת העובד יכול לבחור כי היעדרות ביום הראשון תהיה על חשבון ימי החופשה הצבורים העומדים לרשותו, ואז הוא יקבל תשלום שכר עבור יום זה.
 • המעסיק זכאי להחזר חלקי עבור התשלומים ששילם לעובד במהלך היעדרותו. ההחזר ישולם לו על ידי המוסד לביטוח לאומי.
שימו לב
עובדים השוהים בבידוד עקב חזרתם מחו"ל אינם זכאים לתשלום דמי בידוד בגין ימי היעדרותם מהעבודה, אלא אם הנסיעה לחו"ל היתה מטעם המעסיק או שהם עובדים זרים שחזרו לישראל מארץ מוצאם כדי לעבוד אצל אותו מעסיק.
 • אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק.
 • עובדים השוהים בבידוד בגין היותם חולים מאומתים אינם זכאים לתשלום דמי בידוד כמפורט להלן, אלא זכאים לתשלום דמי מחלה מהמעסיק.
 • עד ליום 28.10.2020, עובד שנאלץ להיעדר מעבודתו כי הוא או ילדו נדרשו לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה נחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה והיה זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם למכסת [ימי המחלה הצבורים לזכותו. למידע נוסף ראו ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שוהים בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה.

מי זכאי?

 • עובד השוהה בבידוד ועונה על התנאים הבאים:
  1. השהייה בבידוד היא עקב חשש להידבקות של העובד בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד (מכל סיבה) של ילדו של העובד (בתנאי שגילו של הילד אינו עולה על 16 או שילדו הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי)
   • עובד שנמצא בבידוד בשל היותו חולה מאומת (ולא עקב חשש להידבקות) זכאי לנצל ימי מחלה ולקבל דמי מחלה מהמעסיק.
  2. סיבת הבידוד אינה הגעתו של העובד לישראל ממדינה אחרת, אלא אם הנסיעה לחו"ל היתה מטעם המעסיק, או שהוא עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו בתקופה שבין 29.04.2020 ל- 29.10.20 והוא חזר לישראל כדי לעבוד אצל אותו מעסיק.
  3. העובד מסר למשרד הבריאות דיווח על הבידוד באמצעות מילוי טופס מקוון למי שחזר מחו"ל או טופס מקוון למי שבא במגע עם חולה מאומת והמציא למעסיקו העתק מהדיווח.
   • למרות זאת - עובד אשר שהה בבידוד כאמור בין התאריכים 29.10.2020 - 19.11.2020, יהיה זכאי לתשלום גם אם הוא לא מסר על כך דיווח למשרד הבריאות ולא המציא למעסיק העתק.
  4. העובד לא עבד בתקופת הבידוד ולא קיבל שכר בתקופה זו.
הערת עריכה
האם עובד זכאי לדמי בידוד רק אם שהה בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו, או די בכך שהילד בבידוד וההורה נשאר להגיח עליו? או כשילד נשאר בבידוד יש חובה שגם ההורה יהיה בבידוד?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:12, 22 בנובמבר 2020 (IST)
הערת עריכה
כשהילד בבידוד אין חוה אוטומטת של ההורה להיכנס לבידוד.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:39, 23 בנובמבר 2020 (IST)

תהליך מימוש הזכות

גובה התשלום וניכוי ימי מחלה או חופשה

 • עבור היום הראשון להיעדרות לא יקבל העובד תשלום כלשהו וינוכה לו יום מחלה אחד מרשימת ימי המחלה הצבורים לזכותו. למרות זאת:
  • אם לפי הסכם העבודה עם העובד, המעסיק משלם דמי מחלה כבר מהיום הראשון להיעדרות, יקבל העובד תשלום שכר רגיל עבור יום ההיעדרות הראשון
  • אם יבחר העובד שהיעדרות ביום זה תהיה על חשבון ימי החופשה השנתית הצבורה שלו ולא על חשבון ימי מחלה, ישולמו לו דמי חופשה (בגובה השכר הרגיל ללא הוצאות נסיעה).
 • עבור ימי ההיעדרות האחרים יקבל העובד דמי בידוד בגובה שכרו הרגיל, והמעסיק ינכה את ימי ההיעדרות הללו ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד, כאשר לכל היותר ינכה המעסיק 4 ימי מחלה (גם אם מספר ימי ההיעדרות היה גבוה יותר).
דוגמה
 • עובד חודשי מועסק 5 ימים בשבוע, ושכרו היומי עומד על 250 ש"ח.
 • העובד שהה 14 ימים בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה, ונעדר מעבודתו 10 ימים בפועל (5 ימי עבודה בכל שבוע).
 • העובד זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד עבור 9 ימי היעדרות ובסה"כ זכאי העובד לתשלום בסך 2,250 ש"ח (9 X‏ 250 ש"ח) עבור ימי היעדרותו בגין הבידוד, וינוכו לו 4 ימי מחלה.
 • למרות זאת, אם העובד יבחר להחשיב את יום היעדרותו הראשון כיום חופשה, הוא יהיה זכאי בנוסף לסכום הנ"ל, גם לשכר רגיל עבור יום ההיעדרות הראשון, ובנוסף ינוכה לו יום חופשה אחד ממכסת ימי החופשה הצבורים לרשותו.
 • אם אין לעובד מספיק ימי מחלה צבורים (לדוגמה לזכותו של העובד עומדים רק 3 ימי מחלה), ינוכו ימי ההיעדרות עקב הבידוד מימי המחלה שיצבור העובד בעתיד.
  • במקרה שיחסי העבודה יסתיימו בטרם יצבור העובד את ימי המחלה הנדרשים, ניתן יהיה לקזז את ימי המחלה מצבירת ימי החופשה של העובד.
  • אם בתום יחסי העבודה לא תישאר לעובד יתרת ימי חופשה, לא יהיה חייב העובד תשלום עבור ימי המחלה שנצברו לחובתו.
דוגמה
לעובד יש מספיק ימי מחלה צבורים
 • מעסיק שילם לעובד דמי בידוד עבור 9 ימי היעדרות מהעבודה.
 • לרשות העובד עומדים 10 ימי מחלה.
 • המעסיק ינכה מימי המחלה הצבורים של העובד 4 ימי מחלה, כך שלרשות העובד יישארו 6 ימי מחלה.

.

דוגמה
לרשות העובד אין מספיק ימי מחלה צבורים
 • מעסיק שילם לעובד דמי בידוד עבור 9 ימי היעדרות מהעבודה.
 • בתום תקופת הבידוד, הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים כשלרשות העובד עומדים 2 ימי מחלה ויום חופשה אחד.
 • המעסיק ינכה מימי המחלה הצבורים של העובד 2 ימי מחלה ויום חופשה אחד מימי החופשה הצבורים העומדים לרשות העובד.
 • העובד לא יהיה חייב בתשלום שווי יום המחלה שנשאר לחובתו.

מועד התשלום

 • אם העובד מסר למעסיק את העתק הדיווח על חובת הבידוד לפחות 7 ימים ממועד תשלום השכר החודשי, על המעסיק לשלם לעובד את דמי הבידוד במועד התשלום הקרוב של השכר החודשי.
 • אם העובד מסר למעסיק את העתק הדיווח במועד מאוחר יותר, יהיה העובד זכאי לתשלום דמי הבידוד במועד הבא לתשלום שכר העבודה.

הפרת החובה של המעסיק


הערת עריכה
האם להיכנס איך מחשבים דמי מחלה לעובד חודשי ויומי?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:12, 22 בנובמבר 2020 (IST)
הערת עריכה
לא. אין צורך. בשביל זה יש ער על דמי מחלה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 00:47, 23 בנובמבר 2020 (IST)

עובד ששהה בבידוד עקב חשש להדבקות בנגיף הקורונה והתגלה כחולה מאומת

 • הערת עריכה
  ראה סעיף 26ו לחוק- מה הוא אומר? כמו כן, מה קורה אם חולה כזה? לאחר שקיבל דמי בידוד הוא מתחיל לקבל דמי מחלה לפי החוק, כלומר יום ראשון ללא תשלום?
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 20:10, 22 בנובמבר 2020 (IST)
הערת עריכה
אני מבין את זה בדיוק ההפך. נגיד ניכו לו 4 ימי מחלה, ורק אז וא אובחן כחוה מאומת, אז מאותו רגע ההיעדרות שלו נחשבת ליום מחלה חמישי
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:18, 23 בנובמבר 2020 (IST)

שיפוי המעסיק עבוד תשלום דמי בידוד

 • מעסיק ששילם דמי בידוד זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי החזר חלקי עבור הסכומים ששילם לעובד.
  • אם מספר העובדים הכולל של המעסיק אינו עולה על 20 - זכאי המעסיק להחזר מלא של הסכום ששילם עבור יום ההיעדרות השני, ולהחזר של 75% מהסכום ששילם עבור יתרת ימי הבידוד.
  • אם מספר העובדים הכולל של המעסיק עולה על 20 - זכאי המעסיק להחזר מלא של הסכום ששילם עבור יום ההיעדרות השני, ולהחזר של 50% מהסכום ששילם עבור יתרת ימי הבידוד.
 • שיפוי כספי זה יחול גם על דמי המחלה שמהמעסיקים שלמו עבור ימי בידוד מיום 01.10.2020 ועד ליום 29.10.2020.
 • השיפוי יבוצע רק בעד הימים שלגביהם הודיע משרד הבריאות למנהל המוסד לביטוח לאומי, שהעובד דיווח על הימצאותו בבידוד.
 • לשם כך על המעסיק להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי .
שימו לב
ניתן להגיש בקשה זו רק לאחר ינואר 2021. אנו נפרסם את המידע אודות אופן הגשת הבקשה לאחר שהמוסד לביטוח לאומי יפרסם הוראות בנושא.

חשוב לדעת

 • אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק.
הערת עריכה
אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד עד סיום ימי המחלה הצבורים שלו? ומה היחס בין ההאמור לעיל לערך של איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל שהייה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:49, 22 בנובמבר 2020 (IST)
הערת עריכה
צריכים לבדוק אם צו בריאות העם שאוסר פיטורים בשל בידוד עדיין בתוקף.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:31, 23 בנובמבר 2020 (IST)

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד הרווחה
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

פסקי דין

חקיקה ונהלים