אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן
הפורטל מרכז מידע אודות סוגיות הקשורות במרשם פלילי

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מטיל חובה על המשטרה לנהל רישום פלילי ורישום משטרתי, בנוגע לכל אדם.
ככלל, המידע מן המרשם הפלילי הוא חסוי ויכול לעבור לגורמים מורשים בלבד המנויים בחוק, ולשם הצרכים המנויים בו בלבד. עם זאת, קיומו של רישום כאמור, עשוי במקרים רבים להפריע ולהוות מכשול בעתידו של אדם.

פורטל זה מרכז מושגים וסוגיות הקשורות ברישום פלילי ומשטרתי, מידע אודות הליכי מחיקת רישומים מסוג זה וכן תוכניות אשר עשויות להיות רלוונטיות לבעלי רישום.

מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום משטרתי

*מחיקת רישום משטרתי

רישום פלילי ותעסוקה

*אפשרויות תעסוקה בהם רישום פלילי יכול להגביל..

לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים