אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

מעסיק של עובד פלסטיני המועסק בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה ונקודות הזיכוי להם זכאי העובד, ולהעביר את תשלומי המס לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
המעסיק יעביר לאגף שירות למעסיקים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את תשלומי מס ההכנסה שנוכו משכר העובד, בהתאם להודעה שיקבל
מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר ישראל במסגרת איחוד משפחות, ינכה משכרו של העובד מס הכנסה בהאם למדרגות המס המפורטות לעיל ו נקודות הזיכוי החלים על עובדים אלה ויעביר את תשלומי המס ישירות לרשויות מס הכנסה
למידע נוסף ראו : שינויים בשיעור מס הכנסה ומס ארגון לעובדים הפלסטינים, אתר רשות האוכלוסין וההגירה
אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.
הערת עריכה
ההערת אזהרה היא לא מדויקת כי גם עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל זכאים לתנאים אלה.
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:28, 22 ביוני 2020 (IDT)

מעסיק של עובד פלסטיני המועסק בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה ו נקודות הזיכוי להם זכאי העובד, ולהעביר את תשלומי המס לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.

 • אגף שירות למעסיקים מעביר את ההפרשות בגין מס הכנסה לרשויות המס.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין.

שיעור מדרגות המס מעבודתו האישית של אדם

 • מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית (העמודה של ההכנסה החודשית בטבלאות היא לצורך המחשה בלבד).
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 75,960 ש"ח עד 6,330 ש"ח 10%
75,961- 108,960 ש"ח 6,331- 9,080 ש"ח 14%
108,961- 174,960 ש"ח 9,081- 14,580 ש"ח 20%
174,961- 243,120 ש"ח 14,581- 20,260 ש"ח 31%
243,121- 505,920 ש"ח 20,261- 42,160 ש"ח 35%
505,921- 651,600 ש"ח 42,161- 54,300 ש"ח 47%
651,601 ש"ח ומעלה 54,301 ש"ח ומעלה 50% *
* מדרגה זו אינה קבועה בפקודת מס הכנסה, אולם עפ"י סעיף 121ב לפקודה, אדם שהכנסתו השנתית עלתה על 651,600 ש"ח (54,300 ש"ח לחודש), יהיה חייב במס של 3% נוספים בנוסף על מדרגת המס הרגילה (47%) ולכן שיעור המס יעמוד על 50%.


 • החישוב הוא על בסיס הכנסה שנתית בלבד.
  • הסכומים בעמודת "הכנסה חודשית" הם בהנחה שההכנסה החודשית זהה בכל חודשי השנה.
  • ייתכנו הבדלים של מספר שקלים בין החישוב על בסיס השכר החודשי והשכר השנתי בשל עיגול הסכומים.

נקודות זיכוי

שלבי ההליך

עובדים פלסטינים אשר אינם מתגוררים בישראל, אך מועסקים בישראל כדין

 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
 • רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
 • המעסיק ישלם את את תשלומי מס ההכנסה שניכה משכר העובד בהתאם להודעה שהתקבלה מאגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
 • למידע נוסף ראו חדש:תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים